Gegužės 25 d., Pirmadienis

BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Medicina, farmacija   » Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Įmonės kodas: 190650842
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Adresas: LT-21320 Beižionys, Elektrėnų sav.
Telefonas: (528) 41268
Faksas: (528) 41268
Mobilus tel.: (686) 48678
Vadovas/direktorius: Vilmandas Palčiauskas
Svetainė: www.beizionys.lt  
E.paštas: vaikugloba@beizionys.lt
Facebook: BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Aprašymas:Esame socialinių paslaugų įstaiga, teikianti ilgalaikes, trumpalaikes ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose socialinės globos paslaugas našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams nuo 1 iki 18.

Beižionių vaikų globos namai įkurti 1997 m. buvusioje vaikų darželio teritorijoje. Nameliai pamažu buvo įrenginėjami. Restauravus buvusią kolūkio katilinę, buvo įkurtos dirbtuvės. Dar vėliau įsigijus sodybą, vietoj buvusio tvartelio vaikai pastatė fermą, po to su kaimo bendruomenę – naują pirtį. 2011 m. Beizionių vaikų globos namai buvo atnaujinti – pastatytas naujas jaukus pastatas su erdve sporto sale. Vaikai turi jaukią valgyklą, biblioteką, patys prižiūri daržą, sodą, šiltnamį.
_________________________________________________________________________

GLOBOS NAMŲ VIZIJA
_________________________________________________________________________

- Grįžti prie Tikėjimo;
- Grįžti prie šeimos;
- Grįžti prie vaiko asmenybės;
- Išsiugdyti pradinius profesinius, intelektualinius darbo įgūdžius;
- Padėti pažinti ugdytiniui save ir suvokti savo edukacines galias.

_________________________________________________________________________

GLOBOS NAMŲ TIKSLAS
_________________________________________________________________________

- Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendinamam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, - vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

_________________________________________________________________________

GLOBOS NAMŲ UŽDAVINIAI
_________________________________________________________________________

- užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
- sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;
- užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
- dirbti socialinį darbą su vaikais ir jo tėvais, įgyvendinti vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą;
- užtikrinti, kad globos namuose pagal įvertintus individualius vaiko poreikius būtų sudaromas ir įgyvendinamas individualus
- vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planas;
- pažinti vaiko individualumą, plėtoti gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti vaiko fizinę, psichinę bei
- socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius,
- sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, pasirenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;
- rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;
- organizuoti socialiai remtinų, popamokinį užimtumą, užtikrinti socialinį darbą ir taip sudaryti tinkamas sąlygas vaikui augti biologinėje jo šeimoje;
- bendrauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis sprendžiant socialinio darbo su vaiko tėvų šeima
- organizavimo, globėjų paieškos bei įvaikinimo klausimais;
- bendrauti su vaiko tėvais bei kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius,
- sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą;
- bendrauti su užsienio šalių įstaigomis, paramos fondais, organizacijomis, privačiais asmenimis._________________________________________________________________________

PARAMA
_________________________________________________________________________

Jūs galite paremti mūsų vaikų globos namus, pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos, galimos skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą.

Rekvizitai:
Paramos gavėjas: Beižionių vaikų globos namai
Paramos gavėjo kodas: 190650842
Buveinės adresas: Beižionys, LT-21320 Elektrėnų sav.
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.: LT34 7044 0600 0406 2137Prekiniai ženklai:


Darbo laikas: I-VII 00:00-24:00


ŽemėlapisRaktažodžiai: Beižionių vaikų globos namai, vaikai, vaikams, vaikų globa, vaikai globos namuose, didelė sporto salė vaikų globos namuose, jauki valgykla vaikų globos namuose, biblioteka vaikų globos namuose, sodas vaikų globos namuose, šiltnamis vaikų globos namuose, auklėtojas, auklėtojai, socialiniai įgūdžiai, socialinių įgūžių mokymas vaikų globos namuose, socialinis darbas su vaiku, trumpalaikė socialinė globa, ilgalaikė socialinė globa, socialinė globa, vaikų globa, vaikų globa, globa, globos namai, socialinės paslaugos, ugdymas, ugdymo paslaugos, vaiko asmenybės ugdymas, vaikų globos užtikrinimas, globojami vaikai, globojami nepilnamečiai, socialinis darbas, apgyvendinimas globos namuose, apgyvendinimas vaikų globos namuose, vaikų globos namų auklėtiniai, ryšys su šeima, vaikų namai, vaikų namuose, apgyvendinimas vaikų namuose, socialinės rizikos vaikai, apribotos teisės, šeimyna, šeimynos, šeimynose, mažieji globos namų vaikai, sąlygos lavinti savo gebėjimus vaikų globos namuose, integruotis į vietos bendruomenę, Beižionių vaikų globos namai Beižionys, vaikai Beižionys, vaikams Beižionys, vaikų globa Beižionys, vaikai globos namuose Beižionys, didelė sporto salė vaikų globos namuose Beižionys, jauki valgykla vaikų globos namuose Beižionys, biblioteka vaikų globos namuose Beižionys, sodas vaikų globos namuose Beižionys, šiltnamis vaikų globos namuose Beižionys, auklėtojas Beižionys, auklėtojai Beižionys, socialiniai įgūdžiai Beižionys, socialinių įgūžių mokymas vaikų globos namuose Beižionys, socialinis darbas su vaiku Beižionys, trumpalaikė socialinė globa Beižionys, ilgalaikė socialinė globa Beižionys, socialinė globa Beižionys, vaikų globa Beižionys, vaikų globa Beižionys, globa Beižionys, globos namai Beižionys, socialinės paslaugos Beižionys, ugdymas Beižionys, ugdymo paslaugos Beižionys, vaiko asmenybės ugdymas Beižionys, vaikų globos užtikrinimas Beižionys, globojami vaikai Beižionys, globojami nepilnamečiai Beižionys, socialinis darbas Beižionys, apgyvendinimas globos namuose Beižionys, apgyvendinimas vaikų globos namuose Beižionys, vaikų globos namų auklėtiniai Beižionys, ryšys su šeima Beižionys, vaikų namai Beižionys, vaikų namuose Beižionys, apgyvendinimas vaikų namuose Beižionys, socialinės rizikos vaikai Beižionys, apribotos teisės Beižionys, šeimyna Beižionys, šeimynos Beižionys, šeimynose Beižionys, mažieji globos namų vaikai Beižionys, sąlygos lavinti savo gebėjimus vaikų globos namuose Beižionys, integruotis į vietos bendruomenę Beižionys, vaikai Beižionyse, vaikams Beižionyse, vaikų globa Beižionyse, vaikai globos namuose Beižionyse, didelė sporto salė vaikų globos namuose Beižionyse, jauki valgykla vaikų globos namuose Beižionyse, biblioteka vaikų globos namuose Beižionyse, sodas vaikų globos namuose Beižionyse, šiltnamis vaikų globos namuose Beižionyse, auklėtojas Beižionyse, auklėtojai Beižionyse, socialiniai įgūdžiai Beižionyse, socialinių įgūžių mokymas vaikų globos namuose Beižionyse, socialinis darbas su vaiku Beižionyse, trumpalaikė socialinė globa Beižionyse, ilgalaikė socialinė globa Beižionyse, socialinė globa Beižionyse, vaikų globa Beižionyse, vaikų globa Beižionyse, globa Beižionyse, globos namai Beižionyse, socialinės paslaugos Beižionyse, ugdymas Beižionyse, ugdymo paslaugos Beižionyse, vaiko asmenybės ugdymas Beižionyse, vaikų globos užtikrinimas Beižionyse, globojami vaikai Beižionyse, globojami nepilnamečiai Beižionyse, socialinis darbas Beižionyse, apgyvendinimas globos namuose Beižionyse, apgyvendinimas vaikų globos namuose Beižionyse, vaikų globos namų auklėtiniai Beižionyse, ryšys su šeima Beižionyse, vaikų namai Beižionyse, vaikų namuose Beižionyse, apgyvendinimas vaikų namuose Beižionyse, socialinės rizikos vaikai Beižionyse, apribotos teisės Beižionyse, šeimyna Beižionyse, šeimynos Beižionyse, šeimynose Beižionyse, mažieji globos namų vaikai Beižionyse, sąlygos lavinti savo gebėjimus vaikų globos namuose Beižionyse, integruotis į vietos bendruomenę Beižionyse, vaikai Elektrėnai, vaikams Elektrėnai, vaikų globa Elektrėnai, vaikai globos namuose Elektrėnai, didelė sporto salė vaikų globos namuose Elektrėnai, jauki valgykla vaikų globos namuose Elektrėnai, biblioteka vaikų globos namuose Elektrėnai, sodas vaikų globos namuose Elektrėnai, šiltnamis vaikų globos namuose Elektrėnai, auklėtojas Elektrėnai, auklėtojai Elektrėnai, socialiniai įgūdžiai Elektrėnai, socialinių įgūžių mokymas vaikų globos namuose Elektrėnai, socialinis darbas su vaiku Elektrėnai, trumpalaikė socialinė globa Elektrėnai, ilgalaikė socialinė globa Elektrėnai, socialinė globa Elektrėnai, vaikų globa Elektrėnai, vaikų globa Elektrėnai, globa Elektrėnai, globos namai Elektrėnai, socialinės paslaugos Elektrėnai, ugdymas Elektrėnai, ugdymo paslaugos Elektrėnai, vaiko asmenybės ugdymas Elektrėnai, vaikų globos užtikrinimas Elektrėnai, globojami vaikai Elektrėnai, globojami nepilnamečiai Elektrėnai, socialinis darbas Elektrėnai, apgyvendinimas globos namuose Elektrėnai, apgyvendinimas vaikų globos namuose Elektrėnai, vaikų globos namų auklėtiniai Elektrėnai, ryšys su šeima Elektrėnai, vaikų namai Elektrėnai, vaikų namuose Elektrėnai, apgyvendinimas vaikų namuose Elektrėnai, socialinės rizikos vaikai Elektrėnai, apribotos teisės Elektrėnai, šeimyna Elektrėnai, šeimynos Elektrėnai, šeimynose Elektrėnai, mažieji globos namų vaikai Elektrėnai, sąlygos lavinti savo gebėjimus vaikų globos namuose Elektrėnai, integruotis į vietos bendruomenę Elektrėnai, vaikai Elektrėnuose, vaikams Elektrėnuose, vaikų globa Elektrėnuose, vaikai globos namuose Elektrėnuose, didelė sporto salė vaikų globos namuose Elektrėnuose, jauki valgykla vaikų globos namuose Elektrėnuose, biblioteka vaikų globos namuose Elektrėnuose, sodas vaikų globos namuose Elektrėnuose, šiltnamis vaikų globos namuose Elektrėnuose, auklėtojas Elektrėnuose, auklėtojai Elektrėnuose, socialiniai įgūdžiai Elektrėnuose, socialinių įgūžių mokymas vaikų globos namuose Elektrėnuose, socialinis darbas su vaiku Elektrėnuose, trumpalaikė socialinė globa Elektrėnuose, ilgalaikė socialinė globa Elektrėnuose, socialinė globa Elektrėnuose, vaikų globa Elektrėnuose, vaikų globa Elektrėnuose, globa Elektrėnuose, globos namai Elektrėnuose, socialinės paslaugos Elektrėnuose, ugdymas Elektrėnuose, ugdymo paslaugos Elektrėnuose, vaiko asmenybės ugdymas Elektrėnuose, vaikų globos užtikrinimas Elektrėnuose, globojami vaikai Elektrėnuose, globojami nepilnamečiai Elektrėnuose, socialinis darbas Elektrėnuose, apgyvendinimas globos namuose Elektrėnuose, apgyvendinimas vaikų globos namuose Elektrėnuose, vaikų globos namų auklėtiniai Elektrėnuose, ryšys su šeima Elektrėnuose, vaikų namai Elektrėnuose, vaikų namuose Elektrėnuose, apgyvendinimas vaikų namuose Elektrėnuose, socialinės rizikos vaikai Elektrėnuose, apribotos teisės Elektrėnuose, šeimyna Elektrėnuose, šeimynos Elektrėnuose, šeimynose Elektrėnuose, mažieji globos namų vaikai Elektrėnuose, sąlygos lavinti savo gebėjimus vaikų globos namuose Elektrėnuose, integruotis į vietos bendruomenę Elektrėnuose.


Veiklos sritis: Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)