Gegužės 30 d., Šeštadienis

KLEVELIS, Šakių lopšelis - darželis

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Mokslas, švietimas, kultūra   » Vaikų darželiai

Įmonės kodas: 190831586
PVM mokėtojo kodas: -
Adresas: Šaulių g. 20, LT-71117 Šakiai
Telefonas: (345) 60185
Faksas: (345) 60186
Mobilus tel.: (610) 36710
Vadovas/direktorius: Vilija Butikienė
Svetainė: www.darzelisklevelis.eu  
E.paštas: klevelis@sakiai.com


Aprašymas:

Apie mus

Šakių lopšelis-darželis "Klevelis" buvo pastatytas 1980 metais. Pradėjo veikti 1981 m. rugsėjo 09 d. Darželyje tuo metu veikė 12 grupių (2 lopšelio grupės ir 10 darželio grupių). Sumažėjus vaikų skaičiui, 1991m. prie darželio buvo įkurta globos grupė, kuri 2004 m. buvo iškelta į naujai atidarytus VšĮ Šakių vaikų globos namus. Nuo tada darželyje veikia 1 lopšelio, 4 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų skaičius kiekvienais metais svyruoja ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų, tėvų emigracijos, vaikų gimstamumo mažėjimo sąskaita. Darželis yra 135 vietų, šiuo metu jame ugdomi 129 vaikai.

Darželis - atvira visuomenei, nuolatinei kaitai įstaiga, kurioje vyrauja tolerancija bei pagarba vienas kitam, mokanti mokytis ir mokyti. Darželinukas - žingeidus, kūrybingas, sugebantis savarankiškai apsispręsti, žinantis savo teises ir pareigas. Pedagogas - profesionalus patarėjas. Jo veiklos kokybė - visos įstaigos veiklos kokybė ir prestižas. Tėvai - aktyvūs ugdymo proceso ir įstaigos veiklos dalyviai. Efektyvinti ugdymo turinyje ne žinias ir žinojimą, o ugdytinių gebėjimą spręsti problemas, vertinti sukauptą informaciją, mokymą (si) mąstyti.


Misija
Darželis - ugdymo įstaiga, kurioje sudaromos sąlygos visapusiškam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui (si). Kartu su šeima:
* ugdome ugdytinių dvasines ir fizines galias, sugebėjimą gyventi su gamta.
* mokome išreikšti save per meninį žodį, vaidybą, muziką, liaudies kūrybą.
* padedame pasirengti sėkmingam mokymuisi mokykloje ir bendravimui su bendraamžiais.
* ugdome kūrybingą, atsakingą, dorą ir sąžiningą demokratinės valstybės pilietį.

Darželis - besimokanti organizacija, nuolat skatinanti mokytis ir tobulėti.


Vizija
Darželis - atvira visuomenei, nuolatinei kaitai įstaiga, kurioje vyrauja tolerancija bei pagarba vienas kitam, mokanti mokytis ir mokyti.
Darželinukas - žingeidus, kūrybingas, sugebantis savarankiškai apsispręsti, žinantis savo teises ir pareigas.
Pedagogas - profesionalus patarėjas. Jo veiklos kokybė - visos įstaigos veiklos kokybė ir prestižas.
Tėvai - aktyvūs ugdymo proceso ir įstaigos veiklos dalyviai.


Tikslas
Efektyvinti ugdymo turinyje ne žinias ir žinojimą, o ugdytinių gebėjimą spręsti problemas, vertinti sukauptą informaciją, mokymą (si) mąstyti.


Uždaviniai:
* Sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymas.
* Meninės veiklos plėtotė ir vaiko saviraiškos ugdymas.
* Veiksmingos tėvų ir darželio bendradarbiavimo sistemos sukūrimas, vykdant tėvų švietimą, taikant šeimai patrauklius būdus ir metodus.


PARAMA

Jūs galite paremti mūsų ugdymo įstaigą, pervesdami 1,2% pajamų mokesčio sumos, galimos skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą.

Rekvizitai:
Paramos gavėjas: KLEVELIS, Šakių lopšelis - darželis
Paramos gavėjo kodas: 190831586
Buveinės adresas: Šaulių g. 20, LT-71117 Šakiai
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.: LT084010042100174495


Darbo laikas: I-V 07:00-19:00


ŽemėlapisRaktažodžiai: Klevelis Šakiuose, Lopšelis-darželis Klevelis Šakiuose, Lopšelis-darželis Šakiuose, lopšelio grupė, lopšelio grupė Šakiuose, priešmokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas Šakiuose, priešmokyklinio ugdymo grupė Šakiuose, darželis, darželis Šakiuose.


Veiklos sritis: Vaikų darželiai

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)