Gegužės 31 d., Sekmadienis

RASEINIŲ R. BLINSTRUBIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Medicina, farmacija   » Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Įmonės kodas: 190791978
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Adresas: Dvaro g. 6, LT-60345 Blinstrubiškių k., Raseinių r.
Telefonas: (428) 55122, (428) 41446
Faksas: (428) 55122
Vadovas/direktorius: Rasa Šebelskienė
Svetainė: www.bsgn.lt  
E.paštas: bsgndirektorius@micro.com


Aprašymas:

Blinstrubiškių socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra stacionari socialinės globos įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina kompleksinė nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia, kuriems pagal senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką yra nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis.
Svarbiausieji Blinstrubiškių socialinės globos namų veiklos tikslai:
 • teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;

 • tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

 • atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.
Blinstrubiškių socialinės globos namuose stacionarios socialinės paslaugos teikiamos 230 gyventojų.
Mokestis už gyvenimą globos namuose nustatomas vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka. Mokama ne daugiau kaip 80% asmens pajamų , jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatyto turto vertės normatyvą, už bazines paslaugas. Už papildomas paslaugas mokama remiantis steigėjo patvirtintais įkainiais. Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
Asmens socialinių paslaugų poreikį bei finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį.

BAZINĖS PASLAUGOS
  1. Būsto suteikimas:

   1.1. Suteikiamas gyvenamasis plotas: vienviečiai, dviviečiai, keturviečiai kambariai su higieniniu-sanitariniu mazgu (kriauklė kambaryje). Tualetai ir vonios kambariai pritaikyti neįgaliesiems. Globos namuose veikia pirtis.

   1.2. Kiekvieno gyventojo kambaryje yra pagrindiniai baldai: lova, spintelė, kėdė, o spinta ir stalas – keliems asmenims. Gyventojas kambaryje gali turėti asmeninius baldus ar kitus asmeninius daiktus.

   1.3. Kiekviename kambaryje įrengta priešgaisrinės saugos signalizacija.

   1.4. Atliekami būsto patalpų remonto darbai.

PAPILDOMOS PASLAUGOS
  1. Būsto ir gyvenamųjų sąlygų pagerinimas:

   1.1. apgyvendinimas vienviečiame kambaryje

   1.2.kambaryje televizorius, šaldytuvas, šildytuvas žiemą
APGYVENDINIMAS

Blinstrubiškių socialinės globos namai – stacionari globos įstaiga, kuri ilgesnį ar trumpesnį laiką yra kliento, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra, gyvenamoji vieta

Asmenys globos įstaigoje apgyvendinami vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 92 „Dėl reikalavimų stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas tvarkos patvirtinimo“.
Į globos įstaigą nukreipiami asmenys, kuriems nebegalima socialinių paslaugų teikti jų namuose arba tos paslaugos yra neefektyvios.
Esant laisvoms vietoms, Blinstrubiškių socialinės globos namuose gali būti apgyvendinami asmenys trumpalaikei socialinei globai, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ir kurie yra prižiūrimi šeimos narių, globėjų, rūpintojų ar artimųjų, tačiau šeimos nariai, globėjai, rūpintojai ar artimieji laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogos ir kt.) negali jų prižiūrėti.

PARAMA

Jūs galite paremti Blinstrubiškių socialinės globos namus, skirdami iki 2% nuo savo sumokėto pajamų mokesčio. 2% paramą galite skirti kiekvienais metais. Taip pat Jūs galite skirti ir paprastąją paramą.

Rekvizitai:

Paramos gavėjas: Blinstrubiškių socialinės globos namai
Buveinės adresas: Dvaro g. 6, Blinstrubiškių k., Paliepių sen., LT-60345 Raseinių r.
Paramos gavėjo kodas: 190791978
Bankas: AB Luminor, B/k: 40100
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.: LT654010041400090034


ŽemėlapisRaktažodžiai: Blinstrubiškių socialinės globos namai, globos namai, stacionari socialinės globos įstaiga, ilgalaikė socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa, specialistų priežiūra, apgyvendinimas globos namuose, socialinės globos poreikis, teikia ilgalaikę socialinę globą, teikia trumpalaikę socialinę globą, socialinė globa, socialiniai darbuotojai, socialinis darbuotojas, stacionarios socialinės paslaugos, bazinės paslaugos, būsto suteikimas, suteikiamas gyvenamasis plotas, vienviečiai kambariai, dviviečiai kambariai, keturviečiai kambariai, pirtis globos namuose, apgyvendinimas, nuolatinė priežiūra, senelių globa, senelių globos namai, senelių namai, globos įstaiga, socialinė paslauga, socialinės paslaugos, globos namų paslaugos, globos namų gyventojas, globos namų gyventojai Blinstrubiškių socialinės globos namai, globos namai, stacionari socialinės globos įstaiga, ilgalaikė socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa, specialistų priežiūra, apgyvendinimas globos namuose, socialinės globos poreikis, teikia ilgalaikę socialinę globą, teikia trumpalaikę socialinę globą, socialinė globa, socialiniai darbuotojai, socialinis darbuotojas, stacionarios socialinės paslaugos, bazinės paslaugos, būsto suteikimas, suteikiamas gyvenamasis plotas, vienviečiai kambariai, dviviečiai kambariai, keturviečiai kambariai, pirtis globos namuose, apgyvendinimas, nuolatinė priežiūra, senelių globa, senelių globos namai, senelių namai, globos įstaiga, socialinė paslauga, socialinės paslaugos, globos namų paslaugos, globos namų gyventojas, globos namų gyventojai, globos namai Blinstrubiškių kaimas, stacionari socialinės globos įstaiga Blinstrubiškių kaimas, ilgalaikė socialinė globa Blinstrubiškių kaimas, trumpalaikė socialinė globa Blinstrubiškių kaimas, specialistų priežiūra Blinstrubiškių kaimas, apgyvendinimas globos namuose Blinstrubiškių kaimas, socialinės globos poreikis Blinstrubiškių kaimas, teikia ilgalaikę socialinę globą Blinstrubiškių kaimas, teikia trumpalaikę socialinę globą Blinstrubiškių kaimas, socialinė globa Blinstrubiškių kaimas, socialiniai darbuotojai Blinstrubiškių kaimas, socialinis darbuotojas Blinstrubiškių kaimas, stacionarios socialinės paslaugos Blinstrubiškių kaimas, bazinės paslaugos Blinstrubiškių kaimas, būsto suteikimas Blinstrubiškių kaimas, suteikiamas gyvenamasis plotas Blinstrubiškių kaimas, vienviečiai kambariai Blinstrubiškių kaimas, dviviečiai kambariai Blinstrubiškių kaimas, keturviečiai kambariai Blinstrubiškių kaimas, pirtis globos namuose Blinstrubiškių kaimas, apgyvendinimas Blinstrubiškių kaimas, nuolatinė priežiūra Blinstrubiškių kaimas, senelių globa Blinstrubiškių kaimas, senelių globos namai Blinstrubiškių kaimas, senelių namai Blinstrubiškių kaimas, globos įstaiga Blinstrubiškių kaimas, socialinė paslauga Blinstrubiškių kaimas, socialinės paslaugos Blinstrubiškių kaimas, globos namų paslaugos Blinstrubiškių kaimas, globos namų gyventojas Blinstrubiškių kaimas, globos namų gyventojai Blinstrubiškių socialinės globos namai Blinstrubiškių kaimas, globos namai Blinstrubiškių kaimas, stacionari socialinės globos įstaiga Blinstrubiškių kaimas, ilgalaikė socialinė globa Blinstrubiškių kaimas, trumpalaikė socialinė globa Blinstrubiškių kaimas, specialistų priežiūra Blinstrubiškių kaimas, apgyvendinimas globos namuose Blinstrubiškių kaimas, socialinės globos poreikis Blinstrubiškių kaimas, teikia ilgalaikę socialinę globą Blinstrubiškių kaimas, teikia trumpalaikę socialinę globą Blinstrubiškių kaimas, socialinė globa Blinstrubiškių kaimas, socialiniai darbuotojai Blinstrubiškių kaimas, socialinis darbuotojas Blinstrubiškių kaimas, stacionarios socialinės paslaugos Blinstrubiškių kaimas, bazinės paslaugos Blinstrubiškių kaimas, būsto suteikimas Blinstrubiškių kaimas, suteikiamas gyvenamasis plotas Blinstrubiškių kaimas, vienviečiai kambariai Blinstrubiškių kaimas, dviviečiai kambariai Blinstrubiškių kaimas, keturviečiai kambariai Blinstrubiškių kaimas, pirtis globos namuose Blinstrubiškių kaimas, apgyvendinimas Blinstrubiškių kaimas, nuolatinė priežiūra Blinstrubiškių kaimas, senelių globa Blinstrubiškių kaimas, senelių globos namai Blinstrubiškių kaimas, senelių namai Blinstrubiškių kaimas, globos įstaiga Blinstrubiškių kaimas, socialinė paslauga Blinstrubiškių kaimas, socialinės paslaugos Blinstrubiškių kaimas, globos namų paslaugos Blinstrubiškių kaimas, globos namų gyventojas Blinstrubiškių kaimas, globos namų gyventojai Blinstrubiškių kaimas, globos namai Blinstrubiškių kaime, stacionari socialinės globos įstaiga Blinstrubiškių kaime, ilgalaikė socialinė globa Blinstrubiškių kaime, trumpalaikė socialinė globa Blinstrubiškių kaime, specialistų priežiūra Blinstrubiškių kaime, apgyvendinimas globos namuose Blinstrubiškių kaime, socialinės globos poreikis Blinstrubiškių kaime, teikia ilgalaikę socialinę globą Blinstrubiškių kaime, teikia trumpalaikę socialinę globą Blinstrubiškių kaime, socialinė globa Blinstrubiškių kaime, socialiniai darbuotojai Blinstrubiškių kaime, socialinis darbuotojas Blinstrubiškių kaime, stacionarios socialinės paslaugos Blinstrubiškių kaime, bazinės paslaugos Blinstrubiškių kaime, būsto suteikimas Blinstrubiškių kaime, suteikiamas gyvenamasis plotas Blinstrubiškių kaime, vienviečiai kambariai Blinstrubiškių kaime, dviviečiai kambariai Blinstrubiškių kaime, keturviečiai kambariai Blinstrubiškių kaime, pirtis globos namuose Blinstrubiškių kaime, apgyvendinimas Blinstrubiškių kaime, nuolatinė priežiūra Blinstrubiškių kaime, senelių globa Blinstrubiškių kaime, senelių globos namai Blinstrubiškių kaime, senelių namai Blinstrubiškių kaime, globos įstaiga Blinstrubiškių kaime, socialinė paslauga Blinstrubiškių kaime, socialinės paslaugos Blinstrubiškių kaime, globos namų paslaugos Blinstrubiškių kaime, globos namų gyventojas Blinstrubiškių kaime, globos namų gyventojai Blinstrubiškių socialinės globos namai Blinstrubiškių kaime, globos namai Blinstrubiškių kaime, stacionari socialinės globos įstaiga Blinstrubiškių kaime, ilgalaikė socialinė globa Blinstrubiškių kaime, trumpalaikė socialinė globa Blinstrubiškių kaime, specialistų priežiūra Blinstrubiškių kaime, apgyvendinimas globos namuose Blinstrubiškių kaime, socialinės globos poreikis Blinstrubiškių kaime, teikia ilgalaikę socialinę globą Blinstrubiškių kaime, teikia trumpalaikę socialinę globą Blinstrubiškių kaime, socialinė globa Blinstrubiškių kaime, socialiniai darbuotojai Blinstrubiškių kaime, socialinis darbuotojas Blinstrubiškių kaime, stacionarios socialinės paslaugos Blinstrubiškių kaime, bazinės paslaugos Blinstrubiškių kaime, būsto suteikimas Blinstrubiškių kaime, suteikiamas gyvenamasis plotas Blinstrubiškių kaime, vienviečiai kambariai Blinstrubiškių kaime, dviviečiai kambariai Blinstrubiškių kaime, keturviečiai kambariai Blinstrubiškių kaime, pirtis globos namuose Blinstrubiškių kaime, apgyvendinimas Blinstrubiškių kaime, nuolatinė priežiūra Blinstrubiškių kaime, senelių globa Blinstrubiškių kaime, senelių globos namai Blinstrubiškių kaime, senelių namai Blinstrubiškių kaime, globos įstaiga Blinstrubiškių kaime, socialinė paslauga Blinstrubiškių kaime, socialinės paslaugos Blinstrubiškių kaime, globos namų paslaugos Blinstrubiškių kaime, globos namų gyventojas Blinstrubiškių kaime, globos namų gyventojai Blinstrubiškių kaime, globos namai Raseinių rajone, stacionari socialinės globos įstaiga Raseinių rajone, ilgalaikė socialinė globa Raseinių rajone, trumpalaikė socialinė globa Raseinių rajone, specialistų priežiūra Raseinių rajone, apgyvendinimas globos namuose Raseinių rajone, socialinės globos poreikis Raseinių rajone, teikia ilgalaikę socialinę globą Raseinių rajone, teikia trumpalaikę socialinę globą Raseinių rajone, socialinė globa Raseinių rajone, socialiniai darbuotojai Raseinių rajone, socialinis darbuotojas Raseinių rajone, stacionarios socialinės paslaugos Raseinių rajone, bazinės paslaugos Raseinių rajone, būsto suteikimas Raseinių rajone, suteikiamas gyvenamasis plotas Raseinių rajone, vienviečiai kambariai Raseinių rajone, dviviečiai kambariai Raseinių rajone, keturviečiai kambariai Raseinių rajone, pirtis globos namuose Raseinių rajone, apgyvendinimas Raseinių rajone, nuolatinė priežiūra Raseinių rajone, senelių globa Raseinių rajone, senelių globos namai Raseinių rajone, senelių namai Raseinių rajone, globos įstaiga Raseinių rajone, socialinė paslauga Raseinių rajone, socialinės paslaugos Raseinių rajone, globos namų paslaugos Raseinių rajone, globos namų gyventojas Raseinių rajone, globos namų gyventojai Blinstrubiškių socialinės globos namai Raseinių rajone, globos namai Raseinių rajone, stacionari socialinės globos įstaiga Raseinių rajone, ilgalaikė socialinė globa Raseinių rajone, trumpalaikė socialinė globa Raseinių rajone, specialistų priežiūra Raseinių rajone, apgyvendinimas globos namuose Raseinių rajone, socialinės globos poreikis Raseinių rajone, teikia ilgalaikę socialinę globą Raseinių rajone, teikia trumpalaikę socialinę globą Raseinių rajone, socialinė globa Raseinių rajone, socialiniai darbuotojai Raseinių rajone, socialinis darbuotojas Raseinių rajone, stacionarios socialinės paslaugos Raseinių rajone, bazinės paslaugos Raseinių rajone, būsto suteikimas Raseinių rajone, suteikiamas gyvenamasis plotas Raseinių rajone, vienviečiai kambariai Raseinių rajone, dviviečiai kambariai Raseinių rajone, keturviečiai kambariai Raseinių rajone, pirtis globos namuose Raseinių rajone, apgyvendinimas Raseinių rajone, nuolatinė priežiūra Raseinių rajone, senelių globa Raseinių rajone, senelių globos namai Raseinių rajone, senelių namai Raseinių rajone, globos įstaiga Raseinių rajone, socialinė paslauga Raseinių rajone, socialinės paslaugos Raseinių rajone, globos namų paslaugos Raseinių rajone, globos namų gyventojas Raseinių rajone, globos namų gyventojai Raseinių rajone.


Veiklos sritis: Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)