Rugpjūčio 8 d., Šeštadienis

ŠVČ. MARIJOS GLOBOS NAMAI, VšĮ

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Medicina, farmacija   » Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Įmonės kodas: 151447837
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Adresas: P. Kriaučiūno g. 13, LT-68298 Marijampolė
Telefonas: (343) 92907
Mobilus tel.: (685) 04601
Svetainė: www.globosnamai.vargdieniu.lt  
E.paštas: marglona@gmail.com


Aprašymas:

Švč. Marijos globos namus įsteigė Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolija buvusiuose motiniškuose Vienuolijos namuose. Globos namai įregistruoti 2001 m. gegužės mėn. 04 d. Marijampolės savivaldybėje, kaip ne pelno siekianti viešoji įstaiga, suteikianti globą senyvo amžiaus žmonėms. Įstaiga yra juridinis asmuo, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.

Misija. Teikti socialinę globą, užtikrinančią žmogaus orumą palaikančias sąlygas asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus ir šeimyninės padėties, negalios ar silpnos sveikatos negali gyventi savarankiškai, tenkinant fizines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, įvertinant ir gerbiant jų asmeninius poreikius.

Vizija. Tęsiant Jėzaus gailestingumo ir meilės misiją, siekti užtikrinti kvalifikuotą globą ir visapusiškai rūpintis senyvo amžiaus žmonėmis šeimyninėje aplinkoje, teikti kupiną meilės ir atjautos aptarnavimą, ypač ligoje, kančioje ar mirtyje, pripažįstant antgamtinę kiekvieno žmogaus vertę, jo unikalumą ir jam priklausančią pagarbą.

PASLAUGOS

Globos namuose teikiamos paslaugos

Socialinė globa – globos namuose teikiamų paslaugų visuma, užtikrinanti įvairiapusišką poreikių (buitinių, socialinių, kultūrinių, dvasinių) patenkinimą asmeniui, kai bendrosios socialinės paslaugos yra neveiksmingos, dienos socialinės priežiūros nepakanka, o savarankiškai gyventi žmogus negali. Globos namuose teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – kompleksinė visuma buitinių, socialinių, kultūrinių, dvasinių paslaugų, teikiamų asmeniui, kuris atitinka globos namų paskirties reikalavimus (sąlygos, kurios yra būtinos, kad žmogus galėtų gauti paslaugas – amžius ar kt.)
PARAMA

Jūs galite paremti ŠVČ. MARIJOS GLOBOS NAMUS, VšĮ pervesdami 1,2% pajamų mokesčio sumos, galimos skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą.

Rekvizitai:
Paramos gavėjas: VšĮ Švč. Marijos Globos Namai
Paramos gavėjo kodas: 151447837
Buveinės adresas: P. Kriaučiūno g. 13, LT-68298 Marijampolė
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.: LT71 7044 0600 0526 5823


ŽemėlapisRaktažodžiai: ŠVČ. MARIJOS GLOBOS NAMAI, ŠVČ. MARIJOS GLOBOS NAMAI, VšĮ kontaktai, ŠVČ. MARIJOS GLOBOS NAMAI, VšĮ adresas, ŠVČ. MARIJOS GLOBOS NAMAI, VšĮ telefonas, ŠVČ. MARIJOS GLOBOS NAMAI, VšĮ vadovas, ŠVČ. MARIJOS GLOBOS NAMAI, VšĮ projektai, ŠVČ. MARIJOS GLOBOS NAMAI, VšĮ Marijampolėje, ŠVČ. MARIJOS GLOBOS NAMAI, VšĮ Marijampolė, globos namai, senelių namai, senelių globos namai, globa, rūpyba, socialinė globa, socialinė rūpyba, senyvo amžiaus žmonių globa, globos namai Marijampolėje, senelių namai Marijampolėje, senelių globos namai Marijampolėje, globa Marijampolėje, rūpyba Marijampolėje, socialinė globa Marijampolėje, socialinė rūpyba Marijampolėje, senyvo amžiaus žmonių globa Marijampolėje, globos namai Marijampolė, senelių namai Marijampolė, senelių globos namai Marijampolė, globa Marijampolė, rūpyba Marijampolė, socialinė globa Marijampolė, socialinė rūpyba Marijampolė, senyvo amžiaus žmonių globa Marijampolė


Veiklos sritis: Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)