Gegužės 25 d., Pirmadienis

ŠALTINIS, Šiaulių vaikų globos namai

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Medicina, farmacija   » Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Įmonės kodas: 191015422
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Adresas: Vytauto g. 182, LT-76329 Šiauliai
Telefonas: (415) 04468, (415) 04467
Faksas: (455) 04468
Mobilus tel.: (680) 34726
Vadovas/direktorius: Regimantas Dirmeikis
Svetainė: www.svgnsaltinis.lt  
E.paštas: saltinis@splius.lt
Facebook: ŠALTINIS, Šiaulių vaikų globos namai


Aprašymas:Šiaulių vaikų globos namuose „Šaltinis“ – 7 šeimynose gyvena 56 tėvų globos netekę globotiniai/rūpintiniai, turintys kompleksinių raidos sutrikimų, iš jų 16 našlaičiai, 21 mergaičių ir 35 berniukai. Moksleiviai mokosi 6 mokyklose. Kai kurie po pamokų lanko muzikinio ugdymo, rankdarbių, dailės ir keramikos būrelius vaikų namuose, regbio treniruotes regbio klube "Vairas", imtynių užsiėmimus sporto mokykloje "Atžalynas", futbolo treniruotes "Šiaulių Futbolo Akademijoje".


MŪSŲ VIZIJA

Vaikų globos namai „Šaltinis“ – mūsų vaikystės ir jaunystės namai:
  • jaukūs, saugūs
  • juose mokomės pažinti save
  • suprasti kitus
  • gražiai sugyventi
  • mokytis
  • dirbti ir kurti kartu su kitais
  • atsakomybės ir savarankiškumo
  • dalyvauti bendruomenės, miesto gyvenime
  • gerbti tautos tradicijas, vertybes
  • rūpintis savimi ir aplinkMŪSŲ MISIJA

Stacionari socialinės globos įstaiga, skirta 3-21 metų specialiųjų poreikių tėvų globos netekusiems ir našlaičiams vaikams, turintiems intelekto, kompleksinių ir kitų raidos bei sveikatos sutrikimų, teikianti socialines, specialiojo ikimokyklinio ugdymo paslaugas, rengianti juos savarankiškam gyvenimui, sudaranti sąlygas saviraiškai, kompetencijų formavimuisi, integracijai į visuomenę.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE „Šaltinis“, SĄRAŠAS

3-21 metų globojamiems ar laikinai vaikų globos namuose apgyvendintiems specialiųjų poreikių vaikams teikiamos Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-594 patvirtintos specialiosios socialinės paslaugos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nuostatomis (Žin., 2006 Nr. 17-589) atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. 97 „Dėl reikalavimų stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias socialines globos įstaigas tvarkos patvirtinimo“ (žin., 2002, Nr. 76-3274), 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtinimo Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) 10 punkto 17.2 ir 17.3 dalis, socialinės globos įstaigoje – Šiaulių vaikų globos namuose "Šaltinis", teikiamos specialiosios socialinės paslaugos – socialinė globa, kuri pagal trukmę skirstoma į trumpalaikę ir ilgalaikę.

Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, vaikų globos namai vykdo globėjo ar rūpintojo pareigas.

1. Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekus tėvų globos, krizių atvejais, kai nėra galimybės prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Paslaugos sudėtis tokia pati, kaip ilgalaikės socialinės globos.

2. Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, teikiamų be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa. Kartu su socialinėmis paslaugomis, esant poreikiui, teikiamos ir slaugos paslaugos. Socialinės globos paslauga teikiama teisės aktų nustatyta tvarka, vaikų globos namams sudarius sutartį su savivaldybės administracija. Sutartyje numatomas globos teikimo ir apmokėjimo sąlygos, šalių teisės, pareigos ir kt.

2.1. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos sudėtis:

1. Informavimas
2. Konsultavimas
3. Atstovavimas, tarpininkavimas
4. Apgyvendinimas
5. Maitinimas
6. Sveikatos priežiūra
7. Socialinis ir pedagoginis darbas, bendravimas:
7.1. Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
7.2. Darbinių įgūdžių ugdymas (užimtumas)
7.3. Laisvalaikio organizavimas
7.4. Pagalba maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba
7.5. Asmeninės higienos paslaugų organizavimas
7.6. Kitos paslaugos, pagal asmens savarankiškumo lygį ir poreikius
PARAMA

Jūs galite paremti mūsų ugdymo įstaigą, pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos, galimos skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą.

Paramos gavėjas: Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“
Paramos gavėjo kodas: 191015422
Adresas: Vytauto g. Nr. 182
Atsiskaitomoji sąskaita: LT27 7300 0100 0240 7886
Bankas: SWEDBANK, B/k: 73000


Darbo laikas: I-V 08:00-17:00


ŽemėlapisRaktažodžiai: vaikų globos namai Šaltinis, vaikų globos namai Šaltinis kontaktai, vaikų globos namai Šaltinis paslaugos, vaikų globos namų Šaltinis kontaktai, vaikų globos namų Šaltinis paslaugos, Šiaulių vaikų globos namai, Šiaulių vaikų namai, vaikai Šiaulių globos namuose, parama Šiaulių vaikų globos namams, parama vaikų globos namams Šaltinis, parama vaikams Šiauliai, sutrikusio intelekto vaikai Šiauliai, sutrikusio intelekto vaikų priėmimas Šiauliai, vaikų globa Šiauliai, vaikų globos paslaugos Šiauliai, vaikų globos namai Šiauliai, vaikų namai Šiauliai, tėvų globos netekę vaikai Šiauliai, tėvų globos netekę globotiniai Šiauliai, tėvų netekę vaikai Šiauliai, tėvų netekusių vaikų globa Šiauliai, vaikai turintys kompleksinių raidos sutrikimų Šiauliai, vaikų turinčių kompleksinių raidos sutrikimų priėmimas Šiauliai, vaikų turinčių kompleksinių raidos sutrikimų globa Šiauliai, globos namai našlaičiams Šiauliai, globos namai našlaičiams Šiauliai, stacionari socialinės globos įstaiga Šiauliai, vaikų su sveikatos sutrikimais globa Šiauliai, vaikų su kompleksiniais sutrikimai globa Šiauliai, socialinės paslaugos Šiauliai, specialiojo ikimokyklinio ugdymo paslauga Šiauliai, specialusis ikimokyklinis ugdymas Šiauliai, parama vaikams Šiauliuose, sutrikusio intelekto vaikai Šiauliuose, sutrikusio intelekto vaikų priėmimas Šiauliuose, vaikų globa Šiauliuose, vaikų globos paslaugos Šiauliuose, vaikų globos namai Šiauliuose, vaikų namai Šiauliuose, tėvų globos netekę vaikai Šiauliuose, tėvų globos netekę globotiniai Šiauliuose, tėvų netekę vaikai Šiauliuose, tėvų netekusių vaikų globa Šiauliuose, vaikai turintys kompleksinių raidos sutrikimų Šiauliuose, vaikų turinčių kompleksinių raidos sutrikimų priėmimas Šiauliuose, vaikų turinčių kompleksinių raidos sutrikimų globa Šiauliuose, globos namai našlaičiams Šiauliuose, globos namai našlaičiams Šiauliuose,stacionari socialinės globos įstaiga Šiauliuose, vaikų su sveikatos sutrikimais globa Šiauliuose, vaikų su kompleksiniais sutrikimais globa Šiauliuose, socialinės paslaugos Šiauliuose,specialiojo ikimokyklinio ugdymo paslaugos Šiauliuose, specialusis ikimokyklinis ugdymas Šiauliuose


Veiklos sritis: Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)