Gegužės 28 d., Ketvirtadienis

EKOAGROS, VšĮ

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Žemės ūkis, maisto pramonė   » Žemės ūkio produktai, apdorojimas, žemės ūkio bendrovės

Įmonės kodas: 259925770
PVM mokėtojo kodas: LT599257716
Adresas: K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas
Telefonas: (37) 203181
Faksas: (37) 203182
Svetainė: www.ekoagros.lt  
E.paštas: ekoagros@ekoagros.lt
Facebook: EKOAGROS, VšĮ


Aprašymas:Viešoji įstaiga „Ekoagros“ yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP) pagamintų produktų sertifikavimo ir kontrolės srityse.

Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 (Žemės ūkio ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-323 redakcija), viešajai įstaigai „Ekoagros“ pavesta vykdyti sertifikavimo įstaigos funkcijas pagal patvirtintas Ekologinio žemės ūkio taisykles ir suteiktas sertifikavimo įstaigos kodas LT-EKO-001.
Žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-475 (Žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 3D-768 redakcija), viešajai įstaigai „Ekoagros“ leista sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP) pagamintus produktus Pagal Nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklių nustatyta tvarka ir suteiktas kodas LT-NKP-001.
Europos Komisijos 2016 m. gruodžio 15 d. įgyvendinimo reglamentu Nr. 2016/2259, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių, viešoji įstaiga „Ekoagros“ įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytą kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse (Baltarusijoje, Kazachstane, Rusijoje, Tadžikistane ir Ukrainoje). Pateiktoje lentelėje nurodyti suteikti kodų numeriai ir sertifikuojamų produktų kategorijos kiekvienoje šalyje.

Misija

- Teikti pareiškėjams ekologinės gamybos bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimo paslaugas, siekiant, kad vartotojui būtų siūloma tik reikalavimus atitinkanti produkcija.
- Atitikti tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17065 reikalavimus ir tobulinti įstaigos kokybės vadybos sistemą.
- Plėsti akreditavimo sritį ir paslaugų spektrą.
- Taikyti visiems klientams lygiavertiškumo, bešališkumo ir objektyvumo principus.Ekologinė gamyba – bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, apimanti geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, aukštų gyvūnų gerovės standartų taikymą ir gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę produktams, pagamintiems naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį visuomenėje: taip sukuriama specifinė rinka, tenkinanti vartotojų paklausą ekologiškiems produktams, o taip pat taip teikiama nauda visuomenei, prisidedant prie aplinkos apsaugos bei gyvūnų gerovės ir kaimo plėtros.

Ekologinės gamybos ūkis – sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus atitinkantis ūkis.

Ekologinės gamybos sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų gaminant tam tikros gamybos srities ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir renkant laukinius augalus. Ekologinės gamybos sertifikavimas prasideda ūkio subjektui pateikus sertifikavimo įstaigai prašymą kontroliuoti ekologinės gamybos vienetą ir ekologinę gamybą ir baigiasi nustojus galioti su sertifikavimo įstaiga pasirašytai ekologinės gamybos kontrolės sutarčiai.

Pasitikėjimo linija: +370 70055006


„Pasitikėjimo linija“ mus galite informuoti apie:

  • Asmenų, vykdančių ekologinę gamybą, galimus piktnaudžiavimo atvejus;

  • VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų galimai neskaidrias veikas ar kitų institucijų atstovų bandymus daryti įtaką.

Filialai:

VšĮ "Ekoagros" Telšių filialas
Sedos g. 6, LT-87112 Telšiai
Tel. (8 444) 69165
Mob. tel. 8 615 75642
Faks. (8 444) 69164
El. p. telsiai@ekoagros.lt

VšĮ "Ekoagros" Utenos filialas
Maironio g. 4, LT-28241 Utena
Tel. (8 389) 50740
Mob.tel. 8 615 75804
Faks. (8 389) 61925
El. p. utena@ekoagros.lt
ŽemėlapisRaktažodžiai: Ekologiškas, ekologiški produktai, ekologiškų produktų perdirbimas, ekologinės gamybos kontrolė, ekologinis žemės ūkis, IFOAM, ekologinė augalininkystė, ekologinė gyvulininkystė, ekologinė bitininkystė, ekologinė žuvininkystė, ekologiški maisto produktai, sertifikatas, sertifikavimas, patvirtinamasis dokumentas, išskirtinės kokybės produktai, Ekoagros, VšĮ Ekoagros, ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas bei kontrolė, sertifikuojamos veiklos sritys, ekologinė laukinė augalija, išskirtinės kokybės švieži vaisiai, išskirtinės kokybės šviežios uogos ir daržovės, išskirtinės kokybės perdirbti produktai, išskirtinės kokybės bičių produktai ir jų mišiniai, išskirtinės kokybės cukrinė konditerija ir šokolado gaminiai, išskirtinės gamybos grūdai, grūdų perdirbti produktai, duonos konditerija, pyrago bei miltinė konditerija, išskirtinės kokybės mėsa ir jos gaminiai, išskirtinės kokybės mėsos gaminiai, išskirtinės kokybės paukštiena ir jos gaminiai, išskirtinės kokybės vištų kiaušiniai, išskirtinės kokybės paukštienos gaminiai, išskirtinės kokybės pienas ir jo gaminiai, išskirtinės kokybės pieno gaminiai, išskirtinės gamybos kombinuotieji pašarai, išskirtinė kokybė, ekologija, ekologiškas Kaunas, ekologiški produktai Kaunas, ekologiškų produktų perdirbimas Kaunas, ekologinės gamybos kontrolė Kaunas, ekologinis žemės ūkis Kaunas, IFOAM Kaunas, ekologinė augalininkystė Kaunas, ekologinė gyvulininkystė Kaunas, ekologinė bitininkystė Kaunas, ekologinė žuvininkystė Kaunas, ekologiški maisto produktai Kaunas, sertifikatas Kaunas, sertifikavimas Kaunas, patvirtinamasis dokumentas Kaunas, išskirtinės kokybės produktai Kaunas, Ekoagros Kaunas, VšĮ Ekoagros Kaunas, ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas bei kontrolė Kaunas, sertifikuojamos veiklos sritys Kaunas, ekologinė laukinė augalija Kaunas, išskirtinės kokybės švieži vaisiai Kaunas, išskirtinės kokybės šviežios uogos ir daržovės Kaunas, išskirtinės kokybės perdirbti produktai Kaunas, išskirtinės kokybės bičių produktai ir jų mišiniai Kaunas, išskirtinės kokybės cukrinė konditerija ir šokolado gaminiai Kaunas, išskirtinės gamybos grūdai Kaunas, grūdų perdirbti produktai Kaunas, duonos konditerija Kaunas, pyrago bei miltinė konditerija Kaunas, išskirtinės kokybės mėsa ir jos gaminiai Kaunas, išskirtinės kokybės mėsos gaminiai Kaunas, išskirtinės kokybės paukštiena ir jos gaminiai Kaunas, išskirtinės kokybės vištų kiaušiniai Kaunas, išskirtinės kokybės paukštienos gaminiai Kaunas, išskirtinės kokybės pienas ir jo gaminiai Kaunas, išskirtinės kokybės pieno gaminiai Kaunas, išskirtinės gamybos kombinuotieji pašarai Kaunas, išskirtinė kokybė Kaunas, ekologija Kaunas, ekologiškas Kaune, ekologiški produktai Kaune, ekologiškų produktų perdirbimas Kaune, ekologinės gamybos kontrolė Kaune, ekologinis žemės ūkis Kaune, IFOAM Kaune, ekologinė augalininkystė Kaune, ekologinė gyvulininkystė Kaune, ekologinė bitininkystė Kaune, ekologinė žuvininkystė Kaune, ekologiški maisto produktai Kaune, sertifikatas Kaune, sertifikavimas Kaune, patvirtinamasis dokumentas Kaune, išskirtinės kokybės produktai Kaune, Ekoagros Kaune, VšĮ Ekoagros Kaune, ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas bei kontrolė Kaune, sertifikuojamos veiklos sritys Kaune, ekologinė laukinė augalija Kaune, išskirtinės kokybės švieži vaisiai Kaune, išskirtinės kokybės šviežios uogos ir daržovės Kaune, išskirtinės kokybės perdirbti produktai Kaune, išskirtinės kokybės bičių produktai ir jų mišiniai Kaune, išskirtinės kokybės cukrinė konditerija ir šokolado gaminiai Kaune, išskirtinės gamybos grūdai Kaune, grūdų perdirbti produktai Kaune, duonos konditerija Kaune, pyrago bei miltinė konditerija Kaune, išskirtinės kokybės mėsa ir jos gaminiai Kaune, išskirtinės kokybės mėsos gaminiai Kaune, išskirtinės kokybės paukštiena ir jos gaminiai Kaune, išskirtinės kokybės vištų kiaušiniai Kaune, išskirtinės kokybės paukštienos gaminiai Kaune, išskirtinės kokybės pienas ir jo gaminiai Kaune, išskirtinės kokybės pieno gaminiai Kaune, išskirtinės gamybos kombinuotieji pašarai Kaune, išskirtinė kokybė Kaune, ekologija Kaune.


Veiklos sritis: Žemės ūkio produktai, apdorojimas, žemės ūkio bendrovės

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)