Rugpjūčio 6 d., Ketvirtadienis

KAUNO BUITINIŲ PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Mokslas, švietimas, kultūra   » Profesinės mokyklos

Įmonės kodas: 111964378
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Adresas: V. Krėvės pr. 84, LT-50385 Kaunas
Telefonas: (37) 310519
Faksas: (37) 310519
Vadovas/direktorius: Sniega Marčiukaitienė
Svetainė: www.verslas.kaunas.lm.lt  
E.paštas: mokykla@kbpvm.lt


Aprašymas:

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla

Mokyklos vizija

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla patraukli, nuolat atsinaujinanti mokymo įstaiga su technologinėmis klasėmis, rengianti kvalifikuotus specialistus, pasižyminčius plačiomis profesinėmis kompetencijomis, gebančius integruotis į Europos bei pasaulio visuomenę, pajėgiančius prisitaikyti prie nuolat kintančios darbo rinkos, t.y. nuolat besimokančius.

Mokyklos misija

 • Vykdyti kompetencijomis pagrįstą, suderintą su darbo rinkos ir šalies poreikiais profesinį mokymą, tęstinį suaugusiųjų mokymą, perkvalifikavimą ir kvalifikacijos tobulinimą.
 • Teikti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, atitinkantį Valstybės švietimo strategiją.
 • Ugdyti visaverčią, socialiai saugią, konkurencingą asmenybę, atsakingai ir solidariai kuriančią savo ir šalies ateitį.

 • Mokyklos vertybės ir principai

 • Mokykla remiasi bendraisiais humanizmo, demokratiškumo ir atsinaujinimo principais.
 • 2010 m. akredituota vidurinio ugdymo programa ir įsteigtas gimnazijos skyrius.
 • 2013 m. sertifikuota vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008 standartą.


 • Mokykloje galima mokytis šių specialybių:

  Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (išklausiusiems 12 klasių kursą):
  • drabužių pardavėjo konsultanto;
  • pardavimų konsultanto;
  • draudimo konsultanto;
  • siuvėjo (pasirenkant specializaciją drabužių modeliavimas arba siuvimo verslas);
  • sukirpėjo konstruktoriaus;
  • nekilnojamojo turto agento;
  • smulkiojo verslo organizatoriaus;
  • auklės.

  Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą, įgyti vidurinį išsilavinimą ir šias specialybes:
  • pardavimų konsultanto;
  • floristo;
  • kelionių agento;
  • auklės.
  Baigusiems 8 klases įgyti pagrindinį išsilavinimą.

  Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje: Erasmus+, Leonardo Da Vinci ir kt.

  Tradiciškai kūrybiniai mokinių darbai eksponuojami ne tik mokyklos erdvėse, bet ir respublikinėse parodose, konkursuose. Pasirengimas parodoms, konkursams mokiniams suteikia kūrybinį impulsą, įkvepia susitelkti bendram tikslui, padeda atrasti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą.

  Mokinių verslumas ugdomas kuriant mokomąsias bendroves, dirbant su imitacinėmis verslo programomis.

  Įgiję specialybę mokyklos absolventai sėkmingai adaptuojasi darbo rinkoje arba tęsia studijas aukštosiose mokyklose.

  Darbo laikas: I-V: 08.00-17.00


  Žemėlapis  Raktažodžiai: Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, profesija, profesijos, vidurinio ugdymo programa, gimnazijos skyrius, rengia kvalifikuotus specialistus, profesinės kompetencijos, besimokančius, mokiniai, pedagogai, mokyklos mikroklimatas, ugdymas, mokymo metodai, kvalifikuoti buitinių paslaugų specialistai, kvalifikuoti verslo specialistai, organizuoti savo verslą, specialistas, specialistai, specialistų rengimas, profesinė karjera, profesinis išsilavinimas, bendrasis išsilavinimas, profesinė veikla, specialybės, specialybės baigusiems 12 klasių, specialybės baigusiems 10 klasių, pramonės įmonių prekybos komersantas, draudimo konsultantas, vizualinės reklamos gamintojas, sukirpėjas-konstruktorius, siuvėjas (specializacija: drabužių modeliavimas arba siuvimo verslas), floristas, viešbučio darbuotojas, kelionių agentas, nekilnojamojo turto agentas, apeigų ir švenčių organizatorius, smulkiojo verslo paslaugų organizatorius, smulkiojo verslo paslaugų teikėjas, auklė, sporto klubo veiklos organizatorius, įgūdžių lavinimas, gebėjimų lavinimas, projektinė veikla, lavinti įgūdžius ir gebėjimus, mokykla, profesinė mokykla, nėra stojamųjų egzaminų, nemokamas mokslas, profesija Kaunas, profesijos Kaunas, vidurinio ugdymo programa Kaunas, gimnazijos skyrius Kaunas, rengia kvalifikuotus specialistus Kaunas, profesinės kompetencijos Kaunas, besimokančius Kaunas, mokiniai Kaunas, pedagogai Kaunas, mokyklos mikroklimatas Kaunas, ugdymas Kaunas, mokymo metodai Kaunas, kvalifikuoti buitinių paslaugų specialistai Kaunas, kvalifikuoti verslo specialistai Kaunas, organizuoti savo verslą Kaunas, specialistas Kaunas, specialistai Kaunas, specialistų rengimas Kaunas, profesinė karjera Kaunas, profesinis išsilavinimas Kaunas, bendrasis išsilavinimas Kaunas, profesinė veikla Kaunas, specialybės Kaunas, specialybės baigusiems 12 klasių Kaunas, specialybės baigusiems 10 klasių Kaunas, pramonės įmonių prekybos komersantas Kaunas, draudimo konsultantas Kaunas, vizualinės reklamos gamintojas Kaunas, sukirpėjas -konstruktorius Kaunas, siuvėjas (specializacija: drabužių modeliavimas arba siuvimo verslas) Kaunas, floristas Kaunas, viešbučio darbuotojas Kaunas, kelionių agentas Kaunas, nekilnojamojo turto agentas Kaunas, apeigų ir švenčių organizatorius Kaunas, smulkiojo verslo paslaugų organizatorius Kaunas, smulkiojo verslo paslaugų teikėjas Kaunas, auklė Kaunas, sporto klubo veiklos organizatorius Kaunas, įgūdžių lavinimas Kaunas, gebėjimų lavinimas Kaunas, projektinė veikla Kaunas, lavinti įgūdžius ir gebėjimus Kaunas, mokykla Kaunas, profesinė mokykla Kaunas, nėra stojamųjų egzaminų Kaunas, nemokamas mokslas Kaunas, profesija Kaune, profesijos Kaune, vidurinio ugdymo programa Kaune, gimnazijos skyrius Kaune, rengia kvalifikuotus specialistus Kaune, profesinės kompetencijos Kaune, besimokančius Kaune, mokiniai Kaune, pedagogai Kaune, mokyklos mikroklimatas Kaune, ugdymas Kaune, mokymo metodai Kaune, kvalifikuoti buitinių paslaugų specialistai Kaune, kvalifikuoti verslo specialistai Kaune, organizuoti savo verslą Kaune, specialistas Kaune, specialistai Kaune, specialistų rengimas Kaune, profesinė karjera Kaune, profesinis išsilavinimas Kaune, bendrasis išsilavinimas Kaune, profesinė veikla Kaune, specialybės Kaune, specialybės baigusiems 12 klasių Kaune, specialybės baigusiems 10 klasių Kaune, pramonės įmonių prekybos komersantas Kaune, draudimo konsultantas Kaune, vizualinės reklamos gamintojas Kaune, sukirpėjas -konstruktorius Kaune, siuvėjas (specializacija: drabužių modeliavimas arba siuvimo verslas) Kaune, floristas Kaune, viešbučio darbuotojas Kaune, kelionių agentas Kaune, nekilnojamojo turto agentas Kaune, apeigų ir švenčių organizatorius Kaune, smulkiojo verslo paslaugų organizatorius Kaune, smulkiojo verslo paslaugų teikėjas Kaune, auklė Kaune, sporto klubo veiklos organizatorius Kaune, įgūdžių lavinimas Kaune, gebėjimų lavinimas Kaune, projektinė veikla Kaune, lavinti įgūdžius ir gebėjimus Kaune, mokykla Kaune, profesinė mokykla Kaune, nėra stojamųjų egzaminų Kaune, nemokamas mokslas Kaune.


  Veiklos sritis: Profesinės mokyklos

  Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)