Rugsėjo 30 d., Šeštadienis

SOCIALINIŲ INOVACIJŲ CENTRAS, VŠĮ

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Mokslas, švietimas, kultūra   » Mokslo įstaigos, institutai

Įmonės kodas: 302300191
PVM mokėtojo kodas: -
Adresas: Ežero g. 8-122, LT-77141 Šiauliai
Telefonas: (41) 211123
Faksas: (41) 211123
Mobilus tel.: (699) 38059
Vadovas/direktorius: Rita Brijūnaitė
Svetainė: www.socin.lt  
E.paštas: visiems@socin.lt


Aprašymas:

Organizacija

Viešoji įstaiga Socialinių inovacijų centras įkurtas 2008 metais, siekiant skatinti, kurti, vystyti ir įgyvendinti novatoriškas socialines iniciatyvas bei tenkinti mažiau galimybių turinčių socialinių grupių interesus ir šioje srityje augti, stiprėti ir tapti regionine lydere.

Socialinės inovacijos – tai naujos socialinės idėjos, sumanymai, sprendimai, strategijos, koncepcijos, modeliai, darbo būdai, veiklos. Jų tikslas – visuomenės socialinės gerovės stiprinimas, efektyvus socialinių iššūkių ir problemų sprendimas, teigiamų socialinių pokyčių skatinimas.

Centro uždaviniai:

- Specialistų, savanorių ir visuomenės švietimas bei mokymas aktualiausių socialinių problemų sprendimo klausimais;
- Socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimas priimant sprendimus bei jų konkurencingumo didinimas;
- Socialinių inovacijų kūrimas, vystymas, diegimas ir vertinimas regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu;
- Mokslinės bei praktinės veiklos vykdymas socialinių inovacijų srityje.

Centras siekia dirbti ir glaudžiai bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis organizacijomis bei formaliomis ir/ar neformaliomis grupėmis, siekiant kelti socialinės gerovės lygį ir vystyti atskirų individų ir/ar žmonių grupių gyvenimo kokybę Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.


Veikla

Konsultavimas

Centre teikiamos socialinio konsultavimo paslaugos fiziniams asmenims, įmonėms ir organizacijoms tiek individualiai, tiek grupėmis klientui patogiu laiku.

Konsultacijų tikslas – lankstus, operatyvus bei efektyvus socialinių sprendimų generavimas ir taikymas.
Konsultacijos teikiamos: telefonu, nuotoliniu būdu, tiesiogiai, prireikus – atvykstame tiesiai į įmonę.
Mūsų Centro specialistai nuolat konsultuoja šių sričių klausimais:

- Socialinių projektų rengimas ir įgyvendinimas;
- Paslaugų teikimas, plėtra ir diegimas socialiai pažeidžiamiems asmenims;
- Socialinis darbas su socialiai pažeidžiamomis grupėmis;
- Socialiniai tyrimai;
- Verslo planų rengimas;
- Verslo pradžia, stiprinimas, plėtra;
- Socialinės / neįgaliųjų socialinės įmonės steigimas;
- Strateginių planų kūrimas.


Projektai

Centras rengia ir įgyvendina įvairių socialinių iniciatyvų ir naujovių rėmimo projektus regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu:

- Mokymosi visą gyvenimą programų Leonardo da Vinci, Grundtvig projektus;
- Europos socialinio fondo agentūros projektus;
- Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos projektus;
- Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Projektų rengimo fondo projektus;
- Kitų socialinių programų rėmimo fondų projektus.


Ekspertinė, metodinė veikla

Siekiant gerinti Lietuvos socialinio darbo praktinį lygmenį, Centro specialistai kuria metodines priemones, praktinius vadovus, rekomendacijas, instrumentus, technikas, padedančias socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams kokybiškai ir efektyviai atlikti socialinio darbo veiklas.

Centro specialistai rengia, vertina bei diegia:

- Metodines priemones;
- Metodines rekomendacijas;
- Praktinio darbo vadovus;
- Praktinio darbo instrumentus;
- Recenzuoja socialines programas, paslaugas, metodinius leidinius.


Neformalus mokymas

Atsižvelgiant į specialistų poreikius bei socialines aktualijas, Centras rengia ir įgyvendina neformalaus mokymo programas, kurios yra nuolat atnaujinamos bei kuriamos naujos. Esant poreikiui – Centro specialistų ir mokymų vadovų komanda kuria specialias, individualias neformalaus mokymo programas verslo įmonėms, viešosioms įstaigoms, valstybinėms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir suinteresuotoms socialinėms grupėms. Mokymus vykdome tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos šalyse.


Renginiai

Centras nuolat organizuoja mokslinius renginius, skirtus visuomenei, specialistams, mokslininkams, socialiniams partneriams ir įvairioms tikslinėms grupėms. Mokslinių renginių metu vykdoma gerosios patirties sklaida, pristatomi inovatyvūs darbo metodai bei metodikos.

Mūsų organizacijos nariai nuolat dalyvauja įvairiose mokslinėse parodose bei mugėse ir organizuoja:

- Projektų viešinimo konferencijas;
- Seminarus;
- Apskritojo stalo diskusijas;
- Tarptautinius susitikimus;
- Specialistų darbo grupes;
- Temines diskusijas.Socialiniai tyrimai

Centro specialistai organizuoja ir vykdo kiekybinius ir kokybinius socialinius tyrimus. Tyrimai atliekami atsižvelgiant į klientų poreikius bei vykdomų veiklų specifiką.

Tyrimais siekiama:

- Nustatyti tikslinių grupių socialinius poreikius;
- Įvertinti socialinių paslaugų poreikį;
- Įvertinti vykdomų veiklų bei teikiamų paslaugų kokybę;
- Ištirti socialines problemas bei jų įveikimo galimybes, būdus.

Taip pat Centre atliekami:

- Rinkos tyrimai;
- Darbo rinkos tyrimai;
- Socialinių inovacijų kūrimo, plėtros, diegimo galimybių studijos.Socialinės inovacijos

Vienas iš organizacijos tikslų – kurti, vystyti bei diegti socialines naujoves, padedančias efektyviai spręsti socialines problemas, operatyviai ir optimaliai reaguoti į socialinius iššūkius, inicijuoti pozityvius socialinius pokyčius.

Kompetentinga Centro specialistų komanda:

- Kuria novatoriškas neformalaus mokymo programas;
- Rengia novatoriškas socialinių problemų sprendimo metodikas, technikas, instrumentus, technologijas;
- Diegia novatoriškas socialinių problemų sprendimo idėjas projektinės veiklos metu;
- Kuria ir plėtoja novatoriškas socialines paslaugas.
- Moko specialistus dirbti taikant naujoves.


Savanorystė

Mūsų tikslas – skleisti ir diegti savanorystės idėją Šiaulių miesto jaunimui ir bendruomenei, nevyriausybinėms bei valstybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas ir sprendžiančioms socialines problemas.

Siekdami įgyvendinti šį tikslą, supažindiname su galimybe savanoriauti savo mieste, Lietuvoje bei Europos Sąjungos šalyse, rengiame projektus, skatiname pilietines iniciatyvas.
Siekdami sudaryti palankias sąlygas vykdyti savanorišką veiklą savo mieste:

- informuojame apie organizacijas, ieškančias savanorių;
- tarpininkaujame tarp savanorių ir juos priimančių organizacijų;
- konsultuojame su savanoriška veikla susijusiais klausimais.

Tarptautinė savanorystė

Mes dalyvaujame programoje ,,Veiklus jaunimas“ ir turime Europos savanorių tarnybos (EST) siunčiančios ir koordinuojančios organizacijos statusą, Tai reiškia, kad į mus gali kreiptis bet kuris jaunas žmogus, norintis tapti EST savanoriu.

Europos savanorių tarnyba - tai tarptautinės savanorystės projektai, skirti jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.

Dalyvauti EST projektuose ir tapti savanoriu gali kiekvienas jaunas žmogus nuo 18 iki 30 metų. EST stengiasi ir skatina, kad į tarptautinius savanorystės projektus įsitrauktų mažiau galimybių turintys bei neįgalūs jaunuoliai. Tokioje veikloje gali dalyvauti ir 16-17 metų jaunuoliai, jeigu šiai veiklai yra rengiamasi kompetentingai, atsižvelgiama į konkrečius poreikius, užtikrinamas savanorio palydėjimas ir veiklos tęstinumas.

Daugiau informacijos apie EST veiklą rasite interneto svetainėje: www.jtba.lt
Darbo laikas: I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00; 08:00-12:00 ir 12:45-15:45


ŽemėlapisRaktažodžiai: Socialinių inovacijų centras, VŠĮ, Socialinių inovacijų centras VŠĮ Šiauliai, Socilinių inovacijų centras kontaktai, Socialinių inovacijų centras Šiauliai kontaktai, Socialinių inovacijų centras darbo laikas, Socialinių inovacijų centras Šiauliai darbo laikas, Socialinių inovacijų centras veikla, Socialinių inovacijų centras Šiauliai veikla, organizacijos Šiauliai, socialinės inovacijos, specialistų švietimas socialiniais klausimai, specialistų švietimas socialiniais klausimai Šiauliai, savnorių švietimas socialiniais klausimais, savanorių švietimas socialiniais klausimais Šiauliai, visuomenės švietimas socialiniais klausimais, vismuonenės švietimas socialiniais klausimais Šiauliai, socialinių inovacijų kūrimas, socialinių inovacijų kūrimas Šiauliai, socialinių inovacijų vystymas, socialinių inovacijų vystymas Šiauliai, socialinių inovacijų diegimas, socialinių inovacijų diegimas Šiauliai, mokslinė veikla socialinių inovacijų srityje, mokslinė veikla socialinių inovacijų srityje Šiauliai, socialinis konsultavimas, socialinis konsultavimas Šiauliai, mokymasis visą gyvenimą, mokymasis visą gyvenimą Šiauliai, mokymosi visą gyvenimą programa, mokymosi visą gyvenimą programa Šiauliai, neformalus mokymas, neformalus mokymas Šiauliai, socialiniai tyrimai, socialiniai tyrimai Šiauliai, savanorystė, savanorystė Šiauliai, tarptautinė savanorystė, tarptautinė savanorystė Šiauliai.


Veiklos sritis: Mokslo įstaigos, institutai

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)