Balandžio 10 d., Penktadienis

KALTINĖNŲ PARAPIJOS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Medicina, farmacija   » Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Įmonės kodas: 176642948
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Adresas: Slėnio g. 3, Kaltinėnai, LT-75453 Šilalės raj.
Telefonas: (449) 57149
Faksas: (449) 57149
Mobilus tel.: (687) 77266
Svetainė: www.kaltinenaigloba.lt  
E.paštas: kaltinenaigloba@gmail.com


Aprašymas:

Kaltinėnų parapijos senelių globos namai pradėjo savo gyvavimą dar 1992 metais. Nuo keletos globotinių iki šiuo metu globojamų 57 asmenų. Senelių namai gyvuoja steigėjo, Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos, pastatuose. Socialinė globa, teikiama visą parą seneliams, žmonėms ištiktiems negalios. Senelių namai turi gavę įstaigos asmens sveikatos priežiūros LICENCIJĄ, bendrosios praktikos slaugai.

Įmonės valdymas. Kaltinėnų parapijos senelių globos namai, įsteigti Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos yra valdomi Telšių vyskupo Jono Borutos SJ paskirto parapijos klebono, kuris yra ir senelių globos namų direktorius. Senelių globos namų teisinis statusas yra – Asociacija.

Darbuotojai. Kolektyvas. Kaltinėnų parapijos senelių globos namuose šiuo metu darbuojasi 27 žmonės. Trys administracijoje, keturios slaugytojos, 1 kineziterapeutė, 13 socialinių darbuotojų, virtuvės personalas, ūkinės dalies darbininkai.

Svarbiausi globos namų uždaviniai ir funkcijos:
  • Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namuose gyvenančiojo reikmes.

  • Sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas, užtikrinti medicininį, materialinį ir buitinį aptarnavimą.

Kaltinėnų parapijos senelių globos namų patalpos. Senelių globos namų gyventojai, didžioji dalis, gyvena po du asmenis, keletas iš jų apgyvendinti vienviečiuose kambariuose. Kadangi senelių globos namai yra parapijos įsteigta įstaiga, kiekvieną savaitę gyventojams yra aukojamos Šv. Mišios.

Priėmimo į senelių globos namus, sąlygos

Įprastinis būdas patekti į senelių globos namus. Rajono savivaldybės, socialinio skyriaus sprendimas, apgyvendinti asmenį senelių globos namuose. Asmuo, pirmiausia kreipiasi į savo seniūniją prašydamas jį apgyvendinti Kaltinėnų parapijos senelių globos namuose. Seniūnijos socialinis darbuotojas, ar kitas įpareigotas asmuo, atlieka prašančiojo gyvenamosios aplinkos tyrimą. Surinkti dokumentai perduodami į rajono socialinių paslaugų skyrių, kur priimamas sprendimas, apgyvendinti ar ne, prašantįjį į senelių globos namus. Jeigu savivaldybė nusprendžia apgyvendinti žmogų, tokio žmogaus gyvenimo išlaidas senelių globos namuose iš dalies ji ir finansuoja. Šiuo metu galioja tokia sutartis. Senelių globos namai už gyvenimą globos namuose iš gyventojo paima 80% pensijos ar kitų gaunamų pajamų + savivaldybės dotacija. Viso vieno gyventojo išlaikymui skiriama suma (be slaugos) yra 1850 Lt. Slaugomo asmens priežiūrai šiuo metu nustatyta 2300 Lt. suma.

Kitas būdas patekti į senelių globos namus. Pats asmuo ar jį prižiūrintys kreipiasi į senelių globos namus prašydamas priimti gyventi senelių globos namuose. Senelių globos namų administracija pasitarusi su medikais, peržiūrėjusi prašančiojo ligos istoriją, jei turi galimybių tokį žmogų prižiūrėti pasirašo sutartį dėl asmens apgyvendinimo. Sutartis sudaroma su pačiu asmeniu ir su jo globėju, kuris gali būti: vaikai, giminės. Asmeniškai apgyvendinti prašantis žmogus, jo globėjas, mėnesio išlaikymui turi įnešti sutartyje pasirašytą sumą. Galimi ir kiti variantai, priklausomai nuo amžiaus, ligų. Suma gali svyruoti į vieną ir į kitą pusę.
______________________________________________________________________________________________

Galerija


ŽemėlapisRaktažodžiai: Kaltinėnų parapijos senelių globos namai, globojami asmenys, senelių namai, socialinė globa, seneliams, žmonėms ištiktiems negalios, asmens sveikatos priežiūra, bendroji praktikos slauga, senelių globos namai, Kaltinėnų parapijos senelių globos namuose, slaugytoja, slaugytojos, kineziterapeutė, socialinis darbas, socialinis darbuotojas, socialiniai darbuotojai, psichologinės paslaugos, socialinės paslaugos, kultūrines ir dvasinės paslaugos, gyvenimo sąlygos senelių namuose, medicininis aptarnavimas, materialinis aptarnavimas, buitinis aptarnavimas, senelių globos namų patalpos, senelių globos namų gyventojai, parapijos įsteigta įstaiga, priėmimo į senelių globos namus, sąlygos, slauga, rūpyba, senelių priežiūra, senelių globa, globojami asmenys Kaltinėnai, senelių namai Kaltinėnai, socialinė globa Kaltinėnai, seneliams Kaltinėnai, žmonėms ištiktiems negalios Kaltinėnai, asmens sveikatos priežiūra Kaltinėnai, bendroji praktikos slauga Kaltinėnai, senelių globos namai Kaltinėnai, slaugytoja Kaltinėnai, slaugytojos Kaltinėnai, kineziterapeutė Kaltinėnai, socialinis darbas Kaltinėnai, socialinis darbuotojas Kaltinėnai, socialiniai darbuotojai Kaltinėnai, psichologinės paslaugos Kaltinėnai, socialinės paslaugos Kaltinėnai, kultūrines ir dvasinės paslaugos Kaltinėnai, gyvenimo sąlygos senelių namuose Kaltinėnai, medicininis aptarnavimas Kaltinėnai, materialinis aptarnavimas Kaltinėnai, buitinis aptarnavimas Kaltinėnai, senelių globos namų patalpos Kaltinėnai, senelių globos namų gyventojai Kaltinėnai, parapijos įsteigta įstaiga Kaltinėnai, priėmimo į senelių globos namus, sąlygos Kaltinėnai, slauga Kaltinėnai, rūpyba Kaltinėnai, senelių priežiūra Kaltinėnai, senelių globa Kaltinėnai, senelių namai Kaltinėnuose, socialinė globa Kaltinėnuose, seneliams Kaltinėnuose, žmonėms ištiktiems negalios Kaltinėnuose, asmens sveikatos priežiūra Kaltinėnuose, bendroji praktikos slauga Kaltinėnuose, senelių globos namai Kaltinėnuose, slaugytoja Kaltinėnuose, slaugytojos Kaltinėnuose, kineziterapeutė Kaltinėnuose, socialinis darbas Kaltinėnuose, socialinis darbuotojas Kaltinėnuose, socialiniai darbuotojai Kaltinėnuose, psichologinės paslaugos Kaltinėnuose, socialinės paslaugos Kaltinėnuose, kultūrines ir dvasinės paslaugos Kaltinėnuose, gyvenimo sąlygos senelių namuose Kaltinėnuose, medicininis aptarnavimas Kaltinėnuose, materialinis aptarnavimas Kaltinėnuose, buitinis aptarnavimas Kaltinėnuose, senelių globos namų patalpos Kaltinėnuose, senelių globos namų gyventojai Kaltinėnuose, parapijos įsteigta įstaiga Kaltinėnuose, priėmimo į senelių globos namus, sąlygos Kaltinėnuose, slauga Kaltinėnuose, rūpyba Kaltinėnuose, senelių priežiūra Kaltinėnuose, senelių globa Kaltinėnuose, globos įstaiga, rūpybos įstaiga, globos įstaiga Kaltinėnai, rūpybos įstaiga Kaltinėnai, globos įstaiga Kaltinėnuose, rūpybos įstaiga Kaltinėnuose.


Veiklos sritis: Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)