Liepos 4 d., Šeštadienis

DAUGŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA, VšĮ

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Mokslas, švietimas, kultūra   » Profesinės mokyklos

Įmonės kodas: 190961010
PVM mokėtojo kodas: LT909610113
Adresas: Ežero g. 30, LT-64137 Daugai, Alytaus r.
Telefonas: (315) 72790
Mobilus tel.: (611) 49798
Vadovas/direktorius: Valentas Pakalniškis
Svetainė: www.dtvm.lt  
E.paštas: dtvm@email.com


Aprašymas:

Mokyklos vizija:

Siekti, kad individo pasirengimas gyventi suaugusiųjų pasaulyje būtų grindžiamas šiuolaikinėmis ugdymo technologijomis, ugdytinio ir ugdytojo abipuse pagarba ir tolerancija, visapusiu asmenybės tobulinimu. Mokykla – daugiafunkcinė šiuolaikinė profesinio mokymo, kokybiško bendrojo ugdymo, bendruomenės kultūrinio, socialinio tobulinimosi traukos centras Dzūkijos regione.


Mokyklos misija:

Profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo institucija, sudaranti sąlygas įvairiomis formomis įgyti, pakeisti ir tobulinti darbo rinkos ir asmens poreikius atitinkančią profesinę kvalifikaciją bei įgyti kokybišką vidurinį išsilavinimą.


Strateginiai tikslai:

- Saugios ir įvairiapusiškos mokymo(si) erdvės ir mokymo(si) būdų formavimas.

- Profesionalaus kolektyvo ugdymas, siekiant gerinti profesinio mokymo(si) kokybę.

- Didinti mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių įsitraukimą į mokymo(si) procesą.

- Ekonominės veiklos plėtra, siekiant užtikrinti įstaigos gyvybingumą.


MOKYMO PROGRAMOS:


Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą, siūloma vidurinio ugdymo programa kartu su modulinėmis pirminio profesinio mokymo programomis:
 • Automobilių mechaniko, 110 kreditų (mokymosi trukmė – 3 metai);

 • Svečių aptarnavimo darbuotojo, 90 kreditų (mokymosi trukmė – 2 metai 7 mėnesiai).
Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas Brandos atestatas ir Profesinio mokymo diplomas.Įgijusiems vidurinį išsilavinimą, siūlomos 1-2 metų trukmės modulinės pirminio profesinio mokymo programos (pirmajai kvalifikacijai įgyti):
 • Automobilių mechaniko, 110 kreditų (mokymosi trukmė – 2 metai);

 • Apskaitininko ir kasininko, 60 kreditų (mokymosi trukmė – 1 metai);

 • Socialinio darbuotojo padėjėjo, 110 kreditų (mokymosi trukmė – 2 metai).
Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas Profesinio mokymo diplomas.Įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir turintiems tik vieną kvalifikaciją, siūlomos iki 1 metų trukmės modulinės tęstinio profesinio mokymo programos (antrajai kvalifikacijai įgyti):
 • Automobilių mechaniko, 90 kreditų ;

 • Apskaitininko ir kasininko, 50 kreditų ;

 • Socialinio darbuotojo padėjėjo, 90 kreditų .
Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas Profesinio mokymo diplomas.Kitos siūlomos tęstinio formaliojo mokymo programos ir/ar jų moduliai:
 • Ūkininkavimo pradmenų

 • TR1, TR2 kategorijų traktorių vairuotojų (traktorininkų)

 • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko)

 • SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko)

 • Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

 • Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

 • Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko

 • Kitos programos/moduliai


Neformaliojo profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programos:
 • Socialinio darbuotojo padėjėjo įžanginių mokymų

 • Socialinio darbo su rizikos šeimomis ypatumų

 • Pagalbos į namus paslaugos senyvo amžiaus asmenims teikimo psichologinių ir socialinių ypatumų

 • Slaugomų asmenų priežiūros ir pagalbos jų artimiesiems ypatumų

 • Picų kepėjo

 • Kebabų kepėjo

 • Greito maisto gamintojo

 • Gaterininko ir kt.Priėmimas į pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas vyksta internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą: www.lamabpo.lt


Dėl mokymo pagal neformaliojo profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas kreiptis į mokyklą.
MOKYKLOJE MOKYTIS YRA:


RACIONALU
 • Trumpesnis profesinės kvalifikacijos įgijimo laikas, nes vidurinio ugdymo dalykų mokymas 11-12 klasėje derinamas su profesiniu mokymu (baigus 12 klasių, profesinė kvalifikacija įgyjama per 1 metus, įstojus po 12 klasių – per 2 metus).

 • Mokiniai, įgiję vidurinį išsilavinimą, gali toliau mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose (universitetuose, kolegijose).

 • Pažangiausiems profesinio mokymo absolventams arba absolventams, turintiems darbo patirties pagal įgytą kvalifikaciją, stojant į aukštąsias mokyklas suteikiama papildomų balų.

NAUDINGA
 • Galimybė likviduoti bet kurio bendrojo ugdymo dalyko mokymo(si) spragas (papildomai konsultuoja mokytojai).

 • 100 proc. kelionės išlaidų kompensacija, jeigu į mokyklą vykstama autobusu 40 km atstumu.

 • Stipendija kas mėnesį pažangiems mokiniams.

 • Nustatyta tvarka mokiniui skiriama materialinė parama.

 • Gyvenimas jaukiame mokyklos bendrabutyje už minimalų mokestį (3,77 Eur per mėnesį).

 • Nuolaidos siekiant įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, teisę vairuoti TR1 kategorijos traktorius.

 • Pigus ir skanus maitinimas mokyklos valgykloje.

 • Galimybė papildomai išmokti/mokytis užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių).

PATRAUKLU
 • Kvalifikuoti, geranoriškai nusiteikę mokytojai.

 • Draugiški, nuoširdūs mokinių ir mokytojų santykiai.

 • Užsiėmimai moderniuose kabinetuose.

 • Aktyvi įvairių sporto šakų veikla.

 • Jauki, graži aplinka.
VASAROS POILSIS VŠĮ DAUGŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOJE:


Vykdomas vasaros poilsis:
 • Apgyvendinimas, maitinimas, įvairi sportinė ir kita veikla pagal neformaliojo švietimo programas

Vasaros laikotarpiu siūlomos apgyvendinimo paslaugos mokyklos bendrabutyje:
 • Apgyvendinimas – kambarių nuoma (200 m iki Didžiulio (Daugų) ežero), maitinimo paslaugos (kavinė, valgykla).

 • Konferencijų salė – multimedijos projektorius, interaktyvus ekranas, pastatoma magnetinė lenta, kompiuteriai, internetas.

 • Papildomos paslaugos – virtuvėlė, skalbykla, internetas, automobilių stovėjimo aikštelė, pirtis, moderni sporto salė ir stadionas, universali lauko sporto aikštelė (krepšinis, tinklinis, tenisas).

ŽemėlapisRaktažodžiai: VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla kontaktai, VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos kontaktai, Daugų technologijos ir verslo mokykla, Daugų technologijos ir verslo mokykla kontaktai, Daugų technologijos ir verslo mokyklos kontaktai, technologijos ir verslo mokykla Daugai, gimnazija Daugai, pagrindinis ugdymas Daugai, profesinis mokymas Daugai, vidurinis ugdymas Daugai, profesinio mokymo programos Daugai, profesinio mokymo skyrius Daugai, automobilių mechaniko profesinio mokymo programa Daugai, apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa Daugai, socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programa Daugai, viešbučio darbuotojo profesinio mokymo programa Daugai, agroserviso darbuotojo profesinio mokymo programa Daugai, logisto ekspeditoriaus profesinio mokymo programa Daugai, sporto klubo veiklos organizatoriaus profesinio mokymo programa Daugai, virėjo profesinio mokymo programa Daugai, technikos šaltkalvio remontininko profesinio mokymo programa Daugai, tęstinis profesinis mokymas Daugai, ūkininkavimo pradmenų mokymo programa Daugai, TR1 kategorijos traktorių vairuotojo mokymo programa Daugai, traktorininko mokymo programa Daugai, TR2 kategorijos traktorių vairuotojo mokymo programa Daugai, SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo mokymo programa Daugai, poilsio kaime organizavimo mokymo programa Daugai, kaimo turizmo organizavimo mokymo programa Daugai, kenkėjų kontrolės techniko-dezinfekuotojo mokymo programa Daugai, kūriko mokymo programa Daugai, automobilių mechaniko specialybė Daugai, apskaitininko specialybė Daugai, kasininko specialybe Daugai, socialinio darbuotojo padėjėjo specialybė Daugai, viešbučio darbuotojo specialybė Daugai, agroserviso darbuotojo specialybę Daugai, logisto ekspeditoriaus specialybė Daugai, sporto klubo veiklos organizatoriaus specialybė Daugai, virėjo specialybė Daugai, technikos šaltkalvio remontininko specialybė Daugai, ūkininko specialybė Daugai, traktorininko specialybė Daugai, technologijos ir verslo mokykla Dauguose, gimnazija Dauguose, pagrindinis ugdymas Dauguose, profesinis mokymas Dauguose, vidurinis ugdymas Dauguose, profesinio mokymo programos Dauguose, profesinio mokymo skyrius Dauguose, automobilių mechaniko profesinio mokymo programa Dauguose, apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa Dauguose, socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programa Dauguose, viešbučio darbuotojo profesinio mokymo programa Dauguose, agroserviso darbuotojo profesinio mokymo programa Dauguose, logisto ekspeditoriaus profesinio mokymo programa Dauguose, sporto klubo veiklos organizatoriaus profesinio mokymo programa Dauguose, virėjo profesinio mokymo programa Dauguose, technikos šaltkalvio remontininko profesinio mokymo programa Dauguose, tęstinis profesinis mokymas Dauguose, ūkininkavimo pradmenų mokymo programa Dauguose, TR1 kategorijos traktorių vairuotojo mokymo programa Dauguose, traktorininko mokymo programa Dauguose, TR2 kategorijos traktorių vairuotojo mokymo programa Dauguose, SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo mokymo programa Dauguose, poilsio kaime organizavimo mokymo programa Dauguose, kaimo turizmo organizavimo mokymo programa Dauguose, kenkėjų kontrolės techniko-dezinfekuotojo mokymo programa Dauguose, kūriko mokymo programa Dauguose, automobilių mechaniko specialybė Dauguose, apskaitininko specialybė Dauguose, kasininko specialybe Dauguose, socialinio darbuotojo padėjėjo specialybė Dauguose, viešbučio darbuotojo specialybė Dauguose, agroserviso darbuotojo specialybę Dauguose, logisto ekspeditoriaus specialybė Dauguose, sporto klubo veiklos organizatoriaus specialybė Dauguose, virėjo specialybė Dauguose, technikos šaltkalvio remontininko specialybė Dauguose, ūkininko specialybė Dauguose, traktorininko specialybė Dauguose, technologijos ir verslo mokykla Alytaus rajonas, gimnazija Alytaus rajonas, pagrindinis ugdymas Alytaus rajonas, profesinis mokymas Alytaus rajonas, vidurinis ugdymas Alytaus rajonas, profesinio mokymo programos Alytaus rajonas, profesinio mokymo skyrius Alytaus rajonas, automobilių mechaniko profesinio mokymo programa Alytaus rajonas, apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa Alytaus rajonas, socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programa Alytaus rajonas, viešbučio darbuotojo profesinio mokymo programa Alytaus rajonas, agroserviso darbuotojo profesinio mokymo programa Alytaus rajonas, logisto ekspeditoriaus profesinio mokymo programa Alytaus rajonas, sporto klubo veiklos organizatoriaus profesinio mokymo programa Alytaus rajonas, virėjo profesinio mokymo programa Alytaus rajonas, technikos šaltkalvio remontininko profesinio mokymo programa Alytaus rajonas, tęstinis profesinis mokymas Alytaus rajonas, ūkininkavimo pradmenų mokymo programa Alytaus rajonas, TR1 kategorijos traktorių vairuotojo mokymo programa Alytaus rajonas, traktorininko mokymo programa Alytaus rajonas, TR2 kategorijos traktorių vairuotojo mokymo programa Alytaus rajonas, SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo mokymo programa Alytaus rajonas, poilsio kaime organizavimo mokymo programa Alytaus rajonas, kaimo turizmo organizavimo mokymo programa Alytaus rajonas, kenkėjų kontrolės techniko-dezinfekuotojo mokymo programa Alytaus rajonas, kūriko mokymo programa Alytaus rajonas, automobilių mechaniko specialybė Alytaus rajonas, apskaitininko specialybė Alytaus rajonas, kasininko specialybe Alytaus rajonas, socialinio darbuotojo padėjėjo specialybė Alytaus rajonas, viešbučio darbuotojo specialybė Alytaus rajonas, agroserviso darbuotojo specialybę Alytaus rajonas, logisto ekspeditoriaus specialybė Alytaus rajonas, sporto klubo veiklos organizatoriaus specialybė Alytaus rajonas, virėjo specialybė Alytaus rajonas, technikos šaltkalvio remontininko specialybė Alytaus rajonas, ūkininko specialybė Alytaus rajonas, traktorininko specialybė Alytaus rajonas, technologijos ir verslo mokykla Alytaus rajone, gimnazija Alytaus rajone, pagrindinis ugdymas Alytaus rajone, profesinis mokymas Alytaus rajone, vidurinis ugdymas Alytaus rajone, profesinio mokymo programos Alytaus rajone, profesinio mokymo skyrius Alytaus rajone, automobilių mechaniko profesinio mokymo programa Alytaus rajone, apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa Alytaus rajone, socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programa Alytaus rajone, viešbučio darbuotojo profesinio mokymo programa Alytaus rajone, agroserviso darbuotojo profesinio mokymo programa Alytaus rajone, logisto ekspeditoriaus profesinio mokymo programa Alytaus rajone, sporto klubo veiklos organizatoriaus profesinio mokymo programa Alytaus rajone, virėjo profesinio mokymo programa Alytaus rajone, technikos šaltkalvio remontininko profesinio mokymo programa Alytaus rajone, tęstinis profesinis mokymas Alytaus rajone, ūkininkavimo pradmenų mokymo programa Alytaus rajone, TR1 kategorijos traktorių vairuotojo mokymo programa Alytaus rajone, traktorininko mokymo programa Alytaus rajone, TR2 kategorijos traktorių vairuotojo mokymo programa Alytaus rajone, SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo mokymo programa Alytaus rajone, poilsio kaime organizavimo mokymo programa Alytaus rajone, kaimo turizmo organizavimo mokymo programa Alytaus rajone, kenkėjų kontrolės techniko-dezinfekuotojo mokymo programa Alytaus rajone, kūriko mokymo programa Alytaus rajone, automobilių mechaniko specialybė Alytaus rajone, apskaitininko specialybė Alytaus rajone, kasininko specialybe Alytaus rajone, socialinio darbuotojo padėjėjo specialybė Alytaus rajone, viešbučio darbuotojo specialybė Alytaus rajone, agroserviso darbuotojo specialybę Alytaus rajone, logisto ekspeditoriaus specialybė Alytaus rajone, sporto klubo veiklos organizatoriaus specialybė Alytaus rajone, virėjo specialybė Alytaus rajone, technikos šaltkalvio remontininko specialybė Alytaus rajone, ūkininko specialybė Alytaus rajone, traktorininko specialybė Alytaus rajone


Veiklos sritis: Profesinės mokyklos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)