Liepos 6 d., Pirmadienis

VEISIEJŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Mokslas, švietimas, kultūra   » Profesinės mokyklos

Įmonės kodas: 190807667
PVM mokėtojo kodas: LT908076610
Adresas: Ryto g. 19, LT-67340 Kailinių k., Lazdijų r.
Telefonas: (318) 56579
Faksas: (318) 56579
Vadovas/direktorius: Laimutė Vaitiekūnienė
Svetainė: www.veisiejutvm.lt  
E.paštas: info@tvm.veisiejai.lm.lt


Aprašymas:

VEISIEJŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA

MISIJA

Padėti mokiniams įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją, parengti darbui besikeičiančios socialinės aplinkos sąlygomis.

VIZIJA

Ugdyti savarankišką, laisvą, į dorines, demokratines vertybes orientuotą asmenybę, kuri mokydamasi visą gyvenimą, konstruktyviai konstruktyviai vertintų ir keistų visuomenę visuomenę.

TIKSLAI
 • Pasiekti geresnę profesinio rengimo kokybę bei turinio atitikimą darbo rinkos poreikiams, teorinio ir praktinio mokymo suderinamumą, pasiekti glaudesnės mokyklos ir darbo rinkos atstovų partnerystės;
 • Sudaryti sąlygas moksleiviams įgyti konkurencingas profesines kompetencijas, atitinkančias europiniams reikalavimams, leidžiančias lengviau prisitaikyti prie darbo rinkos ir technologijų kaitos;
 • Siekti geresnės vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo kokybės, atitinkančios Bendrųjų programų ir Išsilavinimo standartų reikalavimus;
 • Sumažinti mokinių nubyrėjimą iki 25%;
 • Formuoti mokyklos kultūrą, leidžiančią įgyvendinti mokytojo, mokinio, tėvų ir vietos bendruomenės paritetinius santykius;
 • Aprūpinti mokymo procesą pažangiomis mokymo ir mokymosi technologijomis;
 • Plėtoti profesinį informavimą, orientavimą ir konsultavimą, stiprinti besimokančiųjų mokymosi motyvaciją bei ugdyti jų poreikį mokytis visą gyvenimą.


MOKYMO PROGRAMOS


 • Nebaigusiems pagrindinės m-los

  • Technikos šaltkalvis remontininkas


 • Su pagrindiniu išsilavinimu

  • Apdailininko (statybininko)

  • Kaimo turizmo organizatoriaus

  • Pardavėjo

  • Sekretoriaus

  • Viešbučių darbuotojo

  • Virėjo


 • Su viduriniu išsilavinimu

  • Apdailininko (statybininko)

  • Pardavėjo

  • Sekretoriaus

  • Statybos paslaugų verslo teikėjo

  • Viešbučių darbuotojo

  • VirėjoŽemėlapisRaktažodžiai: Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla kontaktai, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla veikla, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla paslaugos, mokiniai, bendrasis vidurinis išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, mokykla, saviraiškos formos, teikia pagrindinį išsilavinimą, teikia vidurinį išsilavinimą, teikia profesinį išsilavinimą, profesija, profesinė mokykla, aukštesnioji mokykla, profesinis rengimas, mokymo programos, mokymo programos nebaigusiems pagrindinės mokyklos, technikos šaltkalvis remontininkas, mokymo programos su pagrindiniu išsilavinimu, apdailininkas (statybininkas), kaimo turizmo organizatorius, pardavėjas, sekretorius, viešbučių darbuotojas, virėjas, mokymo programos su viduriniu išsilavinimu, statybos paslaugų verslo teikėjas, apdailininko specialybė, statybininko specialybė, kaimo turizmo organizatoriaus specialybė, pardavėjo specialybė, sekretoriaus specialybė, viešbučių darbuotojo specialybė, virėjo specialybė, statybos paslaugų verslo teikėjo specialybė, apdailininko mokymo programa, statybininko mokymo programa, kaimo turizmo organizatoriaus mokymo programa, pardavėjo mokymo programa, sekretoriaus mokymo programa, viešbučių darbuotojo mokymo programa, virėjo mokymo programa, statybos paslaugų verslo teikėjo mokymo programa, mokiniai Kailinių kaime, bendrasis vidurinis išsilavinimas Kailinių kaime, profesinė kvalifikacija Kailinių kaime, mokykla Kailinių kaime, saviraiškos formos Kailinių kaime, teikia pagrindinį išsilavinimą Kailinių kaime, teikia vidurinį išsilavinimą Kailinių kaime, teikia profesinį išsilavinimą Kailinių kaime, profesija Kailinių kaime, profesinė mokykla Kailinių kaime, aukštesnioji mokykla Kailinių kaime, profesinis rengimas Kailinių kaime, mokymo programos Kailinių kaime, mokymo programos nebaigusiems pagrindinės mokyklos Kailinių kaime, technikos šaltkalvis remontininkas Kailinių kaime, mokymo programos su pagrindiniu išsilavinimu Kailinių kaime, apdailininkas (statybininkas) Kailinių kaime, kaimo turizmo organizatorius Kailinių kaime, pardavėjas Kailinių kaime, sekretorius Kailinių kaime, viešbučių darbuotojas Kailinių kaime, virėjas Kailinių kaime, mokymo programos su viduriniu išsilavinimu Kailinių kaime, statybos paslaugų verslo teikėjas Kailinių kaime, apdailininko specialybė Kailinių kaime, statybininko specialybė Kailinių kaime, kaimo turizmo organizatoriaus specialybė Kailinių kaime, pardavėjo specialybė Kailinių kaime, sekretoriaus specialybė Kailinių kaime, viešbučių darbuotojo specialybė Kailinių kaime, virėjo specialybė Kailinių kaime, statybos paslaugų verslo teikėjo specialybė Kailinių kaime, apdailininko mokymo programa Kailinių kaime, statybininko mokymo programa Kailinių kaime, kaimo turizmo organizatoriaus mokymo programa Kailinių kaime, pardavėjo mokymo programa Kailinių kaime, sekretoriaus mokymo programa Kailinių kaime, viešbučių darbuotojo mokymo programa Kailinių kaime, virėjo mokymo programa Kailinių kaime, statybos paslaugų verslo teikėjo mokymo programa Kailinių kaime, mokiniai Lazdijų rajonas, bendrasis vidurinis išsilavinimas Lazdijų rajonas, profesinė kvalifikacija Lazdijų rajonas, mokykla Lazdijų rajonas, saviraiškos formos Lazdijų rajonas, teikia pagrindinį išsilavinimą Lazdijų rajonas, teikia vidurinį išsilavinimą Lazdijų rajonas, teikia profesinį išsilavinimą Lazdijų rajonas, profesija Lazdijų rajonas, profesinė mokykla Lazdijų rajonas, aukštesnioji mokykla Lazdijų rajonas, profesinis rengimas Lazdijų rajonas, mokymo programos Lazdijų rajonas, mokymo programos nebaigusiems pagrindinės mokyklos Lazdijų rajonas, technikos šaltkalvis remontininkas Lazdijų rajonas, mokymo programos su pagrindiniu išsilavinimu Lazdijų rajonas, apdailininkas (statybininkas) Lazdijų rajonas, kaimo turizmo organizatorius Lazdijų rajonas, pardavėjas Lazdijų rajonas, sekretorius Lazdijų rajonas, viešbučių darbuotojas Lazdijų rajonas, virėjas Lazdijų rajonas, mokymo programos su viduriniu išsilavinimu Lazdijų rajonas, statybos paslaugų verslo teikėjas Lazdijų rajonas, apdailininko specialybė Lazdijų rajonas, statybininko specialybė Lazdijų rajonas, kaimo turizmo organizatoriaus specialybė Lazdijų rajonas, pardavėjo specialybė Lazdijų rajonas, sekretoriaus specialybė Lazdijų rajonas, viešbučių darbuotojo specialybė Lazdijų rajonas, virėjo specialybė Lazdijų rajonas, statybos paslaugų verslo teikėjo specialybė Lazdijų rajonas, apdailininko mokymo programa Lazdijų rajonas, statybininko mokymo programa Lazdijų rajonas, kaimo turizmo organizatoriaus mokymo programa Lazdijų rajonas, pardavėjo mokymo programa Lazdijų rajonas, sekretoriaus mokymo programa Lazdijų rajonas, viešbučių darbuotojo mokymo programa Lazdijų rajonas, virėjo mokymo programa Lazdijų rajonas, statybos paslaugų verslo teikėjo mokymo programa Lazdijų rajonas, mokiniai Lazdijų rajone, bendrasis vidurinis išsilavinimas Lazdijų rajone, profesinė kvalifikacija Lazdijų rajone, mokykla Lazdijų rajone, saviraiškos formos Lazdijų rajone, teikia pagrindinį išsilavinimą Lazdijų rajone, teikia vidurinį išsilavinimą Lazdijų rajone, teikia profesinį išsilavinimą Lazdijų rajone, profesija Lazdijų rajone, profesinė mokykla Lazdijų rajone, aukštesnioji mokykla Lazdijų rajone, profesinis rengimas Lazdijų rajone, mokymo programos Lazdijų rajone, mokymo programos nebaigusiems pagrindinės mokyklos Lazdijų rajone, technikos šaltkalvis remontininkas Lazdijų rajone, technikos šaltkalvis remontininkas Lazdijų rajone, mokymo programos su pagrindiniu išsilavinimu Lazdijų rajone, apdailininkas (statybininkas) Lazdijų rajone, kaimo turizmo organizatorius Lazdijų rajone, pardavėjas Lazdijų rajone, sekretorius Lazdijų rajone, viešbučių darbuotojas Lazdijų rajone, virėjas Lazdijų rajone, mokymo programos su viduriniu išsilavinimu Lazdijų rajone, statybos paslaugų verslo teikėjas Lazdijų rajone, apdailininko specialybė Lazdijų rajone, statybininko specialybė Lazdijų rajone, kaimo turizmo organizatoriaus specialybė Lazdijų rajone, pardavėjo specialybė Lazdijų rajone, sekretoriaus specialybė Lazdijų rajone, viešbučių darbuotojo specialybė Lazdijų rajone, virėjo specialybė Lazdijų rajone, statybos paslaugų verslo teikėjo specialybė Lazdijų rajone, apdailininko mokymo programa Lazdijų rajone, statybininko mokymo programa Lazdijų rajone, kaimo turizmo organizatoriaus mokymo programa Lazdijų rajone, pardavėjo mokymo programa Lazdijų rajone, sekretoriaus mokymo programa Lazdijų rajone, viešbučių darbuotojo mokymo programa Lazdijų rajone, virėjo mokymo programa Lazdijų rajone, statybos paslaugų verslo teikėjo mokymo programa Lazdijų rajone, mokiniai Lazdijai, bendrasis vidurinis išsilavinimas Lazdijai, profesinė kvalifikacija Lazdijai, mokykla Lazdijai, saviraiškos formos Lazdijai, teikia pagrindinį išsilavinimą Lazdijai, teikia vidurinį išsilavinimą Lazdijai, teikia profesinį išsilavinimą Lazdijai, profesija Lazdijai, profesinė mokykla Lazdijai, aukštesnioji mokykla Lazdijai, profesinis rengimas Lazdijai, mokymo programos Lazdijai, mokymo programos nebaigusiems pagrindinės mokyklos Lazdijai, technikos šaltkalvis remontininkas Lazdijai, mokymo programos su pagrindiniu išsilavinimu Lazdijai, apdailininkas (statybininkas) Lazdijai, kaimo turizmo organizatorius Lazdijai, pardavėjas Lazdijai, sekretorius Lazdijai, viešbučių darbuotojas Lazdijai, virėjas Lazdijai, mokymo programos su viduriniu išsilavinimu Lazdijai, statybos paslaugų verslo teikėjas Lazdijai, apdailininko specialybė Lazdijai, statybininko specialybė Lazdijai, kaimo turizmo organizatoriaus specialybė Lazdijai, pardavėjo specialybė Lazdijai, sekretoriaus specialybė Lazdijai, viešbučių darbuotojo specialybė Lazdijai, virėjo specialybė Lazdijai, statybos paslaugų verslo teikėjo specialybė Lazdijai, apdailininko mokymo programa Lazdijai, statybininko mokymo programa Lazdijai, kaimo turizmo organizatoriaus mokymo programa Lazdijai, pardavėjo mokymo programa Lazdijai, sekretoriaus mokymo programa Lazdijai, viešbučių darbuotojo mokymo programa Lazdijai, virėjo mokymo programa Lazdijai, statybos paslaugų verslo teikėjo mokymo programa Lazdijai, mokiniai Lazdijuose, bendrasis vidurinis išsilavinimas Lazdijuose, profesinė kvalifikacija Lazdijuose, mokykla Lazdijuose, saviraiškos formos Lazdijuose, teikia pagrindinį išsilavinimą Lazdijuose, teikia vidurinį išsilavinimą Lazdijuose, teikia profesinį išsilavinimą Lazdijuose, profesija Lazdijuose, profesinė mokykla Lazdijuose, aukštesnioji mokykla Lazdijuose, profesinis rengimas Lazdijuose, mokymo programos Lazdijuose, mokymo programos nebaigusiems pagrindinės mokyklos Lazdijuose, technikos šaltkalvis remontininkas Lazdijuose, mokymo programos su pagrindiniu išsilavinimu Lazdijuose, apdailininkas (statybininkas) Lazdijuose, kaimo turizmo organizatorius Lazdijuose, pardavėjas Lazdijuose, sekretorius Lazdijuose, viešbučių darbuotojas Lazdijuose, virėjas Lazdijuose, mokymo programos su viduriniu išsilavinimu Lazdijuose, statybos paslaugų verslo teikėjas Lazdijuose, apdailininko specialybė Lazdijuose, statybininko specialybė Lazdijuose, kaimo turizmo organizatoriaus specialybė Lazdijuose, pardavėjo specialybė Lazdijuose, sekretoriaus specialybė Lazdijuose, viešbučių darbuotojo specialybė Lazdijuose, virėjo specialybė Lazdijuose, statybos paslaugų verslo teikėjo specialybė Lazdijuose, apdailininko mokymo programa Lazdijuose, statybininko mokymo programa Lazdijuose, kaimo turizmo organizatoriaus mokymo programa Lazdijuose, pardavėjo mokymo programa Lazdijuose, sekretoriaus mokymo programa Lazdijuose, viešbučių darbuotojo mokymo programa Lazdijuose, virėjo mokymo programa Lazdijuose, statybos paslaugų verslo teikėjo mokymo programa Lazdijuose.


Veiklos sritis: Profesinės mokyklos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)