Gruodžio 2 d., Trečiadienis

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Medicina, farmacija   » Medicinos paslaugos, klinikos, ligoninės, poliklinikos

Įmonės kodas: 300624344
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Adresas: Klaipėdos g. 11, Gargždai, LT-96135 Klaipėdos r.
Telefonas: (46) 453754
Faksas: (46) 470064
Vadovas/direktorius: Neringa Tarvydienė
Svetainė: www.visuomenessveikata.lt  
E.paštas: info@visuomenessveikata.lt


Aprašymas:


Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras -veiklos tikslas – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos, perspėti ligų ir traumų atsiradimą, sumažinti gyventojų sergamumą.


Veiklos sritys

Visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas. Stebėsena vykdoma savivaldybių teritorijose, siekiant gauti išsamią informaciją apie šių teritorijų bendruomenių visuomenės sveikatos būklę, visuomenės sveikatai darančius įtaką veiksnius, kitus visuomenės sveikatos rodiklius bei planuoti ir įgyvendinti visuomenės sveikatos stiprinimo priemones. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašas tvirtinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.


Sveikatos priežiūros tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Visuomenės sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose
Sveikatos priežiūros uždaviniai:
 • vykdyti vaikų sveikatos būklės stebėseną;

 • ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius;

 • vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją.

Informacija apie veiklą šioje srityje pateikta dalyse sveikatos sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose→darželiuose ir sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose→mokyklose.


Visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas

Visuomenės sveikatos stiprinimas apima sveikatos mokymą, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą, formavimą ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą.

Visuomenės sveikatos ugdymas – valstybės ir savivaldybių bei pilietinės iniciatyvos priemonių, formuojančių sveiką gyvenseną, visuma.

Informacija apie veiklą šioje srityje pateikta dalyse gyvenk sveikai, naujienos, projektai, bendradarbiavimas, prevencinės programos.

Kita visuomenės sveikatos priežiūra, reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais

Biuro vykdo privalomuosius sveikatos mokymus. Daugiau informacijos dalyje mokamos paslaugos.Paslaugos


Nemokamos paslaugos

Visuomenės sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose
Suteikiama naujausia informacija apie mokslo patvirtintus sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo būdus, konsultuojama aktualiais ligų prevencijos klausimais, organizuojami sveikatos mokymai gyventojams
Paslaugos Klaipėdos rajono gyventojams

1.Individualios konsultacijos šeimai, vaikams, suaugusiems šiomis temomis:mitybos kontrolė (ūgio, svorio, KMI, vidaus riebalų kiekio, AKS įvertinimas), fizinio aktyvumo skatinimas (biure dirba sertifikuoti šiaurietiško vaikščiojimo instruktoriai), rūkymo prevencija (Plaučių užterštumo CO įvertinimas), alkoholio vartojimo prevencija, šeimos sveikatos stiprinimas, užkrečiamų ligų (gripo, utelėtumo, niežų ir kt.) prevencija, lėtinių neinfekcinių ligų kontrolė, lytinis švietimas, onkologinių ligų prevencija: informacijos pateikimas apie apsisaugojimo priemones ir praktinis mokymas išvengti krūties vėžio apčiuopos būdu.

Konsultacijos teikiamos – telefonu, elektroniniu paštu, tiesiogiai įstaigos patalpose. Būtina užsiregistruoti telefonu arba elektroniniu paštu gyventojui patogiu laiku.

2. Sveikos gyvensenos plano sudarymas ir visuomenės sveikatos specialisto priežiūra jį vykdant (įvertinami turimi rizikos veiksniai ir sudaromas jų atsisakymo planas).

Įvertinami šie duomenys:ūgis,svoris, kūno masės indeksas, arterinis kraujo spaudimas, plaučių užterštumas CO, alkoholio vartojimo dažnis, mitybos įpročiai, kūno riebalų procentinė dalis, procentinė skeletinių raumenų masės dalis, vidinių kūno riebalų lygis, fizinio aktyvumo lygis,

3. Mitybos specialisto konsultacijos grupėms ir asmeniui individualiai

4. Paslaugos jauniems žmonėms. Jaunimui palankios paslaugos: konsultacijos lytinio švietimo, mitybos, fizinio aktyvumo, bendravimo, elgesio sutrikimų klausimais. Jaunųjų sveikatos ambasadorių lyderystės kasmetiniai mokymai.Bendradarbiavimas su nevyriausybinėm jaunimo organizacijomis organizuojant sveiką ir užimtą poilsį. Vasaros dienos stovykla „Atostogauk sveikai“.


PASLAUGOS ŠEIMAI

 • Užsiėmimai grupėse su specialistais „Motinystės mokymo programoje“.

 • Organizuojami užsiėmimai ir kitomis sveikatinimo temomis.

 • Individualios konsultacijos vaiko sveikatos priežiūros, šeimos sveikatosstiprinimo klausimais, suderintu su specialistu laiku.

PASLAUGOS ŠEIMAI TURINČIAI MOKYKLINIO AR IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
 • Mokyklos, darželio visuomenės sveikatos priežiūros specialisto konsultacijos vaikui ir šeimai mokykloje.

 • Sveikatinimo veiklos vykdymas ugdymo įstaigoje (informacijos įvairiomis formomis mokyklos bendruomenei apie sveikatą pateikimas ir mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas).

 • Traumų analizavimas ir jų prevencija, siekiant mažinti jų tikimybę atsirasti.

 • Pirmosios pagalbos teikimas ir koordinavimas.

 • Vaiko sveikatos stebėjimas ugdymo įstaigoje.

 • Anoreksijos, bulimijos prevencija.

 • Mitybos organizavimo kontrolė.

 • Rūkymo, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo prevencija.

 • Infekcinių ligų (gripo, utėlėtumo, niežų) kontrolė ir prevencija.

 • Ugdymo įstaigos atitikimo higienos normoms vertinimas ir informavimas mokyklos administracijos prevencijos tikslais.

PASLAUGOS BENDRUOMENĖMS, NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS
 • Sveikatos mokymų organizavimas bendruomenėje įvairiomis sveikatos temomis.

 • Bendruomenės konsultavimas sveikatą stprinančios aplinkos diegimo klausimais

 • Konsultavimas sveikatos projektų rengimo klausimais

 • Deleguoto sveikatos ambasadoriaus informavimas apie visuomenės sveikatos būklę, mokslo naujoves, sveikatos projektus, šio asmens apmokymas "Sveikatos ambasadorių stovykloje"


PASLAUGOS ĮMONĖMS IR GYVENTOJAMS KURIEMS REIKALINGI PRIVALOMI SVEIKATOS ŽINIŲ ATESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI DARBUI.

Mokamos paslaugos

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) patvirtintas mokymo programas organizuoja šiuos privalomojo mokymo kursus:


 • Privalomasis higienos įgūdžių mokymas

 • Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas

 • Asmenų mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai


Privalomasis higienos įgūdžių mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kuriuo siekiama suteikti higienos žinių ir įgūdžių, padedančių apsaugoti nustatytų profesijų darbuotojų ir gyventojų sveikatą. Darbuotojai higienos įgūdžių mokosi prieš pradėdami savo profesinę veiklą ir vėliau pasibaigus Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo galiojimo terminui.
Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kurio tikslas - išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir suteikti jam savalaikę pirmąją pagalbą.

Asmenų mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai yra privalomojo sveikatos mokymo rūšis, kurio tikslas suteikti klausytojams žinių apie alkoholio ir narkotikų vartojimo neigiamą poveikį sveikatai, gebėjimui vairuoti, eismo saugumui.

Darbo laikas: I-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45


ŽemėlapisRaktažodžiai: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, visuomenės sveikatos biuras Gargždai, visuomenės sveikatos biuras paslaugos, visuomenės sveikatos biuras mokamos paslaugos, visuomenės sveikatos biuras nemokamos paslaugos, visuomenės sveikatos biuras veikla, visuomenės sveikatos stebėsena, Visuomenės sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose, vykdyti vaikų sveikatos būklės stebėseną, ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją, visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas, individualios konsultacijos šeimai, individualios konsultacijos šeimai Gargžduose, individualios konsultacijos šeimai Klaipėdos rajone, individualios konsultacijos vaikams, individualios konsultacijos vaikams Gargžduose, individualios konsultacijos vaikams Klaipėdos rajone, individualios konsultacijos suaugusiems, individualios konsultacijos suaugusiems Gargždai, individualios konsultacijos suaugusiems Klaipėdos rajone, mitybos kontrolė, fizinio aktyvumo skatinimas (biure dirba sertifikuoti šiaurietiško vaikščiojimo instruktoriai), rūkymo prevencija, alkoholio vartojimo prevencija, šeimos sveikatos stiprinimas, užkrečiamų ligų prevencija, lėtinių neinfekcinių ligų kontrolė, lytinis švietimas, onkologinių ligų prevencija: informacijos pateikimas apie apsisaugojimo priemones ir praktinis mokymas išvengti krūties vėžio apčiuopos būdu, sveikos gyvensenos plano sudarymas, sveikos gyvensenos plano sudarymas gargždai, sveikos gyvensenos plano sudarymas Klaipėdos rajone, mitybos specialisto konsultacijos grupėms, mitybos specialisto konsultacijos grupėms Gargždai, mitybos specialisto konsultacijos grupėms Klaipėdos rajonas, mitybos specialisto konsultacijos grupėms Gargždai, individualios mitybos specialisto konsultacijos, individualios mitybos specialisto konsultacijos Gargždai, individualios mitybos specialisto konsultacijos Klaipėdos r., konsultacijos lytinio švietimo, mitybos, fizinio aktyvumo, bendravimo, elgesio sutrikimų klausimais, paslaugos šeimai, paslaugos šeimai Gargždai, paslaugos šeimai Klaipėdos rajone, paslaugos šeimai turinčiai mokyklinio ar ikimokyklinio amžiaus vaikų, paslaugos šeimai turinčiai mokyklinio ar ikimokyklinio amžiaus vaikų Gargždai, paslaugos šeimai turinčiai mokyklinio ar ikimokyklinio amžiaus vaikų Klaipėdos rajone, anoreksijos prevencija, bulimijos prevencija, privalomasis higienos įgūdžių mokymas, privalomasis pirmosios pagalbos mokymas, asmenų mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, medicinos paslaugos, klinikos, ligoninės, poliklinikos.


Veiklos sritis: Medicinos paslaugos, klinikos, ligoninės, poliklinikos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)