Liepos 11 d., Šeštadienis

AUKSTATA, UAB

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Statyba, nekilnojamasis turtas   » Statybos inžinerija, konsultacijos

Įmonės kodas: 145909933
PVM mokėtojo kodas: LT459099314
Adresas: Dubijos g. 11-19, LT-77145 Šiauliai
Telefonas: (41) 520055
Faksas: (41) 520055
Mobilus tel.: (687) 80783
Svetainė: www.aukstata.lt  
E.paštas: aukstata@aukstata.lt


Aprašymas:

UAB „Aukstata“ – specializuota įmonė, atliekanti aukštybinius darbus. Pagrindinė darbų sritis – statybos ir remonto darbai aukštalipių sąlygomis, pramoninių dūmtraukių (kaminų) remontas. Įmonėje dirba aukščiausios kvalifikacijos atestuoti darbuotojai, turintys 20 – 30 metų darbo stažą.

Įmonė atlieka aukštalipių darbus, o taip pat visus darbus susijusius su dūmtraukių (kaminų) eksploatacija: pradedant nuo dūmtraukių specialiųjų apžiūrų techninės dokumentacijos paruošimo (dūmtraukio tech. pasas bei naudojimo ir priežiūros žurnalas) ir baigiant vidinių bei išorinių dūmtraukių paviršių antikoroziniu bei hidroizoliaciniu padengimu, metalo konstrukcijų (lipynių, lipynių aptvėrimų, suveržiamųjų žiedų, signalinių šviesų aikštelių, žaibosaugos įrenginių) remontu ir antikoroziniu padengimu, naujų signalinių šviestuvų ir apžvalgos aikštelių gamyba ir montavimu, suveržiamųjų žiedų gamyba ir montavimu, žaibosaugos įrenginių (žaibolaidžio žaibo priėmėjas, žaibo nuvedėjas, įžemikliai) gamyba ir montavimu, signalinio apšvietimo pagal Civilinio oro laivyno reikalavimus įrengimu, o taip pat dūmtraukio nugriovimu ir atstatymu.

Įmonė atlieka ypatingų statinių projektavimo darbus - dūmtraukio rekonstrukcijai, griovimui, naujo dūmtraukio statybai. Projekto derinimas nuolatinėje statybos komisijoje, statybos-griovimo leidimų gavimas.

Aukštalipių darbams atlikti įmonė yra pilnai apsirūpinusi reikiama įranga ir įrankiais (spec. alpinistų įranga, pakabinami lopšiai, pakabinamos darbinės aikštelės, mechaniniai ir el. keltuvai ir t.t.).

Įmonė naudoja naujausias medžiagas ir technologijas dūmtraukių remontui – tai hidrofobiniai skiediniai mūro bei betono irimui sustabdyti, spec. medžiagos futeruotės apsaugai nuo cheminės korozijos, drėgmės, rūgščių, šarmų ir aukštos temperatūros, taip pat medžiagas metalo konstrukcijų, betono ir mūro apsaugai nuo irimo, išmetamųjų dūmų ir pavojingo aplinkos poveikio.

Darbus visuomet atliekame kokybiškai ir laiku. Atliktiems darbams suteikiame 10 metų ir ilgesnę garantiją. ______________________________________________________________________________________________

Aukstata veikla
 • Projektavimas

  Įmonė atlieka ypatingų statinių projektavimo darbus - dūmtraukio (kamino) rekonstrukcijai, griovimui, naujo dūmtraukio, kamino statybai. Projekto derinimas nuolatinėje statybos komisijoje, statybos-griovimo leidimų gavimas. Dūmtraukio žaibo apsaugos ir kolektyvinių apsauginių priemonių – vedlinių projektavimas.
 • ______________________________________________________________________________________

 • Dūmtraukių apžiūros

  Sezoninės apžiūros. Sezoninės dūmtraukių, kitaip vadinamų kaminų, apžiūros atliekamos prisitaikant prie visos įmonės statinių sezoninių apžiūrų, kurias atlieka įmonės specialistų grupės (komisijos), vadovaujamos tos įmonės statinių priežiūros ir eksploatacijos vadovo. Įmonės ir organizacijos neturinčios atestuotų darbuotojų vykdyti dūmtraukių apžiūras, kviečiasi specialistus arba įmones, turinčias teisę vykdyti šiuos darbus.

  Neeilinės apžiūros. Neeilinės dūmtraukio, kamino apžiūros atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, vėtrų, liūčių ir pan.) ir eksploatacijos nukrypimų nuo normos (dujų mišinio sprogimo, neleistino dūmų temperatūros padidėjimo ir pan.), pagal RSN 148-92* 6 priedo C priedą “Dūmtraukių techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų periodiškumas”. Jas atlieka specialistų komisijos, skiriamos įmonės administracijos įsakymu. Įmonės ir organizacijos neturinčios atestuotų darbuotojų vykdyti dūmtraukių apžiūras, kviečiasi specialistus arba įmones, turinčias teisę vykdyti šiuos darbus.

  Specialiosios apžiūros:

  - Specialiosios dūmtraukių apžiūros atliekamos atsiradus dūmtraukio kamieno pažeidimams (betono ar plytų mūro suirimai ir ištrupėjimai, horizontalūs arba vertikalūs kamieno plyšiai apsauginio betono sluoksnio išsipūtimai arba ištrupėjimai); futeruotės išgriūvimų, skiriamųjų sienelių sugriuvimo, dūmtraukio viršaus mūro pažeidimų, kitų laikančiųjų elementų pažeidimų atvejais;

  - Atsiradus viršnorminiam dūmtraukio vertikaliosios ašies nukrypimui, suirus dūmtraukio kamieno drėgmės ir garo izoliaciniam sluoksniui arba futeruotės garo apsaugai;

  - Įmirkus arba apledėjus dūmtraukio kamienui; pastebėjus mūro paviršiaus cheminės korozijos sukeltus suirimus; aptikus stambiaporio betono arba nepakankamą kiekį cemento akmens turinčio betono ruožus; aptikus kitus dūmtraukio kamieno defektus arba pažeidimus bei normalaus dūmtraukio darbo režimo sutrikimus, kurie gali sutrumpinti jo eksploatacijos laiką; pastebėjus metalinio dūmtraukio kamieno arba jo sekcijų pažeidimus, kondensato kiekio padidėjimą ir kamieno korozijos intensyvėjimą, taip pat pažeidimus kurių atsiradimo priežastys aptarnaujančiam personalui nėra žinomos ir dėl kurių gali susidaryti avarinė situacija arba sutrumpėti dūmtraukio tarnavimo laikas.

  - Specialiąsias kaminų apžiūras vykdo atestuoti inžineriai arba ekspertai, turintys teisę vykdyti šiuos darbus. Mėginiai tiriami laboratorijose.
 • ______________________________________________________________________________________

 • Kaminų techninė dokumentacija

  Išvados-rekomendacijos. Atsižvelgiant į dūmtraukių (kaminų) apžiūrų rezultatus, daromos išvados apie jų remonto reikalingumą ir remonto darbų apimtis. Siūlome technologinius sprendinius būtinus prailginti dūmtraukių eksplotacijos trukmę.

  Techniniai pasai. Mūsų įmonės kvalifikuoti specialistai ruošia kaminų pasus.
 • ______________________________________________________________________________________

 • Metaliniai dūmtraukiai

  Remontas. Atliekame metalinių dūmtraukių, paprastai tariant kaminų, rekonstrukciją – remontą. Virinimo darbai, antikorozinis padengimas įvairiomis dangomis: epoksidas-poliuretanas, stiklo pluoštas, anglies pluoštas, įvairios dervos (apsaugai nuo rūgščių, šarmų, kt.), hidroizoliacinės dangos. Įrengiame naujai lipynes, lipynių aptvėrimus, apžvalgos aikšteles mobilaus ryšio operatoriams, signalinį apšvietimą, sustipriname konstrukcijas. Pervaržome esamas atotampas, atstatome dūmtraukį į geometrinę ašį, naudoti nebetinkamas dalis keičiame naujomis, nerūdijančio plieno, taip pat atliekame visus darbus susijusius su dūmtraukio eksploatacija.

  Naujų dūmtraukių statyba. Gaminame ir montuojame įvairaus aukščio ir skersmens metalinius pristatomus ir save laikančius dūmtraukius iš juodo arba nerūdijančio plieno (AISI 316; KORTEN ir kt.). Įrengiant naujus pamatus.  Dūmtraukiai gali būti įrengiami apšiltini su plastikiniais įdėklais, įdėklais iš anglies pluošto, įdėklais iš stiklo pluošto.

  Kaminų įdėklai. Montuojame įdėklus iš nerūdijančio plieno, stiklo pluošto, anglies pluošto į esamus metalinius kaminus juos apšiltinant termoizoliacinėmis medžiagomis.

  Dūmtraukių demontavimas. Demontuojam metalinius dūmtraukius, išardome pamatus, atstatome veją. Utilizuojame ir pristatome atliekas į specializuotas atliekų tvarkymo įmones.
 • ______________________________________________________________________________________

 • Mūriniai dūmtraukiai

  Siekiant saugiai eksploatuoti, bei sumažinti ardančiųjų klimatinių (drėgmės, lietaus, vėjo, žaibo, saulės radiacijos), mechaninių (smūgių, vibracijų) ir eksploatacinių (išmetamų dūmų temperatūros svyravimų, dujų mišinių sprogimų, kondensatų) faktorių poveikių įtaką dūmtraukiui ir jo konstrukcijoms, o taip pat prailginti jų saugaus eksploatavimo laiką, atliekame:

  Remontas. Atliekame paprastąjį bei kapitalinį kaminų remontą. Mūrijame, torkretuojame futeruotę ir kamieną, įrengiame futeruotės hidroizoliaciją. Projektuojame, gaminame ir montuojame įdėklus iš nerūdijančio plieno, stiklo pluošto, anglies pluošto, atliekame metalinių konstrukcijų remontą. Keičiame bei remontuojame signalinių šviestuvų ir apžvalgos aikšteles, žaibosaugos įrenginius, signalinį apšvietimą, taip pat atliekame visus darbus susijusius su dūmtraukio eksploatacija.

  Rekonstrukcija. Dūmtraukio moderzinavimas pagerinat jo savybes. Atliekami darbai: Vidinėje dalyje – futeruotės atmūrijimas naujomis karščiui atspariomis plytomis, borosilikatinėmis plytelėmis. Gaminame ir montuojame įdėklus iš nerūdijančio plieno, stiklo pluošto, anglies pluošto. Išorinėje dalyje – atstatome suirusį mūrą naujomis plytomis, remontiniais skiediniais, kitomis spec. dangomis. Ūlų, dūmtakių demontavimas, remontas, nauja statyba. Pamatų remontas, sustiprinimas.

  Įdėklai. Montuojame įdėklus iš nerūdijančio plieno, stiklo pluošto, anglies pluošto, spec. remontinių skiedinių.

  Metalinės konstrukcijos. Pervaržomi, naujai keičiami suveržiamieji žiedai, lipynės, aptvėrimai. Nebetinkamos ir pavojingos konstrukcijos keičiamos naujomis, demontuojamos ir naujai įrengiamos aikštelės, lipynės, lipynių aptvėrimai. Visos metalinės konstrukcijos dengiamos antikorozine danga.

  Griovimas. Demontuojame dūmtraukius mechaniniu būdu, bei rankiniu būdu naudojant ypatingas saugos priemones (aptvėrimai tinklu, papildomos aikštelės, kt), išardome pamatus, atstatome veją. Utilizuojame ir pristatome atliekas į specializuotas atliekų tvarkymo įmones.

 • ______________________________________________________________________________________

 • Gelžbetoniniai dūmtraukiai

  Remontas. Atliekame paprastąjį bei kapitalinį remontą. Stipriname konstruktyvą betono remontinėmis medžiagomis skirtomis konstrukciniam remontui pagal LST EN 1504 reikalavimus. Torkretuojame futeruotę ir kamieną, įrengiame futeruotės hidroizoliaciją. Projektuojame, gaminame ir montuojame įdėklus iš nerūdijančio plieno, stiklo pluošto, anglies pluošto, atliekame metalinių konstrukcijų remontą. Keičiame bei remontuojame signalinių šviestuvų ir apžvalgos aikšteles, žaibosaugos įrenginius, signalinį apšvietimą, taip pat atliekame visus darbus susijusius su dūmtraukio eksploatacija.

  Rekonstrukcija. Atliekame dūmtraukio modernizavimą pagerinat jo savybes (padidinant dūmų greitį ir temperatūrą, įrengiant hidroizoliacines apsaugines dangas). Mažinamas aukštingumas, atliekami konstruktyvo stiprinimo darbai.

  Vidinėje dalyje – futeruotėje demontuojame esamą futeruotę ir įrengiame naują, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas, išmetamų dūmų temperatūrą, kitus klimatinius, mechaninius, bei eksploatacinius faktorius galinčius įtakoti dūmtraukio konstrukcijas, projektuojame, gaminame ir įrengiame naują futeruotę. Medžiagos parenkamos atsižvelgiant į numatomą eksploatacijos laiką. Pamatai injektuojami hidroizoliacinėmis medžiagomis sustabdant drėgmės skverbimąsi į kamieną. Armatūros korozijos sustabdymas dengiant inhibitoriais.

  Įdėklai. Montuojame įdėklus iš nerūdijančio plieno, stiklo pluošto, anglies pluošto, spec. remontinių skiedinių.

  Metalinės konstrukcijos. Pervaržomi, naujai keičiami suveržiamieji žiedai, lipynės, aptvėrimai. Nebetinkamos ir pavojingos konstrukcijos keičiamos naujomis, demontuojamos ir naujai įrengiamos aikštelės, lipynės, lipynių aptvėrimai. Visos metalinės konstrukcijos dengiamos antikorozine danga.

  Demontavimas. Demontuojame dūmtraukius mechaniniu būdu, bei rankiniu būdu naudojant ypatingas saugos priemones (aptvėrimai tinklu, papildomos aikštelės, kt), išardome pamatus, atstatome veją. Utilizuojame ir pristatome atliekas į specializuotas atliekų tvarkymo įmones.

 • ______________________________________________________________________________________

 • Žaibosauga, signalinis apšvietimas

  Žaibosauga. Demontuojame pažeistas, sukorodavusias, savo funkcijų nebeatliekančias žaibo apsaugos sistemas, įrengiame naujai žaibolaidžius pagal STR 2.01.06:2009 reikalavimus.

  Atliekame įžeminimo, pereinamų jungčių ir izoliacijos varžų matavimus.

  Signalinis apšvietimas. Suprojektuojame ir įrengiame signalinį apšvietimą pagal civilinio oro laivyno reikalavimus Prižiūrime esamus signalinius šviestuvus, keičiame lempas, gauptus.

 • ______________________________________________________________________________________

 • Kolektyvinės saugos priemonės aukštybiniams statiniams

  Bėginės vedlinės. Įrengiame vertikalias bėgines vedlines aukšybiniams statiniams (kaminams, dūmtraukiams), taip sumažindami pavojų aukštyje dirbantiems darbuotojams ar statinį prižiūrintiems asmenims, atliekame kasmetinę vedlinių apžiūrą, sutvarkome techninę dokumentaciją.

  Lyninės vedlinės. Įrengiame vertikalias ir horizontalias lynines vedlines aukštybiniams statiniams, atliekame kasmetinę vedlinių apžiūrą, sutvarkome techninę dokumentaciją.


Mūsų sėkmės formulė – didelė profesionalų komanda, tarptautinė patirtis, teisingi partneriai ir asmeninis dėmesys klientui.


ŽemėlapisRaktažodžiai: Aukstata, UAB, Aukstata, UAB kontaktai, Aukstata, UAB veikla, Aukstata, UAB paslaugos, specializuota įmonė, įmonė atliekanti aukštybinius darbus, aukštybiniai darbai, statybos ir remonto darbai aukštalipių sąlygomis, pramoninių dūmtraukių (kaminų) remontas, pramoninių kaminų remontas, pramoninių dūmtraukių remontas, įmonė atlieka aukštalipių darbus, aukštalipiai, aukštalipių darbai, dūmtraukių specialiųjų apžiūrų techninės dokumentacijos paruošimas, dūmtraukio tech. pasas, dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas, metalo konstrukcijų remontas, metalo konstrukcijų antikorozinis padengimas, lipynių remontas, lipynių aptvėrimų remontas, suveržiamųjų žiedų remontas, signalinių šviesų aikštelių remontas, žaibosaugos įrenginių remontas, naujų signalinių šviestuvų gamyba, apžvalgos aikštelių gamyba, naujų signalinių šviestuvų montavimas, apžvalgos aikštelių montavimas, suveržiamųjų žiedų gamyba, suveržiamųjų žiedų montavimas, žaibosaugos įrenginių gamyba, žaibosaugos įrenginių montavimas, dūmtraukio nugriovimas, dūmtraukio atstatymas, ypatingų statinių projektavimo darbai, ypatingų statinių projektavimas, projektavimas, dūmtraukių apžiūros, dūmtraukių sezoninės apžiūros, kaminų apžiūros, dūmtraukių neeilinės apžiūros, dūmtraukių specialiosios apžiūros, kaminų techninė dokumentacija, ruošia kaminų pasus, metaliniai dūmtraukiai, metalinių dūmtraukių remontas, kaminų rekonstrukcija, kaminų remontas, naujų metalinių dūmtraukių statyba, gamina metalinius dūmtraukius, montuoja metalinius dūmtraukius, metalinius dūmtraukius, metalinių dūmtraukių gamyba, metalinių dūmtraukių montavimas, kaminų įdėklai, montuoja įdėklus, montuoja įdėklus į metalinius kaminus, dūmtraukių demontavimas, demontuoja dūmtraukius, demontuoja metalinius dūmtraukius, mūriniai dūmtraukiai, mūrinių dūmtraukių remontas, mūrinių dūmtraukių paprastasis remontas, mūrinių dūmtraukių kapitalinis remontas, projektuoja įdėklus, gamina įdėklus, montuoja įdėklus, projektuoja mūrinių dūmtraukių įdėklus, gamina mūrinių dūmtraukių įdėklus, montuoja mūrinių dūmtraukių įdėklus, atlieka metalinių konstrukcijų remontą, metalinių konstrukcijų remontas, keičia signalinių šviestuvų, keičia apžvalgos aikšteles, keičia žaibosaugos įrenginius, remontuoja signalinių šviestuvų, remontuoja apžvalgos aikšteles, remontuoja žaibosaugos įrenginius, remontuoja signalinį apšvietimą, darbai susiję su dūmtraukio eksploatacija, mūrinių dūmtraukių rekonstrukcija, dūmtraukio modernizavimas, demontuoja dūmtraukius mechaniniu būdu, demontuoja dūmtraukius rankiniu būdu, gelžbetoniniai dūmtraukiai, gelžbetoninių dūmtraukių remontas, remontuoja gelžbetoninius dūmtraukius, žaibosauga, signalinis apšvietimas, demontuoja žaibo apsaugos sistemas, įrengia žaibolaidžius, žaibo apsaugos sistemų demontavimas, žaibolaidžių įrengimas, atlieka įžeminimo matavimus, atlieka pereinamų jungčių matavimus, atlieka izoliacijos varžų matavimus, įžeminimo matavimas, pereinamų jungčių matavimas, izoliacijos varžų matavimas, signalinis apšvietimas, suprojektuoja signalinį apšvietimą, įrengia signalinį apšvietimą, signalinio apšvietimo suprojektavimas, signalinio apšvietimo įrengimas, prižiūri signalinius šviestuvus, signalinių šviestuvų priežiūra, kolektyvinės saugos priemonės aukštybiniams statiniams, bėginės vedlinės, įrengia vertikalias bėgines vedlines aukštybiniams statiniams, įrengia vertikalias bėgines vedlines, lyninės vedlinės, įrengia vertikalias ir horizontalias lynines vedlines aukštybiniams statiniams, įrengia vertikalias lynines vedlines, įrengia horizontalias lynines vedlines, atlieka kasmetinę vedlinių apžiūrą, kasmetinė vedlinių apžiūra, specializuota įmonė Šiauliai, įmonė atliekanti aukštybinius darbus Šiauliai, aukštybiniai darbai Šiauliai, statybos ir remonto darbai aukštalipių sąlygomis Šiauliai, pramoninių dūmtraukių (kaminų) remontas Šiauliai, pramoninių kaminų remontas Šiauliai, pramoninių dūmtraukių remontas Šiauliai, įmonė atlieka aukštalipių darbus Šiauliai, aukštalipiai Šiauliai, aukštalipių darbai Šiauliai, dūmtraukių specialiųjų apžiūrų techninės dokumentacijos paruošimas Šiauliai, dūmtraukio tech. pasas Šiauliai, dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas Šiauliai, metalo konstrukcijų remontas Šiauliai, metalo konstrukcijų antikorozinis padengimas Šiauliai, lipynių remontas Šiauliai, lipynių aptvėrimų remontas Šiauliai, suveržiamųjų žiedų remontas Šiauliai, signalinių šviesų aikštelių remontas Šiauliai, žaibosaugos įrenginių remontas Šiauliai, naujų signalinių šviestuvų gamyba Šiauliai, apžvalgos aikštelių gamyba Šiauliai, naujų signalinių šviestuvų montavimas Šiauliai, apžvalgos aikštelių montavimas Šiauliai, suveržiamųjų žiedų gamyba Šiauliai, suveržiamųjų žiedų montavimas Šiauliai, žaibosaugos įrenginių gamyba Šiauliai, žaibosaugos įrenginių montavimas Šiauliai, dūmtraukio nugriovimas Šiauliai, dūmtraukio atstatymas Šiauliai, ypatingų statinių projektavimo darbai Šiauliai, ypatingų statinių projektavimas Šiauliai, projektavimas Šiauliai, dūmtraukių apžiūros Šiauliai, dūmtraukių sezoninės apžiūros Šiauliai, kaminų apžiūros Šiauliai, dūmtraukių neeilinės apžiūros Šiauliai, dūmtraukių specialiosios apžiūros Šiauliai, kaminų techninė dokumentacija Šiauliai, ruošia kaminų pasus Šiauliai, metaliniai dūmtraukiai Šiauliai, metalinių dūmtraukių remontas Šiauliai, kaminų rekonstrukcija Šiauliai, kaminų remontas Šiauliai, naujų metalinių dūmtraukių statyba Šiauliai, gamina metalinius dūmtraukius Šiauliai, montuoja metalinius dūmtraukius Šiauliai, metalinius dūmtraukius Šiauliai, metalinių dūmtraukių gamyba Šiauliai, metalinių dūmtraukių montavimas Šiauliai, kaminų įdėklai Šiauliai, montuoja įdėklus Šiauliai, montuoja įdėklus į metalinius kaminus Šiauliai, dūmtraukių demontavimas Šiauliai, demontuoja dūmtraukius Šiauliai, demontuoja metalinius dūmtraukius Šiauliai, mūriniai dūmtraukiai Šiauliai, mūrinių dūmtraukių remontas Šiauliai, mūrinių dūmtraukių paprastasis remontas Šiauliai, mūrinių dūmtraukių kapitalinis remontas Šiauliai, projektuoja įdėklus Šiauliai, gamina įdėklus Šiauliai, montuoja įdėklus Šiauliai, projektuoja mūrinių dūmtraukių įdėklus Šiauliai, gamina mūrinių dūmtraukių įdėklus Šiauliai, montuoja mūrinių dūmtraukių įdėklus Šiauliai, atlieka metalinių konstrukcijų remontą Šiauliai, metalinių konstrukcijų remontas Šiauliai, keičia signalinių šviestuvų Šiauliai, keičia apžvalgos aikšteles Šiauliai, keičia žaibosaugos įrenginius Šiauliai, remontuoja signalinių šviestuvų Šiauliai, remontuoja apžvalgos aikšteles Šiauliai, remontuoja žaibosaugos įrenginius Šiauliai, remontuoja signalinį apšvietimą Šiauliai, darbai susiję su dūmtraukio eksploatacija Šiauliai, mūrinių dūmtraukių rekonstrukcija Šiauliai, dūmtraukio modernizavimas Šiauliai, demontuoja dūmtraukius mechaniniu būdu Šiauliai, demontuoja dūmtraukius rankiniu būdu Šiauliai, gelžbetoniniai dūmtraukiai Šiauliai, gelžbetoninių dūmtraukių remontas Šiauliai, remontuoja gelžbetoninius dūmtraukius Šiauliai, žaibosauga Šiauliai, signalinis apšvietimas Šiauliai, demontuoja žaibo apsaugos sistemas Šiauliai, įrengia žaibolaidžius Šiauliai, žaibo apsaugos sistemų demontavimas Šiauliai, žaibolaidžių įrengimas Šiauliai, atlieka įžeminimo matavimus Šiauliai, atlieka pereinamų jungčių matavimus Šiauliai, atlieka izoliacijos varžų matavimus Šiauliai, įžeminimo matavimas Šiauliai, pereinamų jungčių matavimas Šiauliai, izoliacijos varžų matavimas Šiauliai, signalinis apšvietimas Šiauliai, suprojektuoja signalinį apšvietimą Šiauliai, įrengia signalinį apšvietimą Šiauliai, signalinio apšvietimo suprojektavimas Šiauliai, signalinio apšvietimo įrengimas Šiauliai, prižiūri signalinius šviestuvus Šiauliai, signalinių šviestuvų priežiūra Šiauliai, kolektyvinės saugos priemonės aukštybiniams statiniams Šiauliai, bėginės vedlinės Šiauliai, įrengia vertikalias bėgines vedlines aukštybiniams statiniams Šiauliai, įrengia vertikalias bėgines vedlines Šiauliai, lyninės vedlinės Šiauliai, įrengia vertikalias ir horizontalias lynines vedlines aukštybiniams statiniams Šiauliai, įrengia vertikalias lynines vedlines Šiauliai, įrengia horizontalias lynines vedlines Šiauliai, atlieka kasmetinę vedlinių apžiūrą Šiauliai, kasmetinė vedlinių apžiūra Šiauliai, specializuota įmonė Šiauliuose, įmonė atliekanti aukštybinius darbus Šiauliuose, aukštybiniai darbai Šiauliuose, statybos ir remonto darbai aukštalipių sąlygomis Šiauliuose, pramoninių dūmtraukių (kaminų) remontas Šiauliuose, pramoninių kaminų remontas Šiauliuose, pramoninių dūmtraukių remontas Šiauliuose, įmonė atlieka aukštalipių darbus Šiauliuose, aukštalipiai Šiauliuose, aukštalipių darbai Šiauliuose, dūmtraukių specialiųjų apžiūrų techninės dokumentacijos paruošimas Šiauliuose, dūmtraukio tech. pasas Šiauliuose, dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas Šiauliuose, metalo konstrukcijų remontas Šiauliuose, metalo konstrukcijų antikorozinis padengimas Šiauliuose, lipynių remontas Šiauliuose, lipynių aptvėrimų remontas Šiauliuose, suveržiamųjų žiedų remontas Šiauliuose, signalinių šviesų aikštelių remontas Šiauliuose, žaibosaugos įrenginių remontas Šiauliuose, naujų signalinių šviestuvų gamyba Šiauliuose, apžvalgos aikštelių gamyba Šiauliuose, naujų signalinių šviestuvų montavimas Šiauliuose, apžvalgos aikštelių montavimas Šiauliuose, suveržiamųjų žiedų gamyba Šiauliuose, suveržiamųjų žiedų montavimas Šiauliuose, žaibosaugos įrenginių gamyba Šiauliuose, žaibosaugos įrenginių montavimas Šiauliuose, dūmtraukio nugriovimas Šiauliuose, dūmtraukio atstatymas Šiauliuose, ypatingų statinių projektavimo darbai Šiauliuose, ypatingų statinių projektavimas, Šiauliuose projektavimas Šiauliuose, dūmtraukių apžiūros Šiauliuose, dūmtraukių sezoninės apžiūros Šiauliuose, kaminų apžiūros Šiauliuose, dūmtraukių neeilinės apžiūros Šiauliuose, dūmtraukių specialiosios apžiūros Šiauliuose, kaminų techninė dokumentacija Šiauliuose, ruošia kaminų pasus Šiauliuose, metaliniai dūmtraukiai Šiauliuose, metalinių dūmtraukių remontas Šiauliuose, kaminų rekonstrukcija Šiauliuose, kaminų remontas Šiauliuose, naujų metalinių dūmtraukių statyba Šiauliuose, gamina metalinius dūmtraukius Šiauliuose, montuoja metalinius dūmtraukius Šiauliuose, metalinius dūmtraukius Šiauliuose, metalinių dūmtraukių gamyba Šiauliuose, metalinių dūmtraukių montavimas Šiauliuose, kaminų įdėklai Šiauliuose, montuoja įdėklus Šiauliuose, montuoja įdėklus į metalinius kaminus Šiauliuose, dūmtraukių demontavimas Šiauliuose, demontuoja dūmtraukius Šiauliuose, demontuoja metalinius dūmtraukius Šiauliuose, mūriniai dūmtraukiai Šiauliuose, mūrinių dūmtraukių remontas Šiauliuose, mūrinių dūmtraukių paprastasis remontas Šiauliuose, mūrinių dūmtraukių kapitalinis remontas Šiauliuose, projektuoja įdėklus Šiauliuose, gamina įdėklus Šiauliuose, montuoja įdėklus Šiauliuose, projektuoja mūrinių dūmtraukių įdėklus Šiauliuose, gamina mūrinių dūmtraukių įdėklus Šiauliuose, montuoja mūrinių dūmtraukių įdėklus Šiauliuose, atlieka metalinių konstrukcijų remontą Šiauliuose, metalinių konstrukcijų remontas Šiauliuose, keičia signalinių šviestuvų Šiauliuose, keičia apžvalgos aikšteles Šiauliuose, keičia žaibosaugos įrenginius Šiauliuose, remontuoja signalinių šviestuvų Šiauliuose, remontuoja apžvalgos aikšteles Šiauliuose, remontuoja žaibosaugos įrenginius Šiauliuose, remontuoja signalinį apšvietimą Šiauliuose, darbai susiję su dūmtraukio eksploatacija Šiauliuose, mūrinių dūmtraukių rekonstrukcija Šiauliuose, dūmtraukio modernizavimas Šiauliuose, demontuoja dūmtraukius mechaniniu būdu Šiauliuose, demontuoja dūmtraukius rankiniu būdu Šiauliuose, gelžbetoniniai dūmtraukiai Šiauliuose, gelžbetoninių dūmtraukių remontas Šiauliuose, remontuoja gelžbetoninius dūmtraukius Šiauliuose, žaibosauga Šiauliuose, signalinis apšvietimas Šiauliuose, demontuoja žaibo apsaugos sistemas Šiauliuose, įrengia žaibolaidžius Šiauliuose, žaibo apsaugos sistemų demontavimas Šiauliuose, žaibolaidžių įrengimas Šiauliuose, atlieka įžeminimo matavimus Šiauliuose, atlieka pereinamų jungčių matavimus Šiauliuose, atlieka izoliacijos varžų matavimus Šiauliuose, įžeminimo matavimas Šiauliuose, pereinamų jungčių matavimas Šiauliuose, izoliacijos varžų matavimas Šiauliuose, signalinis apšvietimas Šiauliuose, suprojektuoja signalinį apšvietimą Šiauliuose, įrengia signalinį apšvietimą Šiauliuose, signalinio apšvietimo suprojektavimas Šiauliuose, signalinio apšvietimo įrengimas Šiauliuose, prižiūri signalinius šviestuvus Šiauliuose, signalinių šviestuvų priežiūra Šiauliuose, kolektyvinės saugos priemonės aukštybiniams statiniams Šiauliuose, bėginės vedlinės Šiauliuose, įrengia vertikalias bėgines vedlines aukštybiniams statiniams Šiauliuose, įrengia vertikalias bėgines vedlines Šiauliuose, lyninės vedlinės Šiauliuose, įrengia vertikalias ir horizontalias lynines vedlines aukštybiniams statiniams Šiauliuose, įrengia vertikalias lynines vedlines Šiauliuose, įrengia horizontalias lynines vedlines Šiauliuose, atlieka kasmetinę vedlinių apžiūrą Šiauliuose, kasmetinė vedlinių apžiūra Šiauliuose, specializuota įmonė Šiaulių rajone, įmonė atliekanti aukštybinius darbus Šiaulių rajone, aukštybiniai darbai Šiaulių rajone, statybos ir remonto darbai aukštalipių sąlygomis Šiaulių rajone, pramoninių dūmtraukių (kaminų) remontas Šiaulių rajone, pramoninių kaminų remontas Šiaulių rajone, pramoninių dūmtraukių remontas Šiaulių rajone, įmonė atlieka aukštalipių darbus Šiaulių rajone, aukštalipiai Šiaulių rajone, aukštalipių darbai Šiaulių rajone, dūmtraukių specialiųjų apžiūrų techninės dokumentacijos paruošimas Šiaulių rajone, dūmtraukio tech. pasas Šiaulių rajone, dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas Šiaulių rajone, metalo konstrukcijų remontas Šiaulių rajone, metalo konstrukcijų antikorozinis padengimas Šiaulių rajone, lipynių remontas Šiaulių rajone, lipynių aptvėrimų remontas Šiaulių rajone, suveržiamųjų žiedų remontas Šiaulių rajone, signalinių šviesų aikštelių remontas Šiaulių rajone, žaibosaugos įrenginių remontas Šiaulių rajone, naujų signalinių šviestuvų gamyba Šiaulių rajone, apžvalgos aikštelių gamyba Šiaulių rajone, naujų signalinių šviestuvų montavimas Šiaulių rajone, apžvalgos aikštelių montavimas Šiaulių rajone, suveržiamųjų žiedų gamyba Šiaulių rajone, suveržiamųjų žiedų montavimas Šiaulių rajone, žaibosaugos įrenginių gamyba Šiaulių rajone, žaibosaugos įrenginių montavimas Šiaulių rajone, dūmtraukio nugriovimas Šiaulių rajone, dūmtraukio atstatymas Šiaulių rajone, ypatingų statinių projektavimo darbai Šiaulių rajone, ypatingų statinių projektavimas Šiaulių rajone, projektavimas, dūmtraukių apžiūros Šiaulių rajone, dūmtraukių sezoninės apžiūros Šiaulių rajone, kaminų apžiūros Šiaulių rajone, dūmtraukių neeilinės apžiūros Šiaulių rajone, dūmtraukių specialiosios apžiūros Šiaulių rajone, kaminų techninė dokumentacija Šiaulių rajone, ruošia kaminų pasus Šiaulių rajone, metaliniai dūmtraukiai Šiaulių rajone, metalinių dūmtraukių remontas Šiaulių rajone, kaminų rekonstrukcija Šiaulių rajone, kaminų remontas Šiaulių rajone, naujų metalinių dūmtraukių statyba Šiaulių rajone, gamina metalinius dūmtraukius Šiaulių rajone, montuoja metalinius dūmtraukius Šiaulių rajone, metalinius dūmtraukius Šiaulių rajone, metalinių dūmtraukių gamyba Šiaulių rajone, metalinių dūmtraukių montavimas Šiaulių rajone, kaminų įdėklai Šiaulių rajone, montuoja įdėklus Šiaulių rajone, montuoja įdėklus į metalinius kaminus Šiaulių rajone, dūmtraukių demontavimas Šiaulių rajone, demontuoja dūmtraukius Šiaulių rajone, demontuoja metalinius dūmtraukius Šiaulių rajone, mūriniai dūmtraukiai Šiaulių rajone, mūrinių dūmtraukių remontas Šiaulių rajone, mūrinių dūmtraukių paprastasis remontas Šiaulių rajone, mūrinių dūmtraukių kapitalinis remontas Šiaulių rajone, projektuoja įdėklus Šiaulių rajone, gamina įdėklus Šiaulių rajone, montuoja įdėklus Šiaulių rajone, projektuoja mūrinių dūmtraukių įdėklus Šiaulių rajone, gamina mūrinių dūmtraukių įdėklus Šiaulių rajone, montuoja mūrinių dūmtraukių įdėklus Šiaulių rajone, atlieka metalinių konstrukcijų remontą Šiaulių rajone, metalinių konstrukcijų remontas Šiaulių rajone, keičia signalinių šviestuvų Šiaulių rajone, keičia apžvalgos aikšteles Šiaulių rajone, keičia žaibosaugos įrenginius Šiaulių rajone, remontuoja signalinių šviestuvų Šiaulių rajone, remontuoja apžvalgos aikšteles Šiaulių rajone, remontuoja žaibosaugos įrenginius Šiaulių rajone, remontuoja signalinį apšvietimą Šiaulių rajone, darbai susiję su dūmtraukio eksploatacija Šiaulių rajone, mūrinių dūmtraukių rekonstrukcija Šiaulių rajone, dūmtraukio modernizavimas Šiaulių rajone, demontuoja dūmtraukius mechaniniu būdu Šiaulių rajone, demontuoja dūmtraukius rankiniu būdu Šiaulių rajone, gelžbetoniniai dūmtraukiai Šiaulių rajone, gelžbetoninių dūmtraukių remontas Šiaulių rajone, remontuoja gelžbetoninius dūmtraukius Šiaulių rajone, žaibosauga Šiaulių rajone, signalinis apšvietimas Šiaulių rajone, demontuoja žaibo apsaugos sistemas Šiaulių rajone, įrengia žaibolaidžius Šiaulių rajone, žaibo apsaugos sistemų demontavimas Šiaulių rajone, žaibolaidžių įrengimas Šiaulių rajone, atlieka įžeminimo matavimus Šiaulių rajone, atlieka pereinamų jungčių matavimus Šiaulių rajone, atlieka izoliacijos varžų matavimus Šiaulių rajone, įžeminimo matavimas Šiaulių rajone, pereinamų jungčių matavimas Šiaulių rajone, izoliacijos varžų matavimas Šiaulių rajone, signalinis apšvietimas Šiaulių rajone, suprojektuoja signalinį apšvietimą Šiaulių rajone, įrengia signalinį apšvietimą Šiaulių rajone, signalinio apšvietimo suprojektavimas Šiaulių rajone, signalinio apšvietimo įrengimas Šiaulių rajone, prižiūri signalinius šviestuvus Šiaulių rajone, signalinių šviestuvų priežiūra Šiaulių rajone, kolektyvinės saugos priemonės aukštybiniams statiniams Šiaulių rajone, bėginės vedlinės Šiaulių rajone, įrengia vertikalias bėgines vedlines aukštybiniams statiniams Šiaulių rajone, įrengia vertikalias bėgines vedlines Šiaulių rajone, lyninės vedlinės Šiaulių rajone, įrengia vertikalias ir horizontalias lynines vedlines aukštybiniams statiniams Šiaulių rajone, įrengia vertikalias lynines vedlines Šiaulių rajone, įrengia horizontalias lynines vedlines Šiaulių rajone, atlieka kasmetinę vedlinių apžiūrą Šiaulių rajone, kasmetinė vedlinių apžiūra Šiaulių rajone.


Veiklos sritys: Statybos, renovacijos darbai, statybos firmos - Statybos inžinerija, konsultacijos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)