Sausio 24 d., Pirmadienis

SOTERUS, UAB

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Chemijos pramonė   » Darbų sauga, apranga, priemonės

Įmonės kodas: 301730966
PVM mokėtojo kodas: LT100004104014
Adresas: Neries kr. 16-303, LT-48402 Kaunas
Telefonas: (37) 249116
Faksas: (37) 249116
Mobilus tel.: (652) 45181
Svetainė: www.soterus.lt  
E.paštas: info@soterus.lt


Aprašymas:

SOTERUS, UAB

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteikta teise teikiame kokybiškas ir aukščiausius reikalavimus atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas. Įmonių vadovus konsultuojame norminių teisės aktų taikymu, vykdant darbdavio pareigą-užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.

Įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas vykdo ir konsultuoja atestuoti darbų saugos specialistai (kurie savo veiklos pradžios metus skaičiuoja nuo 2004 m.), turintys ilgametę patirtį statybos, apdirbamosios pramonės, prekybos, transporto, medicinos paslaugų ir kt. veiklų sektoriuose. Mūsų specialistai ne tik puikiai išmano norminių teisės aktų reikalavimus, bet ir praktinį jų taikymą įvairiose ekonominėse veiklose.

Mes kiekvienam klientui galime pasiūlyti ir surasti priimtiniausią ir geriausią variantą.

SIŪLOME Jums patikėti savo rūpesčius mums:
 • Atstovaujant ir vykdant darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto funkcijas įmonėse.

 • Rengiant privalomus įmonėms darbų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, darbo santykius, darbo ir poilsio laiką, reglamentuojančius dokumentus, derinant juos su atitinkamomis institucijomis.

 • Diegiant prevencines priemones nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesiniams susirgimams išvengti.

 • Sprendžiant problemas, atsirandančias bendraujant su darbuotojais bei kontroliuojančiomis institucijomis.
Laiku identifikuoti pavojai ir įvertinta rizika, parengtos tinkamos ir veiksmingos prevencinės priemonės nelaimingiems atsitikimas ir profesiniams susirgimams išvengti, leis įmonei išvengti skaudžių netekčių ir finansinių nuostolių.

Patikėkite savo rūpesčius specialistams!

________________________________________________________________________

PASLAUGOS


 • Dokumentų rengimas;

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija rengiama ir tvirtinama prieš pradedant eksploatuoti įmonę, jos padalinius, darbo vietas, darbo priemones, prieš diegiant naujus technologinius procesus ar pradedant darbus.
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis, kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais ir norminiais dokumentais (taisyklėmis, nuostatais, normomis, Lietuvos standartais, techniniais reglamentais), Jūsų įmonei parengsime:

  * Darbo sutartis su darbuotojais;
  * Darbo pažymėjimus;
  * Įsakymus ir nuostatus, reglamentuojančius įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą;
  * Asmens apsaugos priemonių išdavimo-grąžinimo dokumentaciją;
  * Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
  * Gaisrinės saugos instrukcijas;
  * Pareiginius nuostatus;
  * Darbo tvarkos taisykles;
  * Darbuotojų sveikatų tikrinimosi organizavimo dokumentus;
  * Darbo grafikus;
  * Saugaus darbo atlikimo taisykles;
  * Atmintines;
  * Darbuotojų mokymo dokumentaciją;
  * Asmens apsaugos priemonių išdavimo-grąžinimo tvarką;
  * Prevencijos priemones rizikai šalinti ar sumažinti;
  * Kitus įstatymuose numatytus dokumentus.

 • Profesinės rizikos vertinimo organizavimas;

 • Profesinės rizikos įvertinimas padeda užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą, svarbiausio įmonės resurso - darbuotojo sveikatos išsaugojimą, sužinoti realią darbų saugos ir darbo sąlygų būklę, gerinti darbo sąlygas pagal pateiktas profesinės rizikos vertinimo išvadas. Darbuotojams dirbant geromis ir sveikomis darbo sąlygomis, gerėja jų darbo našumas ir darbo rezultatai.

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vydymas, konsultavimas;

 • Samdant UAB "SOTERUS" darbų saugos specialistus, NAUDA Jūsų įmonei:

  * Įmonei nebereikės ieškoti ir samdyti kvalifikuoto darbų saugos specialisto.
  * Darbų saugos specialistui nereikės sukurti darbo vietos, rūpintis jo kvalifikacijos kėlimu ir atestavimu, aprūpinti darbo priemonėmis, mokėti mokesčių.
  * Atsakomybe, už darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą įmonėje, dalinsimės kartu su Jumis.
  * Darbo teisės klausimais visada teikiami pasiūlymai, priimant sprendimus bet kokioje kasdieninėje situacijoje. Darbdavys ne tik sutaupys pinigų, laiko, bet ir išvengs papildomų rūpesčių ir įtampos.
  * Atstovaus kliento interesus valstybinėse kontroliuojančiose institucijose.
  * Taupomas Jūsų, bei kitų įmonės specialistų laikas, kurį galėtumėte skirti sėkmingam verslo vystymui.
  * Užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje, nelaimingų atsitikimų darbe tikimybė visada sumažėja, tuo pačiu sumažėja ir darbdavio materialinės ir netgi baudžiamosios atsakomybės atsiradimo galimybė.

 • Kolektyvinių sutarčių ruošimas;

 • Įmonės kolektyvinė sutartis yra rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių bei ekonominių sąlygų. Įmonės kolektyvinė sutartis sudaroma visų rūšių įmonėse, įstaigose, organizacijose.
  Įmonės kolektyvinėje sutartyje šalys nustato darbo, profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas, kurios nėra reglamentuotos įstatymų, kitų norminių teisės aktų ar nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties arba kurios jiems neprieštarauja ir neblogina darbuotojų padėties.

 • Konsultacijos;

 • Teikiame kokybiškas ir profesionalias konsultacijas veikiančioms įmonėms darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo santykių, profesinės rizikos vertimo organizavimo klausimais. Konsultuojame įmonės vadovus, darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai bei darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų prevencijos ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

 • Darbų saugos kursai/mokymai;

 • Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už darbų saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais darbų saugą registruotis į kursus.ŽemėlapisRaktažodžiai: Soterus, Soterus, UAB, Soterus, UAB, veikla, Soterus, UAB, paslaugos, Soterus, UAB, kontaktai, Soterus, UAB, adresas, darbo sauga, darbuotojų sauga, darbuotojų saugos paslaugos, teikia darbo saugos paslaugos, teikia darbuotojų saugos paslaugas, darbuotojų sveikatos sauga, darbuotojų sveikatos saugos paslaugos, teikia darbuotojų sveikatos saugos paslaugas, darbų saugos specialistai, atestuoti darbų saugos specialistai, darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugos, darbuotojų sauga ir sveikata, teikia darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, dokumentų rengimas įmonėms, rengia dokumentus įmonėms, darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija, darbuotojų saugos ir dokumentacijos rengimas, rengia darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijas, rengia darbo sutartis, darbo sutarčių rengimas, darbo pažymėjimai, parengia darbo pažymėjimus, rengia darbo pažymėjimus, asmens apsaugos priemonių išdavimo dokumentacija, rengia asmens apsaugos priemonių išdavimo dokumentacija, darbuotojų saugos instrukcijos, rengia darbuotojų saugos instrukcijas, gaisrinės saugos instrukcijos, rengia gaisrinės saugos instrukcijas, pareiginiai nuostatai, rengia pareiginius nuostatus, pareiginių nuostatų rengimas, darbo tvarkos taisyklės, rengia darbo saugos taisykles, darbo saugos taisyklių rengimas, darbuotojų sveikatų tikrinimosi dokumentai, rengia darbuotojų sveikatos tikrinimosi dokumentus, darbo grafikai, rengia darbo grafikus, parengia darbo grafikus, darbo grafikų parengimas, darbo grafikų rengimas, Saugus darbas, saugaus darbo atlikimo taisyklės, rengia saugos darbo taisykles, atmintinės, rengia atmintines, atmintinių rengimas, darbuotojų mokymo dokumentacijos, rengia darbuotojų mokymo dokumentacijas, profesinės rizikos vertinimas, profesinės rizikos vertinimo organizavimas, profesinės rizikos įvertinimas, darbų saugos būklė, vertina darbų saugos būklę, kolektyvinių sutarčių ruošimas, ruošia kolektyvines sutartis, rengia kolektyvines sutartis, kolektyvinių sutarčių rengimas, įmonės kolektyvinės sutartys, konsultacijos, teikia konsultacijas, konsultuoja, konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, konsultacijos priešgaisrinės saugos klausimais, konsultacijos elektrosaugos klausimais, konsultacijos darbo santykių klausimais, konsultuoja įmonės vadovus, konsultuoja darbuotojus, konsultuoja nelaimingų atsitikimu darbe atvejais, konsultuoja profesinių susirgimų klausimais, darbų saugos kursai, organizuoja darbų saugos kursus, darbų saugos kursų organizavimas, mokymai, priešgaisrinės saugos kursai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kursai, darbdavio saugos ir sveikatos kursai, darbo sauga Kaunas, darbuotojų sauga Kaunas, darbuotojų saugos paslaugos Kaunas, teikia darbo saugos paslaugos Kaunas, teikia darbuotojų saugos paslaugas Kaunas, darbuotojų sveikatos sauga Kaunas, darbuotojų sveikatos saugos paslaugos Kaunas, teikia darbuotojų sveikatos saugos paslaugas Kaunas, darbų saugos specialistai Kaunas, atestuoti darbų saugos specialistai Kaunas, darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugos Kaunas, darbuotojų sauga ir sveikata Kaunas, teikia darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas Kaunas, dokumentų rengimas įmonėms Kaunas, rengia dokumentus įmonėms Kaunas, darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija Kaunas, darbuotojų saugos ir dokumentacijos rengimas Kaunas, rengia darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijas Kaunas, rengia darbo sutartis Kaunas, darbo sutarčių rengimas Kaunas, darbo pažymėjimai Kaunas, parengia darbo pažymėjimus Kaunas, rengia darbo pažymėjimus Kaunas, asmens apsaugos priemonių išdavimo dokumentacija Kaunas, rengia asmens apsaugos priemonių išdavimo dokumentacija Kaunas, darbuotojų saugos instrukcijos Kaunas, rengia darbuotojų saugos instrukcijas Kaunas, gaisrinės saugos instrukcijos Kaunas, rengia gaisrinės saugos instrukcijas Kaunas, pareiginiai nuostatai Kaunas, rengia pareiginius nuostatus Kaunas, pareiginių nuostatų rengimas Kaunas, darbo tvarkos taisyklės Kaunas, rengia darbo saugos taisykles Kaunas, darbo saugos taisyklių rengimas Kaunas, darbuotojų sveikatų tikrinimosi dokumentai Kaunas, rengia darbuotojų sveikatos tikrinimosi dokumentus Kaunas, darbo grafikai Kaunas, rengia darbo grafikus Kaunas, parengia darbo grafikus Kaunas, darbo grafikų parengimas Kaunas, darbo grafikų rengimas Kaunas, Saugus darbas Kaunas, saugaus darbo atlikimo taisyklės Kaunas, rengia saugos darbo taisykles Kaunas, atmintinės, rengia atmintines Kaunas, atmintinių rengimas Kaunas, darbuotojų mokymo dokumentacijos Kaunas, rengia darbuotojų mokymo dokumentacijas Kaunas, profesinės rizikos vertinimas Kaunas, profesinės rizikos vertinimo organizavimas Kaunas, profesinės rizikos įvertinimas Kaunas, darbų saugos būklė Kaunas, vertina darbų saugos būklę Kaunas, kolektyvinių sutarčių ruošimas Kaunas, ruošia kolektyvines sutartis Kaunas, rengia kolektyvines sutartis Kaunas, kolektyvinių sutarčių rengimas Kaunas, įmonės kolektyvinės sutartys Kaunas, konsultacijos Kaunas, teikia konsultacijas Kaunas, konsultuoja Kaunas, konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais Kaunas, konsultacijos priešgaisrinės saugos klausimais Kaunas, konsultacijos elektrosaugos klausimais Kaunas, konsultacijos darbo santykių klausimais Kaunas, konsultuoja įmonės vadovus Kaunas, konsultuoja darbuotojus Kaunas, konsultuoja nelaimingų atsitikimu darbe atvejais Kaunas, konsultuoja profesinių susirgimų klausimais Kaunas, darbų saugos kursai Kaunas, organizuoja darbų saugos kursus Kaunas, darbų saugos kursų organizavimas Kaunas, mokymai Kaunas, priešgaisrinės saugos kursai Kaunas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kursai Kaunas, darbdavio saugos ir sveikatos kursai Kaunas, darbo sauga Kaune, darbuotojų sauga Kaune, darbuotojų saugos paslaugos Kaune, teikia darbo saugos paslaugos Kaune, teikia darbuotojų saugos paslaugas Kaune, darbuotojų sveikatos sauga Kaune, darbuotojų sveikatos saugos paslaugos Kaune, teikia darbuotojų sveikatos saugos paslaugas Kaune, darbų saugos specialistai Kaune, atestuoti darbų saugos specialistai Kaune, darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugos Kaune, darbuotojų sauga ir sveikata Kaune, teikia darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas Kaune, dokumentų rengimas įmonėms Kaune, rengia dokumentus įmonėms Kaune, darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija Kaune, darbuotojų saugos ir dokumentacijos rengimas Kaune, rengia darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijas Kaune, rengia darbo sutartis Kaune, darbo sutarčių rengimas Kaune, darbo pažymėjimai Kaune, parengia darbo pažymėjimus Kaune, rengia darbo pažymėjimus Kaune, asmens apsaugos priemonių išdavimo dokumentacija Kaune, rengia asmens apsaugos priemonių išdavimo dokumentacija Kaune, darbuotojų saugos instrukcijos Kaune, rengia darbuotojų saugos instrukcijas Kaune, gaisrinės saugos instrukcijos Kaune, rengia gaisrinės saugos instrukcijas Kaune, pareiginiai nuostatai Kaune, rengia pareiginius nuostatus Kaune, pareiginių nuostatų rengimas Kaune, darbo tvarkos taisyklės Kaune, rengia darbo saugos taisykles Kaune, darbo saugos taisyklių rengimas Kaune, darbuotojų sveikatų tikrinimosi dokumentai Kaune, rengia darbuotojų sveikatos tikrinimosi dokumentus Kaune, darbo grafikai Kaune, rengia darbo grafikus Kaune, parengia darbo grafikus Kaune, darbo grafikų parengimas Kaune, darbo grafikų rengimas Kaune, Saugus darbas Kaune, saugaus darbo atlikimo taisyklės Kaune, rengia saugos darbo taisykles Kaune, atmintinės Kaune, rengia atmintines Kaune, atmintinių rengimas Kaune, darbuotojų mokymo dokumentacijos Kaune, rengia darbuotojų mokymo dokumentacijas Kaune, profesinės rizikos vertinimas Kaune, profesinės rizikos vertinimo organizavimas Kaune, profesinės rizikos įvertinimas Kaune, darbų saugos būklė Kaune, vertina darbų saugos būklę Kaune, kolektyvinių sutarčių ruošimas Kaune, ruošia kolektyvines sutartis Kaune, rengia kolektyvines sutartis Kaune, kolektyvinių sutarčių rengimas Kaune, įmonės kolektyvinės sutartys Kaune, konsultacijos Kaune, teikia konsultacijas Kaune, konsultuoja Kaune, konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais Kaune, konsultacijos priešgaisrinės saugos klausimais Kaune, konsultacijos elektrosaugos klausimais Kaune, konsultacijos darbo santykių klausimais Kaune, konsultuoja įmonės vadovus Kaune, konsultuoja darbuotojus Kaune, konsultuoja nelaimingų atsitikimu darbe atvejais Kaune, konsultuoja profesinių susirgimų klausimais Kaune, darbų saugos kursai Kaune, organizuoja darbų saugos kursus Kaune, darbų saugos kursų organizavimas Kaune, mokymai Kaune, priešgaisrinės saugos kursai Kaune, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kursai Kaune, darbdavio saugos ir sveikatos kursai Kaune,


Veiklos sritys: Darbų sauga, apranga, priemonės - Mokymo centrai, mokymai, kursai

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)