Rugsėjo 30 d., Penktadienis

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Mokslas, švietimas, kultūra   » Mokslo įstaigos, institutai

Įmonės kodas: 195175933
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Adresas: J.Pabrėžos g. 8, LT-97129 Kretinga
Telefonas: (674) 13639
Vadovas/direktorius: Adelė Mazeliauskienė
Svetainė: www.kretingosrsc.lt  
E.paštas: rastine@kretingosrsc.lt


Aprašymas:

2016 m. sausio 28 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ir Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba reorganizuotos jungimo būdu ir prijungtos prie Kretingos rajono pedagogų švietimo centro. Po reorganizacijos veikianti įstaiga – Kretingos rajono švietimo centras.

Centras nuo 2016 m. rugsėjo 29 d. paskirtas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriumi.

Centre veikia:

- Pedagoginės ir psichologinės pagalbos skyrius;

- Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius;

- Bendrųjų reikalų skyrius;

- Turizmo informacijos centras.

Centro veiklos modelis apima formaliojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo, jaunimo užimtumo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo programinę, projektinę, metodinę, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, tiriamąją, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimo ir turizmo veiklas. Centras palaiko glaudžius ryšius su Kretingos rajono bendruomene, užmezgami ir palaikomi bendradarbiavimo ryšiai su rajono ir šalies švietimo ir kultūros įstaigomis. Centras siekia tapti šiuolaikiška, nuolat besimokančia ir teikiančia kokybiškas paslaugas institucija, nuolat turtina savo materialinius ir tobulina intelektualinius išteklius. Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Centro veiklos nuostatais.

Veiklos sritys
 • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. Tikslas – sudaryti sąlygas mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir kitiems suaugusiesiems tobulinti įgytą kvalifikaciją bei dalintis gerąja patirtimi.

 • Suaugusiųjų ir jaunimo mokymas. Tikslas – sudaryti sąlygas asmenims grįžti į nuoseklųjį mokymą, įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, tenkinti jaunimo laisvalaikio užimtumo ir pažinimo poreikius.

 • Pedagoginė psichologinė pagalba. Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų (iki 21 metų) ugdymosi veiksmingumą, teikti reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą psichologinių, asmenybės ir bendravimo problemų turintiems asmenims (vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams).

 • Turizmo informacija. Tikslas – plėtoti turizmo paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias turizmo paslaugas.

 • Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Tikslas – koordinuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklą Kretingos rajone.

Paslaugos
 • Švietimo vadovų, mokytojų, ir kitų suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų ugdymas (kvalifikacijos tobulinimas).

 • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai asmenis, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems mokytojams, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

 • Metodinės pagalbos mokykloms, mokytojams teikimas (konsultacijos, seminarai ir kt.).

 • Vaikų turizmo vadovų mokymo programa „Vaikų turizmo renginių organizavimas“.

 • Užsienio kalbų kursai (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų ).

 • Kompiuterinio raštingumo kursai (pradinio, pažengusiems, ECDL testavimas).

 • Trečiojo amžiaus asmenų mokymai.

 • KTU Viešojo administravimo magistrantūros studijų organizavimas.

 • Ekskursijų, edukacinių išvykų organizavimas, gidų paslaugos.

 • Dekupažo, tapybos ant šilko, vilnos vėlimo, mezgimo, nėrimo, mandalų piešimo, kaligrafijos kursai.

Mokymai organizuojami Kretingos rajono švietimo centro patalpose ir (pagal susitarimą) organizacijose.

Informacijos dėl mokymų teirautis tel. +370 614 54265 arba el. p. gene.benetiene@kretingosrsc.lt

_____________________________________________________________________________________________


KRETINGOS RAJONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

2010 m. gegužės 27 d. Kretingos rajono pedagogų švietimo centras pradėjo teikti turizmo ir informavimo paslaugas. Pagrindinis tikslas - rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją turistams bei Kretingos miesto svečiams apie lankytinas Kretingos vietoves ir objektus. Turizmo informacijos paslaugas teikia Pedagogų švietimo centro (PŠC) turizmo vadybininkės naujose patalpose miesto centre (Vilniaus g. 2B, Kretinga). 2013 m. birželio mėn. įkurtas antras turizmo vadybininko etatas. Šiuo metu dirba 2 turizmo vadybininkės - Rita Beržanskienė ir Daiva Reinikė.

Kretingos rajono turizmo informacijos veiklos tikslas – vykdyti veiklą, susijusią su turizmo informacijos mokamų ir nemokamų paslaugų teikimu Kretingos rajone Lietuvos Respublikos bei užsienio piliečiams.

Pagrindinis Turizmo informacijos veiklos sritis yra rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją turistams bei Kretingos miesto svečiams apie lankytinas Kretingos vietoves ir objektus.

Kretingos rajono turizmo informacijos centre
 • Jums bus suteikta išsami informacija apie:

  • rajono ir miesto kultūrinius renginius,

  • pramogas,

  • maitinimo ir nakvynės paslaugas teikiančias įmones,

  • muziejus ir kitas lankytinas vietas.
 • Taip pat galėsite užsisakyti ekskursiją Žvilgsnis akies krašteliu į vienuolių gyvenimą. Kretingos vienuolynai." ar įsigyti reprezentacinių leidinių apie Kretingos miestą ir rajoną, žemėlapių ir suvenyrų.

VEIKLA

Turizmo vadybininkės bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis, vykdančiais rekreacinę veiklą, teikiančiais turizmo paslaugas rajone ar šalyje, skatina ir užtikrina pažintinio turizmo plėtros prioriteto įgyvendinimą, pagal kompetencijas dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, pažintinio turizmo trasų projektus, nagrinėja ir teikia pasiūlymus turizmo plėtrai rajone.

Su turizmu susiję centro veiklos uždaviniai:

- teikti kelionės organizavimo ir informavimo paslaugas;
- teikti kelionės organizavimo ir turizmo informavimo paslaugas;
- rinkti, kaupti ir teikti informaciją bei rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves.

Centras, įgyvendindamas turizmo uždavinius, atlieka pagrindinę funkciją – teikia turizmo ir informavimo paslaugas.


Pagrindinė Turizmo informacijos centro veikla:
 • renka, kaupia, parengia ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo paslaugas ir kitus turizmo išteklius;

 • rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius;

 • kaupia atstovaujamos vietovės turizmo išteklių ir turizmo paslaugų duomenis ir teikia šią informaciją Departamentui;

 • vykdo kitą su turizmo informacijos paslaugų teikimu susijusią veiklą, numatytą įstatuose;

 • kaupia statistinę informaciją apie Turizmo informacijos centro lankytojus ir kiekvieną mėnesį pateikia nustatytos formos suvestines Departamentui;

 • teikia pasiūlymus savivaldybėms, apskritims ir Departamentui dėl turizmo plėtojimo.

REKOMENDUOJAME:

- Pasivažinėjimas kartais, keturračiais, bagių kartais.
- Pasiplaukiojimas baidarėmis.
- Skrydis sklandytuvu. Kartenos aerodrome galėsite prisiliesti prie sklandytuvo, gauti mokomosios literatūros, išklausyti trumpą kursą apie sklandymą ir instruktoriui padedant, papilotuoti sklandytuvą.Filialai:

Kretingos rajono turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 2B, Kretinga
Tel. +370 445 73102
El.p. rita.berzanskiene@kretingosturizmas.info, daiva.reinike@kretingosturizmas.info
Svetainė www.kretingosturizmas.info/lt

Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val.

Darbo laikas: I-IV 8.00 – 19.00 val., V 8.00 – 15.45 val., Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.


Žemėlapis
Raktažodžiai: Centras, centras Kretingoje, švietimas, švietimas Kretingoje, švietimo paslaugos, švietimo paslaugos Kretinga, švietimo paslaugos Kretingoje, turizmas, turizmas Kretingoje, turizmo paslaugos, turizmo paslaugos Kretinga, turizmo paslaugos Kretingoje, teikia turizmo paslaugas, teikia turizmo paslaugas Kretinga, teikia turizmo paslaugas Kretingoje, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos tobulinimas Kretingoje, kvalifikacijos tobulinimas Kretinga, tobulina kvalifikaciją, tobulina kvalifikaciją Kretingoje, tobulina kvalifikaciją Kretingoje, kursai, kursai Kretingoje, kursai Kretinga, rengia kursus Kretinga, rengia kursus, rengia kursus Kretingoje, seminarai, seminarai Kretingoje, seminarai Kretinga, rengia seminarus Kretinga, rengia seminarus Kretingoje, paskaitos, paskaitos Kretingoje, rengia paskaitas, rengia paskaitas Kretinga, rengia paskaitas Kretingoje, viešasis administravimas, viešasis administravimas Kretingoje, studijos, studijos Kretingoje, nuotolinis mokymas, nuotolinis mokymas Kretingoje, organizuoja nuotolinį mokymąsi, organizuoja nuotolinį mokymąsi Kretingoje, ECDL, ECDL Kretingoje, pedagogai, pedagogai Kretingoje, pedagogų švietimas, pedagogų švietimas Kretingoje, pedagogų paslaugos, pedagogų paslaugos Kretinga, pedagogų paslaugos Kretingoje, Kretingos rajono švietimo centras, švietimo centras Kretingoje, mokymai, mokymai Kretingoje, seminarų vedimas, seminarų vedimas Kretingoje, veda seminarus, veda seminarus Kretingoje, veda seminarus Kretinga, pedagogų mokymai, pedagogų mokymai Kretingoje, moko pedagogus, moko pedagogus Kretinga, moko pedagogus Kretingoje, tobulinimas, tobulinimas Kretingoje, tikslinė savišvieta, tikslinė savišvieta Kretingoje, vakariniai kursai, vakariniai kursai Kretingoje, rengia vakarinius kursus, rengia vakarinius kursus Kretinga, rengia vakarinius kursus Kretingoje, tęstiniai kursai, tęstiniai kursai Kretingoje, rengia tęstinius kursus, rengia tęstinius kursus Kretinga, rengia tęstinius kursus Kretingoje, trumpalaikiai kursai, trumpalaikiai kursai Kretingoje, rengia trumpalaikius kursus, rengia trumpalaikius kursus Kretinga, rengia trumpalaikius kursus Kretingoje, paskaitos, nuotolinis mokymas, nuotolinis mokymas Kretingoje, KTU viešojo administravimo magistrantūros studijos, ECDL konsultacijos, ECDL konsultacijos Kretingoje, parodos, parodos Kretingoje, išvykos, išvykos Kretingoje, pedagogų išvykos, pedagogų išvykos Kretingoje, centras Kretinga, švietimas Kretinga, turizmas Kretinga, kvalifikacijos tobulinimas Kretinga, kursai Kretinga, seminarai Kretinga, paskaitos Kretinga, viešasis administravimas Kretinga, studijos Kretinga, nuotolinis mokymas Kretinga, ECDL Kretinga, pedagogai Kretinga, pedagogų švietimas Kretinga, švietimo centras Kretinga, mokymai Kretinga, seminarų vedimas Kretinga, pedagogų mokymai Kretinga, tobulinimas Kretinga, tikslinė savišvieta Kretinga, vakariniai kursai Kretinga, tęstiniai kursai Kretinga, trumpalaikiai kursai Kretinga, nuotolinis mokymas Kretinga, ECDL konsultacijos Kretinga, parodos Kretinga, išvykos Kretinga, pedagogų išvykos Kretinga rengia pedagogų išvykas, rengia pedagogų išvykas Kretingoje, rengia pedagogų išvykas Kretingoje, teikia informaciją apie Kretingą, kultūriniai renginiai Kretinga, informacija apie kultūrinius renginius Kretingoje, pramogos Kretinga, pramogos Kretingoje, muziejai, muziejai Kretinga, muziejai Kretingoje, leidiniai, leidiniai Kretinga, leidiniai Kretingoje, teikia turizmo informavimo paslaugas, teikia turizmo informavimo paslaugas Kretingoje, teikia turizmo informavimo paslaugas Kretinga, lankomi objektai, lankomi objektai Kretinga, lankomi objektai Kretingoje, informacija apie lankomus objektu, informacija apie lankomus objektus Kretingoje, Kretingos rajono turizmo informacijos centras.


Veiklos sritys: Mokslo įstaigos, institutai - Mokymo centrai, mokymai, kursai - Informacijos paslaugos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)