Liepos 8 d., Trečiadienis

TAURAGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Medicina, farmacija   » Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Įmonės kodas: 179880456
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Adresas: K. Donelaičio g. 21, LT-72263 Tauragė
Telefonas: (446) 72280
Faksas: (446) 72280
Vadovas/direktorius: Nijolė Navickienė
Svetainė: www.socialiniupaslaugucentras.lt   
E.paštas: paslauga@taurage.lt


Aprašymas:

Socialinių paslaugų centras – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ji įkurta 2001m. gegužės 1d., užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įmonės kodas–179880456.

Socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.


Socialinių paslaugų centro veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

Socialinių paslaugų centro tikslas – didinti visų Tauragės rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims (šeimoms).
Socialinių paslaugų centro uždaviniai :
 • sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti;

 • organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims, socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus ir kt. asmenims, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Socialinių paslaugų centro galimybes;

 • įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, projektus, pavestas funkcijas.

Įgyvendindamas uždavinius, Socialinių paslaugų centras vykdo šias funkcijas:
 • teikia informaciją ir konsultuoja miesto gyventojus įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų klausimais, tarpininkauja bei atstovauja tarp asmens (šeimos) ir institucijų;

 • priima iš gyventojų prašymus bei reikiamus dokumentus dėl Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų gavimo ir teikia juos Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui sprendimui priimti;

 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

 • teikia gyventojams informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kitas bendrąsias socialines paslaugas;

 • teikia pagalbos į namus paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims;

 • teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus;

 • teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, benamiams ir kitiems socialinės rizikos asmenims;

 • teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas;

 • aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis;

 • organizuoja ir teikia transporto paslaugas;

 • teikia laikino apnakvindinimo ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas;

 • organizuoja pirties paslaugas;

 • teikia gestų kalbos paslaugas;

 • moka pagalbos pinigus;

 • rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo, socialinės integracijos, prevencijos ir kitus su vykdoma veikla susijusius projektus;

 • organizuoja ir koordinuoja Socialinių paslaugų centro padalinių veiklą;

 • dalyvauja rengiant socialines paslaugas reglamentuojančius savivaldybės norminius teisės aktus;

 • bendradarbiauja su kitomis paslaugas teikiančiomis institucijomis, sveikatos, švietimo ir kitomis organizacijomis;

 • organizuoja viešojo pirkimo konkursus;

 • renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines paslaugas;

 • rengia Socialinių paslaugų centro biudžeto projektą, valdo biudžeto asignavimus, naudoja biudžeto lėšas veiklai organizuoti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti;

 • rengia finansines ir statistines ataskaitas įstatymų numatyta tvarka ir garantuoja jų teisingumą;

 • vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas.

Socialinių paslaugų centro klientai – asmenys (šeimos) su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos asmenys, socialinės rizikos šeimos, auginančios vaikus ir kt. asmenys, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Socialinių paslaugų centro galimybes.

Darbo laikas: I-IV 08:00 - 17:00 V 08:00 - 15:45


ŽemėlapisRaktažodžiai: Tauragės socialinių paslaugų centras, Tauragės socialinių paslaugų centras paslaugos, Tauragės socialinių paslaugų centras kontaktai, socialinių paslaugų centras,socialinių paslaugų centras Tauragė, socialinių paslaugų centras Tauragėje, socialinės paslaugos, socialinės paslaugos Tauragės r., socialinės paslaugos Tauragė, socialinės paslaugos Tauragėje, socialinės paslaugos neįgaliesiems, socialinės paslaugos neįgaliesiems Tauragės r., socialinės paslaugos neįgaliesiems Tauragėje, socialinės paslaugos neįgaliesiems Tauragė, socialinės paslaugos šeimoms, socialinės paslaugos šeimoms Tauragės r., socialinės paslaugos šeimoms Tauragėje, socialinės paslaugos šeimoms Tauragė, socialinės paslaugos senyvo amžiaus žmonėms, socialinės paslaugos senyvo amžiaus žmonėms Tauragės r., socialinės paslaugos senyvo amžiaus žmonėms Tauragė, socialinės paslaugos senyvo amžiaus žmonėms Tauragėje, pagalba senyvo amžiaus žmonėms, pagalba senyvo amžiaus žmonėms Tauragė, pagalba senyvo amžiaus žmonėms Tauragėje, pagalba senyvo amžiaus žmonėms Tauragės r., intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas Tauragė, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas Tauragėje, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas Tauragės r., aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Tauragė, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Tauragėje, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Tauragės r., transporto paslaugos, transporto paslaugos neįgaliesiems, transporto paslaugos neįgaliesiems Tauragė, transporto paslaugos neįgaliesiems Tauragėje, transporto paslaugos neįgaliesiems Tauragės r., gestų kalbos paslaugos, gestų kalbos paslaugos Tauragė, gestų kalbos paslaugos Tauragėje, gestų kalbos paslaugos Tauragės r., organizuoja pirties paslaugas, organizuoja pirties paslaugas Tauragė, organizuoja pirties paslaugas Tauragėje, organizuoja pirties paslaugas Tauragės r., moka pagalbos pinigus Tauragė, moka pagalbos pinigus Tauragėje, moka pagalbos pinigus Tauragės r., socialinė priežiūra, socialinė priežiūra Tauragė, socialinė priežiūra Tauragėje, socialinė priežiūra Tauragės r., gyvenimo sąlygos Tauragė, gyvenimo sąlygos Tauragėje, rūpyba, rūpyba Tauragė, rūpyba Tauragėje, rūpyba Tauragės r., rūpybos įstaiga, rūpybos įstaiga Tauragė, rūpybos įstaiga Tauragėje, rūpybos įstaiga Tauragės r.


Veiklos sritis: Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)