Gegužės 31 d., Sekmadienis

GELDAUTIŠKIO "ŠALTINIO" SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Medicina, farmacija   » Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos

Įmonės kodas: 190823714
PVM mokėtojo kodas: -
Adresas: Parko g. 7, Gelgaudiškis, LT-71426 Šakių r.
Telefonas: (345) 55365
Faksas: (345) 55365
Vadovas/direktorius: Birutė Navikienė
Svetainė: www.gelgaudiskiospecialioji.lt  
E.paštas: gelgaudiskis@gmail.com


Aprašymas:

2011 m. rugsėjo mėnesio duomenimis mokykloje mokosi 63 mokiniai. Juos ugdo 23 pedagogai. Sukomplektuoti 9 klasių komplektų. Mokykloje veikia valgykla, biblioteka, įkurta kompiuterinių technologijų klasė, relaksacijos kabinetas. Dirba socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros, gydomosios kūno kultūros specialistai, psichologas. Geras susisiekimas ne tik su rajono centru, bet ir su Vilniumi, Kaunu, Jurbarku. Gyvos ir gražios mokyklos tradicijos, puikūs sportiniai pasiekimai. Moksleiviai aktyviai dalyvauja įvairiose parodose, konkursuose, išvykose.

Mokykla dalyvavo '' Mokyklų tobulinimo programos plius" projekte "Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas" ir buvo atrinkta, kaip tinkama įstaiga, kurioje mokysis emocijų ir elgesio sutrikimų turintys mokiniai. Savo kompetencijas gilins pedagogai, praktinės patirties įgis studentai, konsultuosis tėvai ir globėjai.


Mokyklos veikla:

- Pradinis ugdymas
- Pagrindinis ugdymas
- Socialinių įgūdžių ugdymas
- Individualizuotos programos

Mokyklos misija - nuolat tobulėjanti specialioji mokykla, sudaranti sąlygas vaiko psichinės ir fizinės raidos korekcijai, kompensacijai, asmenybės raidai, ir integracijai į visuomenę.

Uždavinys - ugdyti ir ruošti savarankiškam gyvenimui specialiųjų poreikių vaikus ir jaunuolius.

Tikslas - pritaikyti ugdymo procesą pagal mokinių mokykosi poreikius. Kurti saugią, sveiką, paremtą žmogiškosiomis vertybinėmis nuostatomis ugdymosi aplinką.


2012 m. kovo 19 d. pradėjo veikti Gelgaudiškio specialiosios mokyklos padalinys - Neįgaliųjų dienos užimtumo centras Šakių rajono žmonėms su negalia.

Centro tikslas - kurti Centro lankytojo gerovę, saugumą siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinti visuotinę asmenybės raišką.

Centro uždaviniai:

- Turtinti Centro lankytojų edukacinę aplinką.
- Padėti įgalinti centro lankytojų sugebėjimus kiekvienam individualiai priimtiniausioje veikloje, kad neįgalus asmuo sugebėtų gyventi kuo savarankiškesnį ir pilnavertiškesnį gyvenimą.
- Skatinti pasitikėjimą savimi, atsakomybę ir toleranciją.
- Padėti neįgaliajam integruotis į visuomenę.
- Ugdyti gebėjimą bendrauti.
- Skatinti bendrą tarp grupinę veiklą.
- Šviesti visuomenę įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis, kad neįgalus žmogus nėra mažiau vertingas negu sveikas.

Darbo laikas: I-V 08:00-12:00 ir 13:00-17:00.


ŽemėlapisRaktažodžiai: Gelgaudiškio specialioji mokykla, Gelgaudiškio specialiosios mokyklos kontaktai, Gelgaudiškio specialiosios mokyklos darbo laikas, socialinis pedagogas Gelgaudiškiuose, emocijų ir elgesio sutrikimai, emocijų ir elgesio sutrikimų turintys vaikai, emocijų ir elgesio sutrikimų turintys vaikai Gelgaudiškiuose, emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių vaikų mokymas, emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių vaikų mokymas Gelgaudiškiuose, pradinis specialusis ugdymas pradinis specialusis ugdymas Gelgaudiškiuose, pagrindinis specialusis ugdymas, pagrindinis specialusis ugdymas Gelgaudiškiuose, darbinis specialusis ugdymas, darbinis specialusis ugdymas Gelgaudiškiuose, individualios lavinimosi programos, individualios lavinimosi programos Gelgaudiškiuose, specialusis pradinis ugdymas, specialusis pradinis ugdymas Gelgaudiškiuose, specialusis pagrindinis ugdymas, specialusis pagrindinis ugdymas Gelgaudiškiuose, specialusis darbinis ugdymas, specialusis darbinis ugdymas Gelgaudiškiuose, specialiosios mokyklos, specialioji mokykla Gelgaudiškiuose, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas Gelgaudiškiuose, Neįgaliųjų dienos užimtumo centras, Neįgaliųjų dienos užimtumo centras Gelgaudiškiuose, Neįgaliųjų dienos užimtumo centras Šakių rajone.


Veiklos sritys: Globos, rūpybos įstaigos, socialinės paslaugos - Bendrojo lavinimo mokyklos, gimnazijos

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)