Vasario 25 d., Antradienis

OBELIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Medicina, farmacija   » Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Įmonės kodas: 290257110
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Adresas: Mokyklos g. 9, LT-42214 Obeliai, Rokiškio r.
Telefonas: (458) 78676
Faksas: (458) 78420
Vadovas/direktorius: Tadas Stakėnas
Svetainė: www.obeliuvgn.lt  
E.paštas: post@obeliuvgn.lt


Aprašymas:

Obelių vaikų globos namai – įstaiga prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendinamiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas, ir socialinę priežiūrą vaikams bei jų šeimoms.

VIZIJA

Socialinės globos įstaiga, visapusiškai saugi visiems nariams, turinti modernėjančias komunikacijas šeimynose, ekonomiškai ir planingai panaudojanti lėšas, kurianti šeimos modelį, išlaikanti tolimesnius ryšius, organizuojanti socialinių paslaugų teikimo procesą žmogaus būdo suderinamumo principu.

MISIJA

Globos namai – tai našlaičių ir likusių be tėvų globos vaikų įstaiga, užtikrinanti saugią aplinką, tinkamą socializaciją ir siekianti visapusiško vaiko asmenybės ugdymo.


TIKSLAI

1. teikti socialinę globą vaikams iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą- iki 21 metų.

2. parengti vaiką savarankiškam gyvenimui.

3. užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą( rūpybą), ginti vaiko asmenines turtines teises ir teisėtus interesus.

4. sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžiaus sveikatą ir brandą.

5. užtikrinti vaikui teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę.

6. dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais įgyvendinant vaiko laikinosios nuolatinės globos ( rūpybos) planą.
Parama

Jūs galite paremti vaikus, skirdami iki 2% nuo savo sumokėto pajamų mokesčio. 2% paramą galite skirti kiekvienais metais.
Taip pat Jūs galite skirti ir paprastąją paramą.


Rekvizitai:

Paramos gavėjas: Obelių vaikų globos namai
Paramos gavėjo kodas: 290257110
Buveinės adresas: Mokyklos g. 9, LT-42214 Obeliai, Rokiškio r.
Bankas: AB SEB
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.: LT857044060007926281Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 V 8.00-15.45


ŽemėlapisRaktažodžiai: Obelių vaikų globos namai, vaikų globos namai Obeliuose, vaikų globos namai Rokiškio rajone, vaikų globa, trumpalaikė socialinė globa, ilgalaikė socialinė globa, ugdymo paslaugos, socialinės paslaugos, laikinas apgyvendinimas globos namuose, socialinė globa vaikams, vaikų socialinė globa, nuolatinė globa, laikinoji globa, nuolatinė globa vaikų globos namuose, laikinoji globa vaikų globos namuose, šeimos modelis, šeimos modelio kūrimas, laikinas vaikų apgyvendinimas globos namuose, laikinoji globa (rūpyba), laikinoji globa (rūpyba) vaikų globos namuose, socialinių paslaugų teikimo procesas, socialinių paslaugų teikimo proceso organizavimas, socializacija, vaiko asmenybės ugdymas, visapusiškas vaiko asmenybės ugdymas, socialinės globos teikimas, vaiko parengimas savarankiškam gyvenimui, vaiko asmeninių turtinių teisių gynimas, vaikų globos užtikrinimas, artimos šeimos aplinkai gyvenimo sąlygos, artimų šeimos aplinkai gyvenimo sąlygų sudarymas, teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas, teikiamų ugdymo paslaugų kokybės užtikrinimas, socialinis darbas, socialinis darbas su vaiku, globojami vaikai, globojami nepilnamečiai, globėjų paieška, įvaikinimas, vaiko individualių poreikių vertinimas, vaikų su negalia specialusis ugdymas, vaikų globos namai Rokiškio rajone, vaikų globa Obeliuose, trumpalaikė socialinė globa Obeliuose, ilgalaikė socialinė globa Obeliuose, ugdymo paslaugos Obeliuose, socialinės paslaugos Obeliuose, laikinas apgyvendinimas globos namuose Obeliuose, socialinė globa vaikams Obeliuose, vaikų socialinė globa Obeliuose, nuolatinė globa Obeliuose, laikinoji globa Obeliuose, nuolatinė globa vaikų globos namuose Obeliuose, laikinoji globa vaikų globos namuose Obeliuose, šeimos modelis Obeliuose, šeimos modelio kūrimas Obeliuose, laikinas vaikų apgyvendinimas globos namuose Obeliuose, laikinoji globa (rūpyba) Obeliuose, laikinoji globa (rūpyba) vaikų globos namuose Obeliuose, socialinių paslaugų teikimo procesas, socialinių paslaugų teikimo proceso organizavimas, socializacija Obeliuose, vaiko asmenybės ugdymas Obeliuose, visapusiškas vaiko asmenybės ugdymas Obeliuose, socialinės globos teikimas Obeliuose, vaiko parengimas savarankiškam gyvenimui Obeliuose, vaiko asmeninių turtinių teisių gynimas Obeliuose, vaikų globos užtikrinimas Obeliuose, artimos šeimos aplinkai gyvenimo sąlygos Obeliuose, artimų šeimos aplinkai gyvenimo sąlygų sudarymas Obeliuose, teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Obeliuose, teikiamų ugdymo paslaugų kokybės užtikrinimas Obeliuose, socialinis darbas Obeliuose, socialinis darbas su vaiku Obeliuose, globojami vaikai Obeliuose, globojami nepilnamečiai Obeliuose, globėjų paieška Obeliuose, įvaikinimas Obeliuose, vaiko individualių poreikių vertinimas Obeliuose, vaikų su negalia specialusis ugdymas Obeliuose, parama vaikų globos namams, parama Obelių vaikų globos namams.


Veiklos sritis: Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)