Birželio 3 d., Trečiadienis

PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Medicina, farmacija   » Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Įmonės kodas: 271759610
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Adresas: Mendeno g. 4, LT-90143 Plungė
Telefonas: (448) 50241
Faksas: (448) 50241
Mobilus tel.: (607) 71451
Vadovas/direktorius: Odeta Misiūnienė
Svetainė: www.plungesspc.lt  
E.paštas: soc.par.centras@gmail.com


Aprašymas:


Plungės socialinių paslaugų centras – Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga įkurta 2003 m. vasario 14 d. Veikla pradėta nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

Socialinių paslaugų centro misija – bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių asmenims, kuriems būtina pagalba, užtikrinant orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas ir tenkinant jų būtinuosius poreikius.

Vizija – būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Plungės rajono savivaldybės gyventojams ir efektyviai vykdyti jai priskirtas funkcijas.

Pagrindiniai veiklos tikslai – teikti socialines paslaugas asmenims (šeimoms), kurie dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų negali savarankiškai rūpintis asmeniniu ( šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
teikti socialinės globos paslaugas globojamam (rūpinamam) ir laikinai Įstaigoje apgyvendinamam vaikui (toliau – vaikas) nuo gimimo iki 18 metų amžiaus, o jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą – iki 21 metų amžiaus, sudaryti vaikui tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Centro vertybės

profesionalumas – dirbame efektyviai ir kokybiškai. Kiekvieną darbą atliekame sąžiningai ir atsakingai, nuolat tobuliname savo profesinius įgūdžius, ieškome geriausio sprendimo, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti ir esame iniciatyvūs;
bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, nuolat rengiame ir įgyvendiname projektus su įvairiais socialiniais partneriais
atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla
pagarba žmogui – mes vertiname žmogų kaip svarbiausią vertybę, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, empatiški, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei
inovatyvumas – siekiame naujų darbo formų ir metodų, esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti.


______________________________ VEIKLOS SRITYS ______________________________

••• Dienos centro padalinys •••

••• Globos centro padalinys •••

••• Integralios pagalbos padalinys •••

••• Pagalbos į namus padalinys •••

••• Socialinių darbuotojų darbui su šeimomis ir atvejo vadybos padalinys •••

••• Bendruomeniniai vaikų globos namai •••

••• Vaikų globos grupė •••


PASLAUGOS

_________________________ Specialiosios socialinės paslaugos _________________________

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius, teikiant kompleksinę pagalbą. Socialinių paslaugų centre teikiamos šios specialiosios paslaugos:

••• Stacionarios socialinės globos paslaugos likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas •••

••• Dienos socialinė globa •••

••• Socialinė priežiūra – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas •••

••• Pagalba į namus paslaugos •••

••• Integralios pagalbos paslaugos •••

••• Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos organizavimo •••


___________________________ Bendrosios paslaugos ___________________________

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros , be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos, kurių tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Plungės socialinių paslaugų centre teikiamos šios bendrosios socialines paslaugos:

••• informavimo •••

••• konsultavimo •••

••• tarpininkavimo ir atstovavimo •••

••• aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne •••

••• sociokultūrines •••

••• asmens higienos •••

••• priežiūros paslaugų organizavimo •••

••• transporto organizavimo •••

••• maitinimo organizavimo •••

••• techninių pagalbos priemonių organizavimo •••

••• Europos pagalbos paramos dalijimo labiausiai skurstantiems Plungės rajono gyventojams organizavimo •••

••• asmens gebėjimo pasirūpinti savimi nustatymo organizavimo •••

••• konsultacinių paslaugų šeimai ir vaikui organizavimo •••

••• budinčio globotojo ir laikinojo atokvėpio paslaugos globėjams ir budintiems globotojams organizavimo •••

••• GIMK veiklos organizavimo •••

••• moterų krizių įveikimo paslaugos organizavimo •••Darbo laikas: I-IV 8:00-16:45 V 8:00-15:30 pietų pertrauka 12:00-12:30


ŽemėlapisRaktažodžiai: Plungės socialinių paslaugų centras, Plungės socialinių paslaugų centras kontaktai, Plungės socialinių paslaugų centras veikla, Plungės socialinių paslaugų centras paslaugos, Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, socialinių paslaugų centras, socialinių paslaugų centrai, socialinė parama, socialinių paslaugų strategija, integruotis į visuomenę, socialiai rentini, socialiai remtiniems, socialinės paslaugos, socialinė paslauga, socialinių paslaugų teikimas, teikia socialines paslaugas, teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, teikia bendrąsias socialines paslaugas, teikia specialiąsias socialines paslaugas, bendrųjų socialinių paslaugų teikimas, specialiųjų socialinių paslaugų teikimas, kvalifikuoti specialistai, socialiniai darbuotojai, socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytoja, kineziterapeutė, socialinis darbuotojas, Dienos užimtumo centras, Dienos užimtumo centro padalinys, socialinė pagalba neįgaliesiems, socialinė pagalba vienišiems žmonėms, socialinė pagalba socialinės rizikos šeimoms, socialinė pagalba, Deinos centras, Dienos centre, dienos globos ir socialinės priežiūros paslaugos, Dienos centras senyvo amžiaus asmenims, Dienos centras asmenims su proto negalia, pagalba į namus paslaugos, pagalba į namus senyvo amžiaus asmenims, pagalba į namus asmenims su negalia, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, socialinių įgūdžių ugdymas, socialinių įgūdžių palaikymas, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugos, socialinių įgūdžių ugdymas, socialinių įgūdžių palaikymas, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms, spec. transporto paslaugos, nemokamo maitinimo paslauga labdaros valgykloje, nemokamo maitinimo paslauga, nemokamas maitinimas, bendrosios paslaugos, bendrosios socialinės paslaugos, informavimo paslaugos, konsultavimo paslaugos, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos, tarpininkavimo paslaugos, atstovavimo paslaugos, transporto organizavimo paslaugos, maitinimo organizavimo paslaugos labdaros valgykloje, maitinimo organizavimas labdaros valgykloje, globėjų mokymai pagal PRIDE programą, rūpintojų mokymai pagal PRIDE programą, įtėvių mokymai pagal PRIDE programą, PRIDE programa, specialiosios paslaugos, specialiosios socialinės paslaugos, dienos socialinė globa, socialinė priežiūra, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, pagalba į namus paslaugos, socialinių paslaugų centras Plungė, socialinių paslaugų centrai Plungė, socialinė parama Plungė, socialinių paslaugų strategija Plungė, integruotis į visuomenę Plungė, socialiai rentini Plungė, socialiai remtiniems Plungė, socialinės paslaugos Plungė, socialinė paslauga Plungė, socialinių paslaugų teikimas Plungė, teikia socialines paslaugas Plungė, teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Plungė, teikia bendrąsias socialines paslaugas Plungė, teikia specialiąsias socialines paslaugas Plungė, bendrųjų socialinių paslaugų teikimas Plungė, specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Plungė, kvalifikuoti specialistai Plungė, socialiniai darbuotojai Plungė, socialiniai darbuotojai Plungė, socialinio darbuotojo padėjėjai Plungė, slaugytoja Plungė, kineziterapeutė Plungė, socialinis darbuotojas Plungė, Dienos užimtumo centras Plungė, Dienos užimtumo centro padalinys Plungė, socialinė pagalba neįgaliesiems Plungė, socialinė pagalba vienišiems žmonėms Plungė, socialinė pagalba socialinės rizikos šeimoms Plungė, socialinė pagalba Plungė, Deinos centras Plungė, Dienos centre Plungė, dienos globos ir socialinės priežiūros paslaugos Plungė, Dienos centras senyvo amžiaus asmenims Plungė, Dienos centras asmenims su proto negalia Plungė, pagalba į namus paslaugos Plungė, pagalba į namus senyvo amžiaus asmenims Plungė, pagalba į namus asmenims su negalia Plungė, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos Plungė, socialinių įgūdžių ugdymas Plungė, socialinių įgūdžių palaikymas Plungė, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos Plungė, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugos Plungė, socialinių įgūdžių ugdymas Plungė, socialinių įgūdžių palaikymas Plungė, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms Plungė, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms Plungė, spec. transporto paslaugos Plungė, nemokamo maitinimo paslauga labdaros valgykloje Plungė, nemokamo maitinimo paslauga Plungė, nemokamas maitinimas Plungė, bendrosios paslaugos Plungė, bendrosios socialinės paslaugos Plungė, informavimo paslaugos Plungė, konsultavimo paslaugos Plungė, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos Plungė, tarpininkavimo paslaugos Plungė, atstovavimo paslaugos Plungė, transporto organizavimo paslaugos Plungė, maitinimo organizavimo paslaugos labdaros valgykloje Plungė, maitinimo organizavimas labdaros valgykloje Plungė, globėjų mokymai pagal PRIDE programą Plungė, rūpintojų mokymai pagal PRIDE programą Plungė, įtėvių mokymai pagal PRIDE programą Plungė, PRIDE programa Plungė, specialiosios paslaugos Plungė, specialiosios socialinės paslaugos Plungė, dienos socialinė globa Plungė, socialinė priežiūra Plungė, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Plungė, pagalba į namus paslaugos Plungė, socialinių paslaugų centras Plungėje, socialinių paslaugų centrai Plungėje, socialinė parama Plungėje, socialinių paslaugų strategija Plungėje, integruotis į visuomenę Plungėje, socialiai rentini Plungėje, socialiai remtiniems Plungėje, socialinės paslaugos Plungėje, socialinė paslauga Plungėje, socialinių paslaugų teikimas Plungėje, teikia socialines paslaugas Plungėje, teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Plungėje, teikia bendrąsias socialines paslaugas Plungėje, teikia specialiąsias socialines paslaugas Plungėje, bendrųjų socialinių paslaugų teikimas Plungėje, specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Plungėje, kvalifikuoti specialistai Plungėje, socialiniai darbuotojai Plungėje, socialiniai darbuotojai Plungėje, socialinio darbuotojo padėjėjai Plungėje, slaugytoja Plungėje, kineziterapeutė Plungėje, socialinis darbuotojas Plungėje, Dienos užimtumo centras Plungėje, Dienos užimtumo centro padalinys Plungėje, socialinė pagalba neįgaliesiems Plungėje, socialinė pagalba vienišiems žmonėms Plungėje, socialinė pagalba socialinės rizikos šeimoms Plungėje, socialinė pagalba Plungėje, Deinos centras Plungėje, Dienos centre Plungėje, dienos globos ir socialinės priežiūros paslaugos Plungėje, Dienos centras senyvo amžiaus asmenims Plungėje, Dienos centras asmenims su proto negalia Plungėje, pagalba į namus paslaugos Plungėje, pagalba į namus senyvo amžiaus asmenims Plungėje, pagalba į namus asmenims su negalia Plungėje, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos Plungėje, socialinių įgūdžių ugdymas Plungėje, socialinių įgūdžių palaikymas Plungėje, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos Plungėje, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugos Plungėje, socialinių įgūdžių ugdymas Plungėje, socialinių įgūdžių palaikymas Plungėje, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms Plungėje, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms Plungėje, spec. transporto paslaugos Plungėje, nemokamo maitinimo paslauga labdaros valgykloje Plungėje, nemokamo maitinimo paslauga Plungėje, nemokamas maitinimas Plungėje, bendrosios paslaugos Plungėje, bendrosios socialinės paslaugos Plungėje, informavimo paslaugos Plungėje, konsultavimo paslaugos Plungėje, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos Plungėje, tarpininkavimo paslaugos Plungėje, atstovavimo paslaugos Plungėje, transporto organizavimo paslaugos Plungėje, maitinimo organizavimo paslaugos labdaros valgykloje Plungėje, maitinimo organizavimas labdaros valgykloje Plungėje, globėjų mokymai pagal PRIDE programą Plungėje, rūpintojų mokymai pagal PRIDE programą Plungėje, įtėvių mokymai pagal PRIDE programą Plungėje, PRIDE programa Plungėje, specialiosios paslaugos Plungėje, specialiosios socialinės paslaugos Plungėje, dienos socialinė globa Plungėje, socialinė priežiūra Plungėje, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Plungėje, pagalba į namus paslaugos Plungėje.


Veiklos sritis: Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)