Rugsėjo 27 d., Sekmadienis

EKOMODELIS, UAB

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Energetika, gamtiniai ištekliai   » Aplinkos apsauga

Įmonės kodas: 126060258
PVM mokėtojo kodas: LT260602515
Adresas: Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius
Telefonas: (5) 2331146
Faksas: (5) 2331146
Mobilus tel.: (685) 77591
Vadovas/direktorius: Gintaras Ulevičius
Svetainė: www.ekomodelis.lt  
E.paštas: info@ekomodelis.lt


Aprašymas:


Ekomodelis, UAB susikūrė 2002 m. Pagrindinė veiklos sritis – aplinkos taršos tyrimai, ekologiniai ir aplinkosauginiai projektai.
Įmonės laboratorija turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą Nr.1AT-221 “Atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus”.

Laboratorija turi kvalifikuotus darbuotojus, technines galimybes atlikti matavimus.Teikiamos paslaugos

Įmonė atlieka taršos matavimus, rengia aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas, monitoringo programas ir ataskaitas, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų paraiškas, gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planus, rengia informaciją įmonių registravimui tirpiklius naudojnačių įrenginių registre.

Laboratorijoje

Savo veikloje laboratorija skiria didelį dėmesį cheminės analizės kokybės kontrolei ir patikimumui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, naudojamos mėginių ėmimo ir laboratorinės įrangos atnaujinimui.

Laboratorija taiko Lietuvos Respublikoje įteisintus LST, LST EN, LST EN ISO, LST ISO standartus, Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinius dokumentus (LAND).
Aplinkos tyrimo metodai:

  • Svorio metodas. Šis metodas skirtas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti į atmosferą išmetamosiose dujose bei aplinkos ore. Metodo santykinė paklaida neviršija ±25%.


  • Elektrocheminis metodas. Elektrocheminės analizės metodų pagrindą sudaro vyksmai elektrocheminės celės elektrodų paviršiuje arba tarpelektrodinėje erdvėje.

  • Fotometrinis metodas. Fotokolorimetrija – tai analizės metodas, kai naudojama regimoji spinduliuotė.

  • Turbidimetrinis metodas. Tai dispersinių sistemų tyrimas matuojant pro jas praėjusios šviesos intensyvumą. Turbidimetriniu metodu nustatomos sieros rūgšties koncentracijos.

  • Chromatografinis metodas. Chromatgrafija pagrįsta pagrįsta sorbciniais vyksmais esant dinaminėms sąlygoms: per kolonėlę, pripildytą susmulkinto nejudančio sorbento (nejudančiosios fazės), leidžiamas dujų, srautas (judančioji fazė).

  • Nefeliometrinis metodas. Metodas, kai medžiagos koncentracija nustatoma pagal šviesos išsklaidymą drumstame tirpale.


Darbo laikas: I-V 08:00 - 17:00


ŽemėlapisRaktažodžiai: Ekomodelis, Ekomodelis UAB, Ekomodelis UAB Vilnius, Ekomodelis UAB Vilniuje, Ekomodelis UAB kontaktai, Ekomodelis UAB paslaugos, aplinkos tarša, aplinkos taršos tyrimai, aplinkos taršos tyrimai Vilnius, aplinkos taršos tyrimai Vilniuje, ekologiniai projektai, ekologiniai projektai Vilnius, ekologiniai projektai Vilniuje, aplinkosauginiai projektai, aplinkosauginiai projektai Vilnius, aplinkosauginiai projektai Vilniuje, taršos matavimai, taršos matavimai Vilnius, taršos matavimai Vilniuje, aplinkos oro taršos šaltinių ataskaitos, aplinkos oro taršos šaltinių ataskaitos Vilnius, aplinkos oro taršos šaltinių ataskaitos Vilniuje, aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacijos ataskaitos, aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacijos ataskaitos Vilnius, aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacijos ataskaitos Vilniuje, atliekų mažinimo planų rengimas, atliekų mažinimo planų rengimas Vilnius, atliekų mažinimo planų rengimas Vilniuje, aplinkos švaros užtikrinimas, aplinkos švaros užtikrinimas Vilnius, Vilniuje, svorio metodas, svorio metodas Vilnius, svorio metodas Vilniuje, dulkių elektrocheminis metodas, dulkių elektrocheminis metodas Vilnius, dulkių elektrocheminis metodas Vilniuje, fotometrinis metodas, fotometrinis metodas Vilnius, fotometrinis metodas Vilniuje, nefeliometrinis metodas, nefeliometrinis metodas Vilnius, nefeliometrinis metodas Vilniuje, tyrimo metodai, tyrimo metodai Vilnius, tyrimo metodai Vilniuje, matavimo vietos įrengimas, matavimo vietos įrengimas Vilnius, matavimo vietos įrengimas Vilniuje, aplinkos apsauga, aplinkos apsauga Vilnius, aplinkos apsauga Vilniuje, oro taršos matavimai, oro taršos matavimai Vilnius, oro taršos matavimai Vilniuje, oro taršos tyrimai, oro taršos tyrimai Vilnius, oro taršos tyrimai Vilniuje, taršos įtakos aplinkos oro kokybei vertinimas, taršos įtakos aplinkos oro kokybei vertinimas Vilnius, taršos įtakos aplinkos oro kokybei vertinimas Vilniuje.


Veiklos sritis: Aplinkos apsauga

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)