Rugsėjo 27 d., Sekmadienis

APLINKOS VADYBOS IR AUDITO INSTITUTAS, VšĮ

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Energetika, gamtiniai ištekliai   » Aplinkos apsauga

Įmonės kodas: 124542380
PVM mokėtojo kodas: LT245423811
Adresas: Kalvarijų g. 149, LT-08221 Vilnius
Telefonas: (5) 2639398
Faksas: (5) 2123879
Svetainė: www.avai.lt  
E.paštas: projektai@avai.lt


Aprašymas:Inžinerines ekologijos asociacijos iniciatyva kartu su Lietuvos Pramonininkų Konfederacija, 1998 m. buvo įsteigta Viešoji įstaiga "APLINKOS VADYBOS IR AUDITO INSTITUTAS" (AVAI), siekiant ekologinės situacijos pagerinimo Lietuvoje ir visame Baltijos jūros regione. AVAI stengiasi padėti šalies įmonėms ir organizacijoms spręsti aplinkosaugines problemas.

VšĮ „AVAI“ specialistai puikiai išmano aplinkosauginius reikalavimus, aplinkosauginę teisę, turi sukaupusi labai didelę patirtį visose aukščiau minėtose veiklos kryptyse. Trumpa atliktų darbų apžvalga.

VšĮ „AVAI“ specialistai:
 • konsultavo įmones Aplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios ISO 14001 standarto reikalavimus, sukūrimo ir įdiegimo klausimais (UAB „Putokšlis“, UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Viremida“, UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Lietuvos dujos“ ir kt.);

 • atliko įmonių veiklos aplinkosauginį auditą (AB „Lietuvos dujos“, AB „Mažeikių nafta“, UAB „Espersen Lietuva“, UAB „Žalmargės pienas, UAB „Polivektris“ ir kt.);

 • parinko technologijas ir įrangą atidirbtų alyvų perdirbimui (UAB „Enhydris“);

 • atliko daug darbų nuotekų tvarkymo srityje (UAB „Krevetė“ nuotekų tvarkymo studija, UAB „Vakarų Ryterna“ buitinių nuotekų biologinio valymo stoties studija, UAB „Arčia“ maisto perdirbimo įmonės nuotekų valymo įrenginiai, UAB „TDL ODA“ nuotekų valymo studijos, atitinkančios geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) reikalavimus, parengimas ir kt);

 • parengė pavojingų, komunalinių, bioskaidžių ir kt. atliekų projektus („Palangos miesto atliekų ir sąvartyno tvarkymo pirminiai pasiūlymai“, „Komunalinių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo programa“, Joniškio rajono atliekų tvarkymo programa“, „Rokiškio rajono atliekų tvarkymo planas bei Rokiškio rajono esamų sąvartynų sutvarkymo planas“, UAB „Vikmaka“ Medienos atliekų surinkimas ir paruošimas antriniam naudojimui, UAB „Chitinas“ mobili biodegraduojančių atliekų perdirbimo technologinė linija, taikomasis mokslinio tyrimo darbas „Kailių ir odų pramonėje susidarančių atliekų ir jų utilizavimo galimybių studija“, mokslinis tyrimas „Biologiškai skaidžių atliekų, susidarančių maisto pramonės įmonėse, perdirbimo galimybių studija“ ir kt.);

 • parengė Paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti, o taip pat rekomendacijas įmonėms aplinkosauginės veiklos tobulinimui;

 • pagal valstybinių institucijų užsakymus rengė aplinkosauginių teisinių dokumentų projektus, nuolat konsultuoja įmonių specialistus aplinkosauginiais klausimais, ir t.t;

 • Šiuo metu yra intensyviai dirbama su biotechnologijų panaudojimu sprendžiant įvairias problemas, susijusias su ūkine veikla, nuotekų valymu, dumblų tvarkymu, kvapų šalinimu, vaisių ir daržovių saugojimu ir su kitomis problemomis.

PRODUKTAI

BAZINIAI PROBIOTIKŲ PRODUKTAI:

- SCD Bio Livestock - natūralus probiotinis pašarų priedas, skirtas gyvūnų ir paukščių sveikatinimui bei aplinkos kokybės gerinimui.

- SCD Bio Ag - pagalbinė medžiaga dirvožemiui gerinti. Ekologiškai praturtinkite dirvožemį ir augalus!

- SCD Odor Away - daugiau nei dezodorantas.

- SCD Bio Klean - probiotinis, organinis, 100 % natūralus, pramoninis valiklis.


VEIKLOS SRITYS

Aplinkosauginis auditas
 • atliekamas įmonių veiklos (įvertinant atliekų susidarymą ir tvarkymą, vandens naudojimą ir nuotekų tvarkymą, išlakų susidarymą ir kvapų šalinimą, cheminių medžiagų naudojimą) atitikties aplinkosauginių teisinių reikalavimų auditas, pateikiamos rekomendacijos ir konsultacijos aplinkosauginės įmonės veiklos tobulinimui.
Aplinkosauginės technologijos

Naujų aplinkosauginių technologijų sukūrimas ir įrangos parinkimas panaudojant probiotinius produktus
 • Naujų aplinkosauginių technologijų sukūrimas, panaudojant probiotinius produktus, ir įrangos parinkimas vykdomas šiose srityse:

  1) pramonės ir komunalinių nuotekų tvarkymo;
  2) nuotekų dumblo tvarkymo (nuotekų dumblų kiekio sumažinimas, paruošimas biodujų gamybai, kvapų šalinimas);
  3) biodujų gamybos;
  4) atliekų tvarkymo (pavojingų atliekų tvarkymo padėties įvertinimas, pavojingų atliekų tvarkymo technologijų paruošimas neutralizuojant, stabilizuojant, nukenksminant pavojingas atliekas);
  5) bioskaidžių atliekų (žemės ūkio BSA, maisto pramonės ir verslo BSA, komunalines BSA) tvarkymo;
  6) kompostavimo(aktyvaus ir pasyvaus) ir fermentavimo technologijų parinkimo srityje, priklausomai nuo perdirbamos žaliavos bei norimo gauti produkto;
  7) išlakų tvarkymo (mažinimo);
  8) kvapų prevencijos bei šalinimo
  9) gyvūnų auginimo, sveikatinimo ir kt. srityse.

 • Atliekame įmonių technologinių procesų atitikties geriausiems prieinamiems gamybos būdams (GPGB) įvertinimą bei paruošiame rekomendacijas jų įgyvendinimui.
Biotechnologijos

Visapusiškas konsultavimas ir rekomendacijų pateikimas panaudojant biotechnologijas
 • Konsultavimas apie JAV firmos SCD „Probiotics“ probiotinių preparatų panaudojimą, sukuriant naujas biotechnologijas, sekančiose srityse:

  1) pramonės ir komunalinių nuotekų tvarkymo srityje;
  2) nuotekų dumblo tvarkymo (nuotekų dumblų kiekio sumažinimas, paruošimas biodujų gamybai, kvapų šalinimas);
  3) biodujų gamyboje;
  4) vandens telkinių valyme;
  5) įvairiose ūkinės veiklos šakose (gyvulininkystėje, paukštininkystėje, žuvininkystėje, ekologiniame ūkyje ir kt.);
  6) žemės ūkyje (dirvožemio gerinimui, kovai su patogenine mikroflorą, sukeliančia augalų ligas, derliaus kokybės gerinimui ir kiekio didinimui, vaisių ir daržovių saugojimui ir kt.);
  7) bioskaidžių atliekų (žemės ūkio BSA, maisto pramonės ir verslo BSA, komunalines BSA) tvarkymo;
  8) kompostavimo(aktyvaus ir pasyvaus) ir fermentavimo technologijų paruošimo;
  9) išlakų tvarkymo (mažinimo);
  10) kvapų prevencijos bei šalinimo;
  11) bei įvairių paviršių ir patalpų higinizavimo srityje.
Dokumentų rengimas
 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengimas (atrankos dokumentai, PAV programos, PAV ataskaitos);
 • paraiškų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti rengimas, koregavimas ir derinimas su valstybinėmis institucijomis;
 • Įmonių konsultavimas aplinkos apsaugos vadybos sistemų, atitinkančių ISO 14001 standarto reikalavimus, sukūrimas ir įdiegimas;
 • Techninio projekto aplinkos apsaugos dalies rengimas;
 • Aplinkosauginių studijų rengimas (problemos išaiškinimas, pasiūlymų rengimas).
Kita veikla

Konsultavimas, atstovavimas, organizavimas:
 • Įmonių konsultavimas pavojingų atliekų tvarkymo klausimais;
 • Įmonių atstovavimas valstybinėse institucijose ir teismuose;
 • Aplinkos apsaugos programų bei taisyklių projektų, metodikų rengimas, konsultavimas parenkant finansavimo šaltinius, šalies bei užsienio partnerius;
 • Konferencijų, parodų bei seminarų aplinkos apsaugos klausimais organizavimas.ŽemėlapisRaktažodžiai: Aplinkos vadybos ir audito institutas, VšĮ, Viešoji įstaiga Aplinkos vadybos ir audito institutas, Aplinkos vadybos ir audito institutas, VšĮ kontaktai, Aplinkos vadybos ir audito institutas, VšĮ veikla, Aplinkos vadybos ir audito institutas, VšĮ paslaugos, siekia ekologinės situacijos pagerinimo Lietuvoje ir visame Baltijos jūros regione, ekologinės situacijos pagerinimas Lietuvoje, ekologinės situacijos pagerinimas visame Baltijos jūros regione, ekologinės situacijos gerinimas Lietuvoje, ekologinės situacijos gerinimas visame Baltijos jūros regione, AVAI, aplinkosauga, aplinkosauginės problemos, aplinkosauginių problemų sprendimas, įmonių aplinkosauginių problemų sprendimas, organizacijų aplinkosauginių problemų sprendimas, įmonės aplinkosauginių problemų sprendimas, organizacijos aplinkosauginių problemų sprendimas, VšĮ „AVAI“, aplinkosauginiai reikalavimai išmano aplinkosauginius reikalavimus, aplinkosauginė teisė, išmano aplinkosauginę teisę, atlieka įmonių aplinkosauginį auditą, aplinkosauginis auditas, įmonių konsultavimas ISO 14001 standarto įdiegimo klausimais, konsultuoja ISO 14001 standarto įdiegimo klausimais, rengia aplinkosauginių teisinių dokumentų projektus, konsultuoja įmonių specialistus aplinkosauginiais klausimais, konsultacija aplinkosauginiais klausimais, teikia konsultacijas aplinkosauginiais klausimais, biotechnologijų panaudojimas, baziniai probiotikų produktai, SCD Bio Livestock, natūralus probiotinis pašarų priedas, skirtas gyvūnų ir paukščių sveikatinimui bei aplinkos kokybės gerinimui, SCD Bio Ag, pagalbinė medžiaga dirvožemiui gerinti, SCD Odor Away, daugiau nei dezodorantas, SCD Bio Klean, probiotinis pramoninis valiklis, organinis pramoninis valiklis, 100 % natūralus pramoninis valiklis, aplinkosauginis auditas, atliekamas įmonių veiklos atitikties aplinkosauginių teisinių reikalavimų auditas, pateikiamos rekomendacijos ir konsultacijos aplinkosauginės įmonės veiklos tobulinimui, atlieka įmonių veiklos atitikties aplinkosauginių teisinių reikalavimų auditą, pateikia rekomendacijas ir konsultacijas aplinkosauginės įmonės veiklos tobulinimui, teikia konsultacijas aplinkosauginės įmonės veiklos tobulinimui, aplinkosauginės technologijos, naujų aplinkosauginių technologijų sukūrimas, įrangos parinkimas panaudojant probiotinius produktus, atlieka įmonių technologinių procesų atitikties geriausiems prieinamiems gamybos būdams (GPGB) įvertinimą, biotechnologijos, visapusiškas konsultavimas ir rekomendacijų pateikimas panaudojant biotechnologijas, dokumentų rengimas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimas, PAV programos, PAV ataskaitos, paraiškų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti rengimas, koregavimas ir derinimas su valstybinėmis institucijomis, paraiškų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti koregavimas ir derinimas su valstybinėmis institucijomis, techninio projekto aplinkos apsaugos dalies rengimas, aplinkosauginių studijų rengimas, konsultavimas, atstovavimas, organizavimas, įmonių konsultavimas pavojingų atliekų tvarkymo klausimais, konsultuoja įmones pavojingų atliekų tvarkymo klausimais, konsultuoja pavojingų atliekų tvarkymo klausimais, įmonių atstovavimas valstybinėse institucijose ir teismuose, aplinkos apsaugos programų bei taisyklių projektų rengimas, aplinkos apsaugos metodikų rengimas, konsultavimas parenkant finansavimo šaltinius, konsultavimas parenkant šalies bei užsienio partnerius, konferencijų aplinkos apsaugos klausimais organizavimas, parodų aplinkos apsaugos klausimais organizavimas, seminarų aplinkos apsaugos klausimais organizavimas, organizuoja konferencijas aplinkos apsaugos klausimais, organizuoja parodas aplinkos apsaugos klausimais, organizuoja seminarus aplinkos apsaugos klausimais, konferencija aplinkos apsaugos klausimais, seminaras aplinkos apsaugos klausimais, paroda aplinkos apsaugos klausimais, AVAI Vilnius, aplinkosauga Vilnius, aplinkosauginės problemos Vilnius, aplinkosauginių problemų sprendimas Vilnius, įmonių aplinkosauginių problemų sprendimas Vilnius, organizacijų aplinkosauginių problemų sprendimas Vilnius, įmonės aplinkosauginių problemų sprendimas Vilnius, organizacijos aplinkosauginių problemų sprendimas Vilnius, VšĮ „AVAI“ Vilnius, aplinkosauginiai reikalavimai išmano aplinkosauginius reikalavimus Vilnius, aplinkosauginė teisė Vilnius, išmano aplinkosauginę teisę Vilnius, atlieka įmonių aplinkosauginį auditą Vilnius, aplinkosauginis auditas Vilnius, įmonių konsultavimas ISO 14001 standarto įdiegimo klausimais Vilnius, konsultuoja ISO 14001 standarto įdiegimo klausimais Vilnius, rengia aplinkosauginių teisinių dokumentų projektus Vilnius, konsultuoja įmonių specialistus aplinkosauginiais klausimais Vilnius, konsultacija aplinkosauginiais klausimais Vilnius, teikia konsultacijas aplinkosauginiais klausimais Vilnius, biotechnologijų panaudojimas Vilnius, baziniai probiotikų produktai Vilnius, SCD Bio Livestock Vilnius, natūralus probiotinis pašarų priedas Vilnius, skirtas gyvūnų ir paukščių sveikatinimui bei aplinkos kokybės gerinimui Vilnius, SCD Bio Ag Vilnius, pagalbinė medžiaga dirvožemiui gerinti Vilnius, SCD Odor Away Vilnius, daugiau nei dezodorantas Vilnius, SCD Bio Klean, probiotinis pramoninis valiklis Vilnius, organinis pramoninis valiklis Vilnius, 100 % natūralus pramoninis valiklis Vilnius, aplinkosauginis auditas Vilnius, atliekamas įmonių veiklos atitikties aplinkosauginių teisinių reikalavimų auditas Vilnius, pateikiamos rekomendacijos ir konsultacijos aplinkosauginės įmonės veiklos tobulinimui Vilnius, atlieka įmonių veiklos atitikties aplinkosauginių teisinių reikalavimų auditą Vilnius, pateikia rekomendacijas ir konsultacijas aplinkosauginės įmonės veiklos tobulinimui Vilnius, teikia konsultacijas aplinkosauginės įmonės veiklos tobulinimui Vilnius, aplinkosauginės technologijos Vilnius, naujų aplinkosauginių technologijų sukūrimas Vilnius, įrangos parinkimas panaudojant probiotinius produktus Vilnius, atlieka įmonių technologinių procesų atitikties geriausiems prieinamiems gamybos būdams (GPGB) įvertinimą Vilnius, biotechnologijos Vilnius, visapusiškas konsultavimas ir rekomendacijų pateikimas panaudojant biotechnologijas Vilnius, dokumentų rengimas Vilnius, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimas Vilnius, PAV programos Vilnius, PAV ataskaitos Vilnius, paraiškų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti rengimas Vilnius, koregavimas ir derinimas su valstybinėmis institucijomis Vilnius, paraiškų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti koregavimas ir derinimas su valstybinėmis institucijomis Vilnius, techninio projekto aplinkos apsaugos dalies rengimas Vilnius, aplinkosauginių studijų rengimas Vilnius, konsultavimas, atstovavimas Vilnius, organizavimas Vilnius, įmonių konsultavimas pavojingų atliekų tvarkymo klausimais Vilnius, konsultuoja įmones pavojingų atliekų tvarkymo klausimais Vilnius, konsultuoja pavojingų atliekų tvarkymo klausimais Vilnius, įmonių atstovavimas valstybinėse institucijose ir teismuose Vilnius, aplinkos apsaugos programų bei taisyklių projektų rengimas Vilnius, aplinkos apsaugos metodikų rengimas Vilnius, konsultavimas parenkant finansavimo šaltinius Vilnius, konsultavimas parenkant šalies bei užsienio partnerius Vilnius, konferencijų aplinkos apsaugos klausimais organizavimas Vilnius, parodų aplinkos apsaugos klausimais organizavimas Vilnius, seminarų aplinkos apsaugos klausimais organizavimas Vilnius, organizuoja konferencijas aplinkos apsaugos klausimais Vilnius, organizuoja parodas aplinkos apsaugos klausimais Vilnius, organizuoja seminarus aplinkos apsaugos klausimais Vilnius, konferencija aplinkos apsaugos klausimais Vilnius, seminaras aplinkos apsaugos klausimais Vilnius, paroda aplinkos apsaugos klausimais Vilnius, AVAI Vilniuje, aplinkosauga Vilniuje, aplinkosauginės problemos Vilniuje, aplinkosauginių problemų sprendimas Vilniuje, įmonių aplinkosauginių problemų sprendimas Vilniuje, organizacijų aplinkosauginių problemų sprendimas Vilniuje, įmonės aplinkosauginių problemų sprendimas Vilniuje, organizacijos aplinkosauginių problemų sprendimas Vilniuje, VšĮ „AVAI“ Vilniuje, aplinkosauginiai reikalavimai išmano aplinkosauginius reikalavimus Vilniuje, aplinkosauginė teisė Vilniuje, išmano aplinkosauginę teisę Vilniuje, atlieka įmonių aplinkosauginį auditą Vilniuje, aplinkosauginis auditas Vilniuje, įmonių konsultavimas ISO 14001 standarto įdiegimo klausimais Vilniuje, konsultuoja ISO 14001 standarto įdiegimo klausimais Vilniuje, rengia aplinkosauginių teisinių dokumentų projektus Vilniuje, konsultuoja įmonių specialistus aplinkosauginiais klausimais Vilniuje, konsultacija aplinkosauginiais klausimais Vilniuje, teikia konsultacijas aplinkosauginiais klausimais Vilniuje, biotechnologijų panaudojimas Vilniuje, baziniai probiotikų produktai Vilniuje, SCD Bio Livestock Vilniuje, natūralus probiotinis pašarų priedas Vilniuje, skirtas gyvūnų ir paukščių sveikatinimui bei aplinkos kokybės gerinimui Vilniuje, SCD Bio Ag Vilniuje, pagalbinė medžiaga dirvožemiui gerinti Vilniuje, SCD Odor Away Vilniuje, daugiau nei dezodorantas Vilniuje, SCD Bio Klean Vilniuje, probiotinis pramoninis valiklis Vilniuje, organinis pramoninis valiklis Vilniuje, 100 % natūralus pramoninis valiklis Vilniuje, aplinkosauginis auditas Vilniuje, atliekamas įmonių veiklos atitikties aplinkosauginių teisinių reikalavimų auditas Vilniuje, pateikiamos rekomendacijos ir konsultacijos aplinkosauginės įmonės veiklos tobulinimui Vilniuje, atlieka įmonių veiklos atitikties aplinkosauginių teisinių reikalavimų auditą Vilniuje, pateikia rekomendacijas ir konsultacijas aplinkosauginės įmonės veiklos tobulinimui Vilniuje, teikia konsultacijas aplinkosauginės įmonės veiklos tobulinimui Vilniuje, aplinkosauginės technologijos Vilniuje, naujų aplinkosauginių technologijų sukūrimas Vilniuje, įrangos parinkimas panaudojant probiotinius produktus Vilniuje, atlieka įmonių technologinių procesų atitikties geriausiems prieinamiems gamybos būdams (GPGB) įvertinimą Vilniuje, biotechnologijos Vilniuje, visapusiškas konsultavimas ir rekomendacijų pateikimas panaudojant biotechnologijas Vilniuje, dokumentų rengimas Vilniuje, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimas Vilniuje, PAV programos Vilniuje, PAV ataskaitos Vilniuje, paraiškų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti rengimas Vilniuje, koregavimas ir derinimas su valstybinėmis institucijomis Vilniuje, paraiškų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti koregavimas ir derinimas su valstybinėmis institucijomis Vilniuje, techninio projekto aplinkos apsaugos dalies rengimas Vilniuje, aplinkosauginių studijų rengimas Vilniuje, konsultavimas Vilniuje, atstovavimas Vilniuje, organizavimas Vilniuje, įmonių konsultavimas pavojingų atliekų tvarkymo klausimais Vilniuje, konsultuoja įmones pavojingų atliekų tvarkymo klausimais Vilniuje, konsultuoja pavojingų atliekų tvarkymo klausimais Vilniuje, įmonių atstovavimas valstybinėse institucijose ir teismuose Vilniuje, aplinkos apsaugos programų bei taisyklių projektų rengimas Vilniuje, aplinkos apsaugos metodikų rengimas Vilniuje, konsultavimas parenkant finansavimo šaltinius Vilniuje, konsultavimas parenkant šalies bei užsienio partnerius Vilniuje, konferencijų aplinkos apsaugos klausimais organizavimas Vilniuje, parodų aplinkos apsaugos klausimais organizavimas Vilniuje, seminarų aplinkos apsaugos klausimais organizavimas Vilniuje, organizuoja konferencijas aplinkos apsaugos klausimais Vilniuje, organizuoja parodas aplinkos apsaugos klausimais Vilniuje, organizuoja seminarus aplinkos apsaugos klausimais Vilniuje, konferencija aplinkos apsaugos klausimais Vilniuje, seminaras aplinkos apsaugos klausimais Vilniuje, paroda aplinkos apsaugos klausimais Vilniuje.


Veiklos sritis: Aplinkos apsauga

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)