Gegužės 27 d., Trečiadienis

AUKSINIS RAKTELIS, Visagino vaikų lopšelis - darželis

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Mokslas, švietimas, kultūra   » Vaikų darželiai

Įmonės kodas: 190230443
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Adresas: Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas
Telefonas: (386) 70719, (386) 73 186
Faksas: (386) 70719
Vadovas/direktorius: Elena Čekienė
Svetainė: www.raktelis.mir.lt  
E.paštas: raktelis@dkd.lt


Aprašymas:

Darželio "Auksinis raktelis" prioritetai:
- Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės užtikrinimas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualybę, raidą, sveikatą, šeimos poreikius.
- Pilietinio, tautinio, krikščioniško ugdymo suderinimo plėtotė.
- Mokytojų kompetencijos tobulinimas, pedagoginės, socialinės, edukacinės pagalbos šeimai gerinimas.

Darželyje dirba 24 pedagogai. Visi pedagogai turi pedagoginį išsilavinimą, yra atestuoti, nuolat siekiantys kaitos, naujovių įgyvendinimo, keliantys savo dalykinę ir kvalifikacinę kompetenciją. Vaikų ugdymas vyksta taikant kūrybinį kompleksinį ugdymo metodą, integruojant veiklas. Vaikų ir pedagoginė metodinė veikla dažnai planuojama projektiniu metodu. Svarbiausi pedagoginės veiklos vertintojai, tėvai, vertina pedagogų geranoriškumą, taktą, kantrybę, kūrybiškumą. Siekiame, kad tėvai taptų partneriais visose darželio veiklos sferose. Darželyje aktyviai veikia darželio taryba, grupių tėvų komitetai, mokytojų metodinė taryba, kurie rūpinasi darželio ugdomuoju procesu, materialinės bazės gerinimu, teikia pasiūlymus dėl lopšelio-darželio veiklos gerinimo.

Nuo pirmųjų lietuviško darželio veiklos žingsnių, jaunas ir darbštus kolektyvas stengėsi, kad įstaiga taptų lietuviškos kultūros židiniu, kurioje jaustųsi saugus ir mylimas kiekvienas vaikas. Prabėgę atkaklaus darbo ir ieškojimų metai džiugina savo rezultatais. Šiandien darželis jau turi savas etnokultūros puoselėjimo tradicijas: sukurta jauki lietuvių liaudies tradicijas atspindinti aplinka, individuali kiekvienoje grupėje, veikia vaikų ir suaugusiųjų folkloro būrelis „Seklytėlė”, etnokultūros studija „Močiutės gryčia”, įdomiai ir išradingai pažymimos tautinės ir kalendorinės šventės.

Kitakalbiai vaikai tiesiogiai bendraudami su bendraamžiais ir pedagogais išmoksta gražiai lietuviškai kalbėti, giliau susipažįsta su lietuvių papročiais, tradicijomis. Darželyje tautinis ugdymas sėkmingai derinamas su krikščio­nišku katalikišku. Lopšelyje-darželyje ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis individualia lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Vaivorykštė“.

Daug dėmesio skiriame vaikų saviraiškai per muziką, šokį, vaidybą, meninę veiklą kasdieninės ir papildomos veiklos metu. Tapo tradicija kasmet organizuoti „Teatro savaites”, kuriose aktyviai dalyvauja visų grupių pedagogai, vaikai ir jų tėveliai. Papildomai vaikai ugdomi ritminių šokių ir folkloro būreliuose. Vaikai turi galimybę lavinti konstrukcinius sugebėjimus, loginį mąstymą lego žaidimų kambaryje. Lopšelyje-darželyje įrengtos sporto, muzikos salės, veikia baseinas, masažo kabinetas, kur pagal gydytojo rekomendacijas vaikams atliekamas masažas. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, pagalbą teikia logopedė, turinti logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją.

Mūsų rūpestis vaikų sveikata. Darželyje palankus emocinis psichologinis klimatas, atsižvelgiama į kiekvieno vaiko individualias savybes, gyvenimo ritmą. Dvasinis ugdymas derinamas su fiziniu ugdymu. 2004 m. lopšelis-darželis buvo įtrauktas į sveikatą stiprinančių mokyklų projektą „Sveika mokykla”.
Darbo laikas: 7:00–17:30 dirba visos grupės; 6:20–7:00 dirba budinti grupė


ŽemėlapisRaktažodžiai: vaikų darželis Auksinis raktelis Visagine, vaikų darželis lopšelis Auksinis raktelis Visagine, Visagino lopšelis darželis, Visagino lopšelis darželis Auksinis raktelis, Visagino lopšelio darželio kontaktai, Visagino lopšelio darželio Auksinis raktelis kontaktai, vaikų darželis Visagine, vaikų darželis lopšelis Visagine, ikimokyklinis ugdymas Visagine, ikimokyklinis ugdymas Visaginas, priešmokyklinis ugdymas Visagine, priešmokyklinis ugdymas Visaginas, lietuviškas vaikų darželis Visagine, lietuviškas vaikų darželis lopšelis Visagine, lietuviškas vaikų darželis Visaginas, lietuviškas vaikų darželis lopšelis Visaginas


Veiklos sritis: Vaikų darželiai

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)