Gruodžio 3 d., Ketvirtadienis

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Medicina, farmacija   » Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Įmonės kodas: 190797130
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Adresas: Aušros g. 18B, LT-32133 Zarasai
Telefonas: (385) 46650
Faksas: (385) 30934
Mobilus tel.: (620) 16201
Vadovas/direktorius: Daiva Dūdėnienė
Svetainė: www.zarasusgn.lt  
E.paštas: zarasusgn@zarasusgn.lt


Aprašymas:

Zarasų socialinės globos namai įsikūrė pačiame Lietuvos pakraštyje, jos šiaurės rytų dalyje, Utenos apaskrityje. Įstaiga yra labai gražiame gamtos kampelyje. Kalvos apaugusios mišku, o pakalnėje tyvulioja ežeras. Gamtos vaizdai suteikia gyventojams sielos ramybę.

Zarasų socialinės globos namai yra valstybinė žmonių globos įstaiga, skirta seniems taip pat fizinę bei protinę negalią turintiems neįgaliems žmonėms, kuriems reikalinga globa ir slauga bei kurie negali gyventi savarankiškai. Pagrindinis socialinės globos namų tikslas – sudaryti tinkamas gyvenimo ir reabilitacijos sąlygas, organizuoti kokybišką reikalingų paslaugų teikimą, atsižvelgiant į socialinės globos namų bendruomenės narių negalės laipsnį, sveikatos stovį, pomėgius, poreikius ir interesus. Organizuojant globos įstaigos veiklą laikomasi šių pagrindinių principų: sukurti globos namų aplinką kiek galima artimesnę namų aplinkai, sudaryti sąlygas dalyvauti globos įstaigos veikloje, skatinti gyventojus pasirūpinti savimi bei kitais pensionato bendruomenės nariais.

Zarasų socialinės globos namuose teikiamos paslaugos:

  • Būsto, maitinimo, buitinės paslaugos, kuriomis užtikrinamas gyvenamas plotas, tinkamos gyvenimo sąlygos, racionalus ir dietinis maitinimas, drabužių valymas, patalpų valymas ir kt.

  • Medicininės paslaugos: reabilitacija, globa, gydymas, asmens sveikatos priežiūra, slauga, dispanserizacija;

  • Pažymimos kalendorinės ir valstybinės šventės, vyksta meno mėgėjų koncertai. Veikia biblioteka, prenumeruojama periodinė spauda. Gyventojams sudaromos galimybės skaityti knygas centrinėje Zarasų rajono bibliotekoje.Vyksta išvykos i kitus miestus, sudarytos sąlygos sportuoti.

  • Aukojamos mišios pensionato koplytėlėje, religinių švenčių metu salėje. Pageidaujant ligoniams teikiami ligonių sakramentai. Vyksta gegužinės pamaldos.

ŽemėlapisRaktažodžiai: Zarasų socialinės globos namai, globa, globa Zarasuose, priežiūra, priežiūra Zarasuose, žmonių su spec. poreikiais globa, žmonių su spec. poreikiais globa Zarasuose, masažai, masažai Zarasuose, ergoterapija, ergoterapija Zarasuose, kineziterapija, kineziterapija Zarasuose, slauga, slauga Zarasuose, reabilitacija, reabilitacija Zarasuose, gydymas, gydymas Zarasuose, globa, globa Zarasuose, rūpyba, rūpyba Zarasuose, stacionari įstaiga, stacionari įstaiga Zarasuose, globos namai, globos namai Zarasuose, pensionatai, pensionatai Zarasuose, paslaugos seniems žmonėms, paslaugos seniems žmonėms Zarasuose, paslaugos neįgaliems žmonėms, paslaugos neįgaliems žmonėms Zarasuose, socialinis darbas, socialinis darbas Zarasuose, socialinės paslaugos, socialinės paslaugos Zarasuose, pagyvenę žmonės, pagyvenę žmonės Zarasuose, seni žmonės, seni žmonės Zarasuose, socialinės globos įstaiga, socialinės globos įstaiga Zarasuose, paslaugų poreikis, paslaugų poreikis Zarasuose, poreikis globai, poreikis globai Zarasuose, nedarbingumo lygis, nedarbingumo lygis Zarasuose, dideli specialieji poreikiai, dideli specialieji poreikiai Zarasuose, bazinės paslaugos, bazinės paslaugos Zarasuose, papildomos paslaugos, papildomos paslaugos Zarasuose, neįgalumo lygis, neįgalumo lygis Zarasuose, stacionari priežiūra, stacionari priežiūra Zarasuose, ilgalaikė globa, ilgalaikė globa Zarasuose, trumpalaikė globa, trumpalaikė globa Zrasuose, proto negalia, proto negalia Zarasuose, demensija, demensija Zarasuose, reikalavimai stacionarioms globos įstaigoms, reikalavimai stacionarioms globos įstaigoms Zarasuose, socialinių darbuotojų darbo sąnaudos, socialinių darbuotojų darbo sąnaudos Zarasuose, Socialinė globa, Socialinė globa Zarasuose, ilgalaikė globa, ilgalaikė globa Zarasuose, slauga, slauga Zarasuose, socialinė įstaiga, socialinė įstaiga Zarasuose, įstaigos prie ministerijos, įstaigos prie ministerijos Zarasuose, socialiniai darbuotojai, socialiniai darbuotojai Zarasuose, senelių namai, senelių namai Zarasuose.


Veiklos sritis: Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)