Birželio 25 d., Penktadienis

VESPE, UAB

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Mediena, medienos gaminiai   » Mediena, medienos apdorojimas

Įmonės kodas: 156906372
PVM mokėtojo kodas: LT569063716
Adresas: Kalnėnų km., Užusalių sen., LT-55329 Jonavos r.
Telefonas: (616) 15656
Mobilus tel.: (699) 95241
Vadovas/direktorius: Žana Jančiulevičienė
Svetainė: www.vespe.lt  
E.paštas: info@vespe.lt


Aprašymas:

UAB „Vespe“ įkurta 1998 metais. Bendrovės pagrindinės veiklos kryptys – miškininkystė, miško ruoša (kirtimas, traukimas), miško atkūrimo paslaugos, miško pirkimas. Pagrindinė bendrovės veiklos kryptis – darbas su privačių miško valdų savininkais. Konsultavimas miško pirkimo-pardavimo , miško ruošos, medienos sortimentacijos miškininkystės ir kitais klausimais. UAB „Vespe“ įkurta 1998 metais. Bendrovės pagrindinės veiklos kryptys – miškininkystė, miško ruoša (kirtimas, traukimas), miško atkūrimo paslaugos, miško pirkimas. Pagrindinė bendrovės veiklos kryptis – darbas su privačių miško valdų savininkais. Konsultavimas miško pirkimo-pardavimo , miško ruošos, medienos sortimentacijos miškininkystės ir kitais klausimais.Biržių atvedimas

Toks darbas miške, kai suprojektuotos miškotvarkos projekte miško kirtimo biržės yra pernešamos į natūrą, tai yra į mišką. Pagrindiniams (brandaus miško) plyniems ar ne plyniems kirtimams kirsti, išskyrus keletą atvejų, būtinas miškotvarkos projektas, biržių atrėžimas ir leidimas miškui kirsti.

Miškotvarkos projektų ruošimas

Tai dokumentas, pagal kurį organizuojama miškų ūkio veikla ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai. Jame fiksuojami visi kirtimo etapai, augančių miške medžių skaičius ir jų rūšys bei tūris. Miškotvarkos projekto galiojimo trukmė yra ribota ir priklauso nuo Jūsų turimo miško ploto. Pagal visus keliamus reikalavimus parengtas miškotvarkos projektas galioja visą numatytą laiką ir negali būti keičiamas jokiomis aplinkybėmis.

Dirvos paruošimas miško sodinimui

Nuo dirvos paruošimo būdo priklauso ir dirvožemio derlingumas, drėgmės režimas, konkuruojančių augalų kiekis, aukštis ir agresyvumas kultivuojamiems augalams, dirvos ir netgi pažemio oro temperatūra sodinimo vietoje. Želdinių prigijimas, išsilaikymas ir augimas priklauso nuo fizinių bei hidrofizinių dirvožemio savybių.

Miško atsodinimas

Darbas, reikalaujantis atsakomybės, išankstinio pasiruošimo ir praktinės patirties bei žinoma lėšų. Miškų atkūrimas apima ne tik želdinių įveisimą (arba savaiminį atžėlimą), bet ir savalaikį jų papildymą, priežiūrą ir apsaugą iki jaunuolyno susiformavimo.

Miško kultūrų priežiūra

Vien pasodinti mišką nepakanka, reikia ir toliau pasodintus želdinius saugoti ir prižiūrėti.Siekiant suformuoti ūkiškai vertingus medynus reikia miško kultūras prižiūrėti nuo pirmųjų jų pasodinimo metų. Būtina laiku šienauti žolę ir atžalas, stelbiančias medelius bei pasirūpinti miško želdinių apsauga nuo žvėrių. Tai svarbus procesas leidžiantis auginti stiprų ir didelį prieaugį auginantį medyną.

Miško kultūrų apsauga

Mūsų įmonė rūpinasi miško kultūrų apsauga, tad vykdome neplynus kirtimus, palikdami medžius-milžinus, ilgaamžius medžius, vertingus biologinei įvairovei, medžius su drevėmis ir uoksais, vertingus sėklinius medžius. Taip pat siekiame miške gausinti negyvos medienos kiekį palikdami, dalį stuobrių, virtelių bei drevėtų medžių juostas prie upelių ir pelkių. Vykdydami visų rūšių kirtimus paliekame retus medžius- miškines obelis, laukines kriaušes, vinkšnas,trešnes ir kt., o projektuodami miško atželdinimą pirmenybę teikiame natūraliam atžėlimui.

Jaunuolynų priežiūra ir ugdymas


Bet kokios sudėties medynuose (iki 20 metų) jaunuolynus būtina prižiūrėti ir atlikti jaunuolynų ugdymą. Jaunuolynų ugdymu mišriuose medynuose siekiama formuoti jų rūšinę sudėtį. Jaunuolynų ugdymo procesas apima stelbiančių nepagrindinių rūšių medžių bei krūmų šalinimą ir pagrindinių rūšių medžiams optimalių augimo sąlygų sudarymą.Grynuose medynuose siekiama sumažinti jų tankumą ir taip susilpninti medelių konkurenciją, didinti jų atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams, bei auginti ekonominę Jūsų miško vertę.

Miško kirtimas ir traukimas

Tvirtai nusprendus išsikirsti savo mišką, reikia išsiaiškinti kokius kirtimus Jūsų valdoje galima vykdyti. Lietuvoje yra keturios miško kirtimo grupės:
1. Pagrindiniai miško kirtimai. Dažniausiai kertami brandūs ir bręstantys medynai. Pagrindinis tikslas yra panaudoti nukirstą medieną.
2. Ugdomieji miško kirtimai. Kertami nepageidaujamų rūšių medžiai, kreivi ir šakoti, kurie trukdo augti kitiems geros kokybės medžiams. Po šių kirtimų likusieji medžiai gauna daugiau erdvės ir šviesos, todėl vystosi greičiau ir geriau.)
3. Sanitariniai miško kirtimai. Kertami ligoti, kenkėjų pažeisti, džiūstantys ir sudžiuvę medžiai.
4. Specialieji miško kirtimai. Šie kirtimai apima visus kitus kirtimus, kurie nepriskiriami pagrindiniams, ugdomiesiems ir sanitariniams.


ŽemėlapisRaktažodžiai: Vespe UAB, Vespe UAB įmonė, Vespe UAB firma, Vespe UAB kontaktai, Vespe UAB adresas, Vespe UAB telefonas, Vespe UAB vadovas, Vespe UAB projektai, Vespe UAB Jonavoje, Vespe UAB Jonava, Vespe UAB Kainėnuose, mediena, medienos ruoša, miško atkūrimas, miškas, medynų ugdymas, medynai, miškų priežiūra, miškai, prekyba mediena, prekyba, konsultacijos, konsultacijos medienos klausimais, miškų ūkis, miško ūkis, konsultacijos miškų ūkio klausimais, rekreacija, miško sodmenys, sodmenys, miškininkystė, miško priežiūra, retinimas miškininkystė, medienos apdorojimas, miškininkystė, miško ruoša, miško priežiūra, miškų pirkimas, miškų pirkimas, miško kirtimas, miško atsodinimas, miško kultūrų priežiūra, jaunuolynų priežiūra, augmenijos pašalinimas, miško traukimas, biržių atvedimas, biržių paruošimas kirtimui, miškotvarkos projektai, projektų rengimas, konsultacijos, dirvos paruošmas sodinimui, miško sodinimas, miško atsodinimas, miškotvarkos projektų paruošimas, mediena Jonavoje, medienos ruoša Jonavoje, miško atkūrimas Jonavoje, miškas Jonavoje, medynų ugdymas Jonavoje, medynai Jonavoje, miškų priežiūra Jonavoje, miškai Jonavoje, prekyba mediena Jonavoje, prekyba Jonavoje, konsultacijos Jonavoje, konsultacijos medienos klausimais Jonavoje, miškų ūkis Jonavoje, miško ūkis Jonavoje, konsultacijos miškų ūkio klausimais Jonavoje, rekreacija Jonavoje, miško sodmenys Jonavoje, sodmenys Jonavoje, miškininkystė Jonavoje, miško priežiūra Jonavoje, retinimas miškininkystė Jonavoje, medienos apdorojimas Jonavoje, miškininkystė Jonavoje, miško ruoša Jonavoje, miško priežiūra Jonavoje, miškų pirkimas Jonavoje, miškų pirkimas Jonavoje, miško kirtimas Jonavoje, miško atsodinimas Jonavoje, miško kultūrų priežiūra Jonavoje, jaunuolynų priežiūra Jonavoje, augmenijos pašalinimas Jonavoje, miško traukimas Jonavoje, biržių atvedimas Jonavoje, biržių paruošimas kirtimui Jonavoje, miškotvarkos projektai Jonavoje, projektų rengimas Jonavoje, konsultacijos Jonavoje, dirvos paruošmas sodinimui Jonavoje, miško sodinimas Jonavoje, miško atsodinimas Jonavoje, miškotvarkos projektų paruošimas Jonavoje, mediena Jonava, medienos ruoša Jonava, miško atkūrimas Jonava, miškas Jonava, medynų ugdymas Jonava, medynai Jonava, miškų priežiūra Jonava, miškai Jonava, prekyba mediena Jonava, prekyba Jonava, konsultacijos Jonava, konsultacijos medienos klausimais Jonava, miškų ūkis Jonava, miško ūkis Jonava, konsultacijos miškų ūkio klausimais Jonava, rekreacija Jonava, miško sodmenys Jonava, sodmenys Jonava, miškininkystė Jonava, miško priežiūra Jonava, retinimas miškininkystė Jonava, medienos apdorojimas Jonava, miškininkystė Jonava, miško ruoša Jonava, miško priežiūra Jonava, miškų pirkimas Jonava, miškų pirkimas Jonava, miško kirtimas Jonava, miško atsodinimas Jonava, miško kultūrų priežiūra Jonava, jaunuolynų priežiūra Jonava, augmenijos pašalinimas Jonava, miško traukimas Jonava, biržių atvedimas Jonava, biržių paruošimas kirtimui Jonava, miškotvarkos projektai Jonava, projektų rengimas Jonava, konsultacijos Jonava, dirvos paruošmas sodinimui Jonava, miško sodinimas Jonava, miško atsodinimas Jonava, miškotvarkos projektų paruošimas Jonava, mediena Kainėnuose, medienos ruoša Kainėnuose, miško atkūrimas Kainėnuose, miškas Kainėnuose, medynų ugdymas Kainėnuose, medynai Kainėnuose, miškų priežiūra Kainėnuose, miškai Kainėnuose, prekyba mediena Kainėnuose, prekyba Kainėnuose, konsultacijos Kainėnuose, konsultacijos medienos klausimais Kainėnuose, miškų ūkis Kainėnuose, miško ūkis Kainėnuose, konsultacijos miškų ūkio klausimais Kainėnuose, rekreacija Kainėnuose, miško sodmenys Kainėnuose, sodmenys Kainėnuose, miškininkystė Kainėnuose, miško priežiūra Kainėnuose, retinimas miškininkystė Kainėnuose, medienos apdorojimas Kainėnuose, miškininkystė Kainėnuose, miško ruoša Kainėnuose, miško priežiūra Kainėnuose, miškų pirkimas Kainėnuose, miškų pirkimas Kainėnuose, miško kirtimas Kainėnuose, miško atsodinimas Kainėnuose, miško kultūrų priežiūra Kainėnuose, jaunuolynų priežiūra Kainėnuose, augmenijos pašalinimas Kainėnuose, miško traukimas Kainėnuose, biržių atvedimas Kainėnuose, biržių paruošimas kirtimui Kainėnuose, miškotvarkos projektai Kainėnuose, projektų rengimas Kainėnuose, konsultacijos Kainėnuose, dirvos paruošmas sodinimui Kainėnuose, miško sodinimas Kainėnuose, miško atsodinimas Kainėnuose, miškotvarkos projektų paruošimas Kainėnuose


Veiklos sritys: Miškininkystė - Mediena, medienos apdorojimas

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)